Kina lover kraftigere politikk for å styrke økonomien

0

Etter mer enn to tiår med eventyrlig vekst har den kinesiske økonomien begynt å vise klare svakhetstegn. Business Standard skriver at «forverring i kinesisk økonomi får alarmklokkene til å ringe over hele verden». IMF skriver at «1% vekst i Kina omsettes til 0,3% vekst for verden som helhet». En stagnasjon i Kina vil derfor få global betydning. I 2008 var Kina den eneste store økonomien som unngikk nedgang. Kinas «zero-covid»-politikk har utvilsomt hatt store negative økonomiske følger. Økende tiltak for å øke veksten midt i en situasjon med press nedover, skriver kommentatoren Ma Jingjing i den offisielle kinesiske avisa Global Times. – Red.

Av Ma Jingjing, Global Times, 4.august, 2023

Kinesiske myndigheter og landets sentralbank lovet fredag å raskt iverksette ytterligere og mer målrettede og kraftige politiske tiltak i henhold til endringer i økonomiske operasjoner, for å fremme vedvarende økonomisk gjenoppretting i andre halvdel av 2023, og sendte nok et klart signal om at mer politisk støtte kommer, siden landet handler raskt for å takle utfordringer og øke veksten.

Løfter om ytterligere politisk støtte kom på fredag etter at kinesiske myndigheter de siste dagene skrudde opp «presise og kraftfulle» makroøkonomiske tilpasninger for å takle nye vanskeligheter og utfordringer og øke veksten i ulike kritiske aspekter av økonomien, inkludert privat sektor og forbruk, og understreket kinesiske toppolitikeres faste vilje til å sikre stabil vekst i verdens nest største økonomi, bemerket eksperter.

Iverksettingen av en rekke politiske tiltak vil øke gjenopprettings-kraften i den kinesiske økonomien, med en høyere økonomisk vekstrate forventet i andre halvår, på toppen av jevn vekst i første halvår, sa eksperter, og ba om tålmodighet og tillit til den kinesiske økonomiske oppgangen. Spesielt sa eksperter at den kinesiske sentralbanken kan kutte reservekravsforholdet (RRR) i andre halvår for å øke likviditeten, og mer effektiv politikk forventes å utvide sysselsettingen og øke innbyggernes inntekt.

Kraftigere politikk

«Vi vil sette jevn vekst i en mer fremtredende posisjon, iverksette makroøkonomisk politikk på en mer presis og kraftfull måte, og øke innsatsen for å utvide innenlandsk etterspørsel, heve tilliten og forebygge risiko. I tillegg til å utvide den nåværende midlertidige politikken, vil vi fortsette å studere en rekke mer målrettede og kraftfulle politiske alternativer, sa Yuan Da, visegeneralsekretær i National Development and Reform Commission (NDRC), på en pressekonferanse, den tredje fra NDRC denne uken.

Oppfølgingspolitikken vil dekke seks aspekter: å bedre møte folks behov for å kjøpe sitt første hjem eller forbedre boligsituasjonen, aktivt utvide effektive investeringer, redusere bedriftens byrder, forbedre forretningsmiljøet og stabilisere utenrikshandelen, utvide omfanget av mellominntektsgruppen og sikre sysselsetting for viktige grupper, ifølge tjenestemannen.

Kinesiske aksjer steg på fredag, med transaksjonsvolumet i Shanghai- og Shenzhen-børsene på over 1 billion yuan ($ 140 milliarder), ettersom investorenes tillit fortsetter å ta seg opp takket være sentralregjeringens fastere beslutning om å styrke økonomien.

«Intensiteten, den brede dekningen og det større antallet kommende politiske alternativer, indikerer at sentralregjeringen har hånd om situasjonen for den kinesiske økonomien, og har sterk vilje til å få opp en økonomisk oppgang,» sa Yang Delong, sjeføkonom ved Shenzhen-baserte First Seafront Fund Management Co, til Global Times på fredag.

Yang sa at staten forventes å øke innsatsen i ulike sektorer i tillegg til å øke forbruket, ettersom stabiliserende vekst har blitt et av de viktigste politiske målene akkurat nå.

For neste trinn vil People’s Bank of China koordinere og fleksibelt bruke RRR-kutt, åpne markedsoperasjoner og mellomlangsiktige utlånsfasiliteter (MLF) og andre strukturelle pengepolitiske verktøy for å sikre rimelig god likviditet i banksystemet, sa Zou Lan, generaldirektør for sentralbankens pengepolitiske avdeling, på samme konferanse.

I første halvår nådde landets skatte- og avgiftskutt totalt 927, 9 milliarder yuan, noe som i stor grad bidro til vedvarende bedring og generell oppadgående forbedring av nasjonaløkonomien, sa Luo Tianshu, sjefrevisor for Statens skatteadministrasjon (STA), på møtet.

Han sa at byrået ikke kastet bort tid på å implementere en gunstiger skattepolitikk og introdusere relatert politikk til målrettede grupper ved å bruke store data. I tillegg ser STA på å rulle ut en femte gruppe tiltak i 2023, for å gjøre det mer praktisk for inn-byggerne å betale skatt, og lover å gjøre sitt ytterste for å redusere relaterte prosesser, dokumenter og deres tid og kostnader, sa Luo.

Beijing Foto: VCG

Positive tegn dukker opp

«Den nylig utgitte makroøkonomiske politikken er sterkere enn forventet, for eksempel lettelser i kjøpsrestriksjoner for folk som ønsker å kjøpe et hus nummer to, tiltak for å støtte private firmaer og innsats for å styrke kapitalmarkedet,» sa Chen Fengying, økonom og tidligere direktør for Institute of World Economic Studies ved China Institutes of Contemporary International Relations, til Global Times fredag.

Cao Heping, økonom ved Beijing universitetet, sa at to høydepunkter i den siste makroøkonomiske politikken er kontinuitet og raske handlinger på flere nivåer.

Sjefen for Kinas sentralbank holdt torsdag et møte med representanter fra flere private firmaer for å høre forslag og studere politiske tiltak for å styrke økonomisk støtte til privat sektor, og signaliserte mer støtte til private firmaer, samtidig med kinesiske politikeres raske tiltak for å støtte ulike viktige aspekter av den kinesiske økonomien.

Beijing kommunale kommisjon for boliger og by-landlig utvikling, sa fredag at det aktivt presser dannelsen av detaljer, som svar på et spørsmål om kommende politikk for å støtte folks behov for å kjøpe sitt første hjem eller forbedre boligsituasjonen, rapporterte det innenlandske mediet Thepaper.

Takket være implementeringen av ulike politikker har markeds-forventningene vist tegn til bedring, viste makroøkonomiske indekser. I juli økte den totale elektrisiteten generert over hele landet med 5,9 prosent, sammenlignet med i fjor, 1,5 prosentpoeng raskere enn juni. Kinas produksjons-PMI var på 49,3 i juli, opp for andre måned på rad, viste offisielle data.

«Folk bør ha tillit til Kinas økonomiske utsikter. Landets økonomi i andre halvår vil uten tvil overgå det som ble registrert i første halvår. Økonomien vil også bli mer stabil neste år sammenlignet med i år», sier Chen. Hun uttrykte optimisme om at Kinas økonomiske vekst vil nå 5,5 prosent, eller enda sterkere i 2023.

Cao anslo at Kinas BNP kan vokse med 6,8 prosent i tredje kvartal og 7 prosent i fjerde kvartal, sammen med produksjons-gjenoppretting og stabile tegn i Kinas eiendomssektor.

«Kinas økonomiske vekstrate på rundt 5 prosent er sunn og god, siden hovedoppgaven til den kinesiske økonomien er å gjennomføre industrielle oppgraderinger og strukturelle reformer samtidig som den opprettholder stabil økonomisk vekst,» sa Cao til Global Times på fredag.

Sammenlignet med generelle RRR-kutt er det viktigere for myndighetene å komme opp med målrettede tiltak for nøkkelgrupper, for eksempel gunstig politikk som støtter folk som ønsker å kjøpe sin første bolig og gir penger til lavinntektsgrupper, sa Chen.

Et nylig møte i politbyrået i Kinas kommunistpartis sentralkomité, understreket at stabilisering av sysselsettingen bør vurderes fra et strategisk og overordnet perspektiv, og at omfanget av mellom-inntektsgruppen bør utvides.

«Etter at forbruksfasilitetene er forbedret og forbrukstilliten økt, bør det tas kraftige tiltak for å bærekraftig utvide sysselsettingen og øke innbyggernes inntekter, noe som er en effektiv måte å øke folks forbrukskapasitet på, « sa Yang.

Han oppfordret til innsats for å fortsette og forbedre det politiske systemet for distribusjon basert på produksjonsfaktorer, utforske flere veier for å gjøre det mulig for lav- og mellominntektsgrupper å tjene mer på produksjonsfaktorer, og øke eiendomsinntektene til by- og landlige innbyggere gjennom flere kanaler.


Denne artikkelen ble publisert som kronikk i den offisielle kinesiske avisa Global Times:

China vows more vigorous policies to bolster economy

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Forrige artikkelUtenlandskablene gir dyr strøm i Sør-Norge til tross for fulle magasiner
Neste artikkelKunsten å prioritere de som trenger det
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.