«Ikke en tomme»: En kort titt på de skriftlige bevisene

0
Michail Gorbatsjov diskuterer Tysklands gjenforening med Hans-Dietrich Genscher og Helmut Kohl i Russland, 15. juli 1990. Foto: Bundesbildstelle / Presseund Informationsamt der Bundesregierung.

Av Michal Chapman, 24. juli 2023

Selv om Joe Biden-administrasjonen og mange av de store mediene hevder at Russlands invasjon av Ukraina ikke har noe å gjøre med utvidelsen av NATO, fortalte oberst Douglas Macgregor (pensjonert) til Valuetainment-grunnlegger Patrick Bet-David, at Vladimir Putin har motsatt seg «NATOs bevegelse inn til sine grenser» i «minst 15 år», fordi han ser en slik utvidelse «som en trussel».

Macgregors syn deles av John Mearsheimer, professor ved University of Chicago, som regnes som en av verdens ledende forskere på «realistisk» utenrikspolitikk. Han hevder at Russland anser NATOs ekspansjon inn i Ukraina som en «eksistensiell trussel», en posisjon de offentlig har hatt siden minst 2008.

Likevel sier USAs utenriksminister Antony Blinken at konflikten «aldri handlet om NATO-utvidelse» eller «om noen trussel mot Russlands sikkerhet». Blinken hevder også at Russlands påstand om at de ble lovet at NATO ikke ville spre seg østover etter Sovjetunionens sammenbrudd, er falsk.

Så hvem forteller sannheten? La oss se på bevisene.

På Bet-Davids PBD-podcast den 28. juni, forklarte Macgregor at Putin har «snakket i minst 15 år om sin motstand mot NATOs bevegelse opp til sine grenser. Han har gjort det veldig klart at han så på det som en trussel. En av grunnene til at han tok Krim, var at han så Krim bli en NATO-marinebase, hovedsakelig for den amerikanske marinen, åpenbart i Svartehavet. Så han tok det først og sa så, se, dette må stoppe.»

Nedgraderte dokumenter i National Security Archive ved George Washington University, viser at den tidligere sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov fra 1990, fikk mange forsikringer fra amerikanske og europeiske ledere om at de ikke ville utvide NATO østover til Russland. «Ikke en tomme østover,» sa daværende utenriksminister James Baker.

Ukraina, Kievrikets vugge (Russland), ligger ved Russlands vestlige grense, og det vestlige Ukraina grenser til Polen, Ungarn og Romania.

Arkivene dokumenterer at en av de tidligste forsikringene til Gorbatsjov kom fra en tale av den tyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher, i januar 1990. I en diplomatisk melding til Washington DC, uttalte den amerikanske ambassaden at Genscher gjorde det klart at NATO burde utelukke en «utvidelse av sitt territorium mot øst, dvs. flytte det nærmere sovjetiske grenser».

I et møte den 10. februar 1990, mellom den tyske kansleren Helmut Kohl og Gorbatsjov, rapporterer arkivet at «den vesttyske lederen oppnådde sovjetisk samtykke i prinsippet til tysk gjenforening i NATO, så lenge NATO ikke ekspanderte østover.»

Arkivet sier videre: «Ikke én gang, men tre ganger, prøvde [USAs utenriks-minister] Baker ut ‘ikke en tomme østover’-formelen med Gorbatsjov … Han sa seg enig i Gorbatsjovs uttalelse som svar på forsikringene om at ‘NATO-utvidelse er uakseptabelt.’»

Baker forsikret også Gorbatsjov om at «ikke bare for Sovjetunionen, men også for andre europeiske land er det viktig å ha garantier for at dersom USA opprettholder sin tilstedeværelse i Tyskland innenfor rammen av NATO, da vil ikke en tomme av NATOs nåværende militære jurisdiksjon spre seg i en østlig retning [Uthevelse tillagt]

Etter å ha blitt orientert av Baker sa kansler Kohl til Gorbatsjov: «Vi mener at NATO ikke bør utvide sfæren for sin aktivitet.»

Den 31. mai 1990, sa president George H.W. Bush til Gorbatsjov: «Vi har ingen intensjon, selv i våre tanker, om å skade Sovjetunionen på noen måte. Det er derfor vi snakker for tysk samling i NATO … En slik modell svarer etter vårt syn også til sovjetiske interesser.»

I 1991 forsikret den britiske statsministeren John Major Gorbatsjov: «Vi snakker ikke om styrking av NATO.» Hva angår NATOs inkludering av østeuropeiske land, sa Major: «Ingenting av den slags vil skje.»

Etter et møte i juli 1991, med NATOs generalsekretær Manfred Woerner, lyder et russisk notat: «Woerner understreket at NATO-rådet og han selv er imot utvidelsen av NATO (13 av 16 NATO-medlemmer støtter dette synspunktet).»

Arkivartikkelen konkluderte: «Dermed bestemte Gorbatsjov å oppløse Sovjetunionen, forsikret om at Vesten ikke truet hans sikkerhet og ikke kom til å utvide NATO.»

Etter Gorbatsjov ble Boris Jeltsin den første presidenten i Russland, som tjenestegjorde fra 1991 til 1999. Vladimir Putin ble president i mai 2000, og satt til 2008. Han kom så tilbake til presidentskapet i 2012.

Ifølge professor Mearsheimer, forfatter av «Hvorfor Ukraina-krisen er Vestens feil: De liberale vrangforestillingene som provoserte Putin»: «Siden midten av 1990-tallet har russiske ledere standhaftig motsatt seg NATO-utvidelse, og de siste årene har de gjort det klart at de ikke ville stå og se på mens deres strategisk viktige nabo ble til en vestlig bastion.»

«For Putin var den ulovlige omveltningen [i 2014] av Ukrainas demokratisk valgte og pro-russiske president, som han med rette kalte et ‘kupp’, det siste halmstrået,» sa Mearsheimer. «Han svarte med å ta Krim, en halvøy han fryktet ville være vertskap for en NATO-marinebase, og jobbet for å destabilisere Ukraina til landet ga opp forsøkene på å slutte seg til Vesten.»

«USA presset frem en politikk overfor Ukraina som Putin og hans kolleger ser på som en eksistensiell trussel mot landet deres, et poeng de har gjort gjentatte ganger i mange år», sa Mearsheimer i en tale på European Union Institute i juni 2022. «Spesielt snakker jeg om USAs besettelse av å bringe Ukraina inn i NATO og gjøre det til et vestlig bolverk på Russlands grense.»

«USA er ikke seriøst interessert i å finne en diplomatisk løsning på krigen, noe som betyr at krigen sannsynligvis vil trekke ut i måneder, om ikke år,» la Mearsheimer til. «USA og dets allierte bidrar til å lede Ukraina på vei mot ødeleggelse.»

Mearsheimer kom med disse bemerkningene for ett år siden. I dag pågår krigen mellom Ukraina og Russland fortsatt, og USA har ikke gjort noen seriøse forsøk på å megle frem en fredsavtale.

President Biden, utenriksminister Blinken og deres heiagjenger i de store mediene, benekter intenst og ustoppelig at en eventuell Nato-utvidelse inn i Ukraina hadde noe å gjøre med Russlands invasjon i 2022. En slik påstand, hevder de, er Putin-propaganda. De historiske kildene støtter imidlertid ikke deres historie, «ikke en tomme» av den.


Om Michael Chapman

Michael W. Chapman, en mangeårig forfatter om russisk-amerikanske relasjoner, er tidligere administrerende redaktør for CNSNews.com

‘Not One Inch’: A Brief Look at the Written Record

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Se også:

Kennans advarsel om Ukraina – steigan.no

Krigen i Ukraina ble provosert fram – og hvorfor det betyr noe for å oppnå fred – steigan.no

Omfattende avsløring av Maidan-massakren undertrykt av akademisk topptidsskrift – steigan.no

Vår vei til atomkrigen – steigan.no

Forrige artikkelØkende krise for tysk industri
Neste artikkelFra hvitvasker i New York til president og leder av ECOWAS
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.