Globalistene vil endre samfunnet fundamentalt – og dette skjer i høyt tempo

0

På steigan.no har vi i mange år undersøkt hvordan World Economic Forum og deres finanskapitalistiske bakmenn opererer. Vi har vist hvordan WEF har tatt kontrollen over FN og hvordan global finanskapital forsøker å avskaffe kontanter og innføre et digitalt pengesystem som med ett slag vil innføre et diktatur der de som sitter med makten på et øyeblikk kan frata deg alt du har. Dette er ikke teorier fra vår side. Våre avsløringer bygger på dokumenter fra de World Economic Forum, FN, EU, BlackRock og så videre. De er stolte av dette, og vi gjør klokt i å ta dem på alvor.

Elon Musk: Hvem har fått World Economic Forum til å tro at de er verdensregjering?

På overtid begynner noen å skjønne det forferdelige ved WHOs nye traktat

I juni 2019 undertegnet FN og WEF det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

I talen ved undertegnelsen sa Guterres:

Det nye strategiske partnerskapet mellom FN og World Economic Forum har stort potensial for å fremme våre felles innsatsene når det gjelder viktige globale utfordringer og muligheter, fra klimaendringer, helse og utdanning til likestilling, digital samarbeid og finansiering for bærekraftig utvikling. På grunnlag av FNs normer og verdier understreker avtalen den uvurderlige rollen til den private sektoren i dette arbeidet – og peker vei mot handling for å skape felles velstand på en sunn planet, der ingen faller utenfor.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Avtalen innebærer at WEF har total finansiell kontroll over FN.

Hadde det enda vært konspirasjonsteorier

I den vulgære dagspressa omtales dette som «konspirasjonsteorier«, og hadde det enda vært så vel. Men dessverre er det harde fakta og det er lett å skaffe seg kunnskaper om dem ved å lese globalistenes egne dokumenter. Vi har sett på FNs nye forslag til en såkalt Emergency Platform, en nødsplattform. En rapport om den ble publisert av FN 8. mars 2023: Our Common Agenda Policy Brief 2: Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform.

Mens alle andre er distrahert, gjør globalistene helt enorme grep. FNs nye verdensomspennende system for å slå ned på «feilinformasjon» handler om å få full kontroll over hva mediene skriver og publiserer om denne pollitikken. FN ønsker også å implementere et globalt system for digital identifikasjon som er knyttet til våre bankkontoer. I samme klasse er den nye WHO-traktaten som i prinsippet kan gi WHO global diktatorisk makt så snart den erklærer «pandemi».

Dette er svært alvorlig og rystende hvis man går djupere ned i hvordan de ser for seg at framtida vår skal bli. De gjør ingen hemmelighet av dette. De er stolte av det, men likevel er det bare en liten prosentandel av befolkninga som er klar over den agendaen som disse kreften presser gjennom, og derfor er det veldig lite debatt om det.

Det globalistene ønsker er å lage et system som bokstavelig talt gir dem total kontroll over alt.

Dette er dessverre ingen overdrivelse

For eksempel har Bank for International Settlements gitt ut en «blåkopi» som krever opprettelsen av en «samlet hovedbok» som til slutt vil registrere eierskap til alle eiendeler på hele planeten. Følgende er et utvidet utdrag fra den «blåkopi» som kommer direkte fra den offisielle nettsiden til BIS …

Dette kapittelet presenterer en blåkopi for et fremtidig pengesystem som utnytter potensialet til tokenisering (token = symbol, kupong, o.a.) for å forbedre det gamle og muliggjøre det nye. Nøkkelelementene i planen er CBDC-er, tokeniserte innskudd og andre tokeniserte krav på finansielle og reelle eiendeler. Planen ser for seg at disse elementene blir samlet i en ny type finansmarkedsinfrastruktur (FMI) – en «enhetlig hovedbok». De fulle fordelene med tokenisering kan utnyttes i en enhetlig hovedbok som via sentralbankpenger knyttes sammen andre krav. Ved å utnytte tilliten til sentralbanken, har en delt arena av denne typen et stort potensial for å styrke det monetære og finansielle systemet.

En enhetlig hovedbok forvandler måten mellommenn samhandler på for å betjene sluttbrukere. Gjennom programmerbarhet og plattformens evne til å samle transaksjoner («composability»), lar en enhetlig hovedbok sekvenser av finansielle transaksjoner automatiseres og integreres sømløst. Dette reduserer behovet for manuelle inngrep og avstemminger som oppstår ved tradisjonell separasjon av meldinger, avregning og oppgjør, og eliminerer dermed forsinkelser og usikkerhet. Hovedboken støtter også samtidig og øyeblikkelig oppgjør, noe som reduserer oppgjørstider og kredittrisiko. Oppgjør i sentralbankpenger sikrer at pengene er enkelt og endelige betalinger.

Dessuten, ved å ha «alt på ett sted», gir ei enhetlig hovedbok en setting der et bredere utvalg av betingede handlinger kan utføres automatisk for å overvinne informasjons- og insentivproblemer. På denne måten kan tokenisering utvide universet av mulige kontraktsmessige utfall. Den enhetlige hovedboken åpner dermed for helt nye typer økonomiske ordninger som er umulige i dag på grunn av insentiv- og informasjonsfriksjoner. Den eventuelle transformasjonen av det finansielle systemet vil bare begrenses av fantasien og oppfinnsomheten til utviklerne som bygger på systemet, mye ettersom økosystemet av smarttelefonapper har overgått forventningene til plattformbyggerne selv.

Så hvem ville ha kontroll over denne «hovedboken»?

Det er unødvendig å si, det ville selvsagt være globalistene.

Og som Mike Adams har påpekt, ville dette bety at «eierskapet ditt av eiendeler kan tilbakekalles eller endres når som helst» …

Denne nye planen beskriver en orwellsk, globalistisk drevet «samlet hovedbok» som registrerer eierskapet til alle eiendeler (sjekkkontoer, eiendom, obligasjoner, aksjer, etc.) på en sentralisert børs drevet av globalister. Alle eiendeler vil bli «tokenisert», en prosess som BIS beskriver som, «registrering av krav på finansielle eller reelle eiendeler som finnes på en tradisjonell hovedbok på en programmerbar plattform.»

Denne enhetlige hovedboka vil inneholde «programmerbare» oppføringer, noe som betyr at ditt eierskap til eiendeler kan oppheves eller endres når som helst, i henhold til globalistenes sosiale ingeniørønsker.

Eierskap til alle eiendeler på hele planeten vil bli bestemt av deres «enhetsbok», og så hvis du er en virkelig uskikkelig gutt eller jente, kan de gå inn og ganske enkelt overføre eierskapet til alt som er ditt til noen andre.

Med bare noen få klikk ville du «eie ingenting» og ville bli totalt utstøtt.

Selvfølgelig er dette bare ett element i den globalistiske agendaen.

De ønsker også å gi FN enestående nødfullmakter «Fremtidens toppmøte» i september 2024…

De mektige FN søker nå å øke sin innflytelse over hele verden ved å gripe globale «nødfullmakter», og president Joe Biden støtter deres forslag.

Interessant nok ville FN-forslaget begynne september 2024, kun to måneder før presidentvalget i USA.

FN skal være vertskap for et «Framtidas toppmøte» der man skal vedta en såkalt «Pact for the Future.»

Framtidspakten inkluderer en bestemmelse som vil skape en «nødplattform» for FN hver gang anser at det har inntruffet et større «globalt sjokk».

Så hvis det er en ny global pandemi, en verdenskrig, en økonomisk kollaps eller en annen form for verdensomspennende nødsituasjon, ville FN plutselig fortelle alle hva de skal gjøre

Nødplattformen ville gi FN makt over alle nasjoner i tider med nød.

Hva slike nødssituasjoner kan være beskrives i FN-rapporten slik:

COVID-19-pandemien og levekostnadskrisa i 2022 gir oss lærdommer for hvordan det multilaterale systemet kan reagere mer effektivt på framtidas komplekse globale sjokk. Disse inkluderer de viktige holdning til:

• En rask, forutsigbar og strukturert internasjonal respons.

• Maksimere den unike innkallende rollen til Forente nasjoner.

• Katalysere politisk lederskap gjennom nett- arbeider fra villige medlemsstater.

• Tverrsektoriell, tverrfaglig koordinering på tvers av det multilaterale systemet.

• Multi-stakeholder engasjement og gjennomføringsevne i den globale responsen.

• Styrket ansvarlighet for å levere mot forpliktelser og bringe sammenheng til den internasjonale tilnærminga.

Slik makt, ifølge FN, er nødvendig for å «sikre at alle deltakende aktører gjør forpliktelser som kan bidra meningsfullt til responsen, og at de holdes ansvarlig for levering av disse forpliktelsene».

Ifølge FNs politiske forslag, kan generalsekretæren utvide nødplattformen når han måtte ønske, om nødvendig, til tross for at dens varighet er satt til en «begrenset periode». En slik beslutning vil bli tatt uten samtykke fra noen medlemsnasjoner.

Faksimile fra FN-rapporten

Vil vi virkelig at FN skal ha den slags makt?

Får de viljen sin, vil hele samfunnet vårt bli snudd fullstendig på hodet.

La oss nevne et eksempel til. En globalistisk organisasjon kalt Arup Group som har nære bånd til World Economic Forum, foreslår faktisk en fullstendig og total slutt på privat bileierskap …

Når det gjelder konstruksjon, må byer endre hvilke typer bygninger og infrastruktur som bygges, samt hvilke materialer som brukes. Når det gjelder transport, må privat bileie opphøre, og de delte kjøretøyene som erstatter det må bruke mindre materialer og ha lengre levetid. Bybeboere vil også måtte ta i bruk et stort sett plantebasert kosthold, stort sett erstatte flyreiser med mindre energikrevende former for langdistansetransport, endre hvordan klær og tekstiler konsumeres og beholde elektronikk og husholdningsapparater lenger.

Disse menneskene lider av stormannsgalskap. De vil skape et Frankensteins monster av et samfunn og de tror virkelig at de har retten til å spille Gud.

Les WEF: Our Alliance is creating smart city governance

Vi lever i en av de mest kritiske tidene i hele menneskehetens historie, og vi trenger modige menn og kvinner som er villige til å si sannheten.

Forrige artikkelKan vi unngå krig med Kina og redde planeten i stedet?
Neste artikkelAgent Zelensky