Avindustrialisering av Tyskland – rekordstor kapitalflukt

0

Kapitalflukten fra Tyskland er større enn noen gang. «En ny studie fra det tyske økonomiske instituttet (IW) viser at selskaper aldri har trukket ut så mye penger fra Tyskland som i fjor. Tallene er alarmerende: I verste fall er dette begynnelsen på avindustrialiseringen.» Dette skriver Christian Rusche, som er seniorøkonom i Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

Rundt 132 milliarder dollar (125 milliarder euro) mer direkte investeringer strømmet ut av Tyskland i 2022 enn det som ble investert i Forbundsrepublikken i samme periode. Dette betyr forskjellen mellom tyske selskaper som investerer i utlandet og utenlandske selskaper som investerer i Tyskland. Summen representerer den høyeste netto utstrømningen som noen gang er registrert i Tyskland. Ifølge OECD-tall har spesielt utenlandske investeringer i Tyskland nylig kollapset nesten fullstendig: mens utstrømningen var nesten 135,5 milliarder euro, ble det kun investert rundt 10,5 milliarder euro i Tyskland. Det er spesielt alarmerende at investeringer fra europeiske naboer har kollapset. Samtidig strømmet nesten 70 prosent av midlene fra Tyskland til andre europeiske land.

Rusche peker på tre årsaksforhold:

Dette skyldes tre utviklingstrekk som gjør Tyskland stadig mer uattraktivt som forretningssted:

  • Mangelen på fagarbeidere er en stor belastning for bedriftene. I en fersk undersøkelse utpekte 76 prosent av mellomstore industribedrifter lønnskostnader og mangel på faglærte som sin største utfordring – foran høye energipriser og økende byråkrati. 
  • Investeringspakker som den amerikanske inflasjonsreduksjonsloven gjør investeringer utenfor Tyskland mer attraktive. Selv med europeiske investeringsoffensiver som NextGenerationEU-programmet, flyter det meste av pengene forbi Tyskland. I tillegg fungerer ikke lenger den tyske eksportmodellen like bra som før med økende proteksjonisme.
  • Når forbrenningsmotoren forsvinner, mister den tyske økonomien et viktig unikt salgsargument i sin nøkkelindustri.

Rapporten fra Rusche finnes her.

Tysklands økonomiske selvmord

Tyskland har alltid vært Europas industrielle og økonomiske lokomtiv. Men nå har den poltiske ledelsen i Tyskland, dels for egen del (les «det grønne skiftet»), og dels under sterkt press og direkte inngrep fra USA (ikke minst sprengninga av Nord Stream-rørledningene, samt sanksjonene mot Tysklands viktigste energileverandør og eksportmarked Russland) sørget for å ødelegge dette lokomotivet.

I artikkelen Europas fall i dag har vi pekt på hvordan USA i løpet av ti år har klart å utkonkurrere EU til sin egen fordel, og dette har skjedd før det siste investeringsfallet i Tyskland.

Les Deindustrialisierung: So ist die Lage in Deutschland und Bayern

Men hvorfor skal kapitalistene investere i et land som med vilje ødelegger sin egen økonomi og ikke en gang vil opprettholde tilførsel av en billig og høyst nødvendig energi til industrien?

Forrige artikkelDet hvite hus vil bremse sollyset
Neste artikkelDet mislykte kuppet i Russland gjennom amerikanske briller