Det hvite hus vil bremse sollyset

0

Fredag 30. juni 2023 publiserte Det hvite hus en rapport om såkalt solar geoengineering, som er et paraplybegrep som beskriver metoder for å reflektere sollys bort fra jorda for å avkjøle atmosfæren.

Dette skriver CNBC, som fortsetter:

Det hvite hus-rapporten fokuserer på to metoder for solar geoengineering.

Stratosfærisk aerosolinjeksjon frigjør partikler av svoveldioksid eller et annet stoff til den øvre atmosfæren for å reflektere sollys bort fra jorda. Marine cloud brightening er ment å øke refleksen til visse skyer ved å injisere havsalt eller gjennom andre metoder.

Fragmentert forskning på modifikasjon av solstråling skjer allerede i føderale vitenskapsbyråer, og forskning på temaer som vulkanisme og sky-aerosol-interaksjoner kan gi nyttig grunnleggende kunnskap.

Rapporten fra Det hvite hus finnes her:

Congressionally-Mandated Report on Solar Radiation Modification

Rapporten sier: «SRM gir muligheten til å avkjøle planeten betydelig på en tidsskala på noen få år.»

EU advarer mot egoistisk geoengineering

Spraying av reflekterende partikler inn i atmosfæren kan avkjøle ett område av jorden, men studier viser at det risikerer å varme opp andre enda mer

EU-kommisjonen har advart unionens lovgivere om at geoengineering – storskala teknologiske inngrep for å dempe klimaendringer – er full av potensielle «utilsiktede konsekvenser». 

EUs utøvende organ sa i en uttalelse utgitt 28. juni at utplassering av teknologier som modifikasjon av solstråling uten tilstrekkelig forståelse av de potensielle farene – enten for europeere eller befolkninger andre steder i verden – kan være ødeleggende.

«Disse teknologiene introduserer nye risikoer for mennesker og økosystemer, samtidig som de kan øke maktubalanser mellom nasjoner, utløse konflikter og reise et mylder av etiske, juridiske, styringsmessige og politiske spørsmål,» fortsatte uttalelsen, og la til at det ikke var noen eksisterende regler for sikre at slike teknologier ble utplassert på en sikker måte, og at enhver seriøs innsats må engasjere EU og FN. 

«Ingen bør utføre eksperimenter alene med vår felles planet,» sa EUs klimapolitiske sjef Frans Timmermans til journalister tidligere denne uken, og ba om at eventuelle foreslåtte eksperimenter «diskuteres i riktig forum, på høyeste internasjonale nivå». 

Bill Gates vil dimme sola

Nei, det er ingen aprilspøk eller noen konspirasjonsteori. Det er harde fakta: Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet gjennomføres av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment.

Prosjektgruppa skriver på sine hjemmesider:

Vi planlegger å bruke en ballong for store høyder for å løfte en instrumentpakke omtrent 20 km ut i atmosfæren. Når den er på plass, vil en veldig liten mengde materiale (100 g til 2 kg) frigjøres for å skape en påvirket luftmasse som er omtrent en kilometer lang og hundre meter i diameter. Vi vil deretter bruke den samme ballongen for å måle endringer i denne luftmassen inkludert endringer i aerosoldensitet, atmosfærisk kjemi og lysspredning.

Dette eksperimentet vil hjelpe oss med å lære mer om effektiviteten og risikoen ved geo-engineering med sollyset. Datamodellering og laboratoriearbeid forteller oss noen veldig nyttige ting om solenergi, men som med alle andre aspekter innen miljøvitenskap, hviler datamodeller til slutt på observasjoner av det virkelige miljøet. Å måle måtene aerosoler endrer stratosfærisk kjemi kan for eksempel forbedre muligheten til globale modeller for å forutsi hvordan storskala geo-engineering muligens kan forstyrre stratosfærisk ozon. Utendørseksperimenter kan gi in situ perspektiv som er umulig å få i laboratoriet, og SCoPEx kan hjelpe oss med å validere viktige modellparametere som ennå ikke er testet mot målinger.

Eksperimentet var planlagt gjennomført over Kiruna i Sverige og skulle utføres av Swedish Space Corporation (SSC). Prosjektet har en beregnet kostnad på 3 millioner dollar og er finansiert av milliardæren Bill Gates.

Prosjektet ble beskrevet i vitenskapsmagasinet Nature i 2019 og ble omtalt som et prosjekt for å «avkjøle planeten».

Dette kan høres ut som noe fra en dystopisk sci-fi-roman, men det handler altså om et forskningsprosjekt finansiert av en av verdens rikeste menn og gjennomført av et av verdens mest prestisjetunge universiteter. Men hvem har gitt dem mandat til å leke Gud?

Sverige stanset Bill Gates’ forsøk på å dimme sola

Men svenske myndigheter vedtok å stanse eksperimentet.

I en uttalelse fra Swedish Space Corporation het det:

SSC har hatt dialoger med både ledende eksperter på geoingeneering og med andre interessenter, samt med SCoPEx Advisory Board. Som et resultat av disse dialogene og i avtale med Harvard, har SSC besluttet å ikke gjennomføre den tekniske testflygingen som er planlagt til sommeren.

Det var planlagt at prøveballongen skulle bli sendt opp fra Kiruna i Nord-Sverige, men lokale aktivister og representanter for det samiske samfunnet har protestert mot det. I et felles brev fra Samerådet og tre miljøgrupper heter det at SCoPEx-eksperimentet kan ha ”katastrofale konsekvenser».

Forbes: A Bill Gates Venture Aims To Spray Dust Into The Atmosphere To Block The Sun. What Could Go Wrong?

The Guardian: ‘Dimming the sun’: $100m geoengineering research programme proposed

Forbes: Solar Geoengineering: Why Bill Gates Wants It, But These Experts Want To Stop It

Det later til at med rapporten fra Det hvite hus har Bill Gates og den kapitalen som står bak ham kommet et godt stykke videre i sin kamp for å gjøre soldimming til offisiell amerikansk politikk.

Forrige artikkelHar vi nasjonal styring over våre energiressurser?
Neste artikkelAvindustrialisering av Tyskland – rekordstor kapitalflukt