Vi blir lykkeligere av å være «jorda»

0

NIBIO har kommet med en ny undersøkelse: Ikke overraskende resultat: du blir lykkeligere av å dyrke dine egne grønnsaker.

Av Romy Rohmann.

En ny undersøkelse fra norske andelslandbruk viser at medlemmene opplever økt livskvalitet og bedre fysisk og psykisk helse.

Hele undersøkelsen finner du her. https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/3052934/NIBIO_RAPPORT_2023_9_27.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Forsker Anna Birgitte Milford fra NIBIO har analysert svarskjema fra 390 andelshavere i 45 ulike andelslandbruk i Norge, og skrevet rapporten «Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder»

I undersøkelsen får vi se hva som motiverte folk i til å delta og hvilke erfaringer folk har med å være en del av et andelslandbruk.

De som svarte på undersøkelsen, kunne velge inntil 5 alternativer fra en liste om hva som motiverte de til å bli medlem. Resultatene er vist i denne figuren:

Litt over 30 % har svart «annet» og av de som hadde fylt ut i et tekstfelt hva de mente med «annet» var det 40% som svarte noe som hadde med tilegning av kunnskap å gjøre, både for egen del, men også i stor grad for barn eller barnebarn. Her er noen eksempler på kommentarer:

 • Lære å dyrke, at barna mine lærer hvor maten kommer fra og hvordan den dyrkes
 • Ønsker å lære om dyrking av grønnsaker
 • Delta i dyrkingen og øke egen kunnskap om matproduksjon
 • Lære barna om mat fra jorda

Andre kommentarer var:

 • Enklere/sikrere tilgang til mat underpandemien/nedstengningen
 • Tilgang til mat jeg ikke får andre steder
 • Bidra til lokal næringsutvikling
 • Mindre transport
 • Mindre emballasje
 • Jeg liker å vite hvem som har produsert maten min
 • Støtte en lokal bonde
 • Mattrygghet
 • Kvalitet på mat/grønnsaker som smaker bedre
 • Mer miljøvennlig produksjon av grønnsaker

Nesten 80 prosent, svarte at det å være en del av et andelslandbruk ga dem økt livskvalitet. Det sier mye om at man får mer enn grønnsaker igjen for medlemskapet.

Hva er et andelslandbruk?

Å dyrke egne grønnsaker er ikke så lett, spesielt ikke for en som verken har jord, erfaring eller veit noe om hvordan du skal begynne.

Den tida hvor nordmenn hadde et bein i by og et bein på landsbygda er over, og ved å kjøpe deg inn i et andelslandbruk har du mulighet til å være med å dyrke det meste av det du trenger til eget forbruk av grønnsaker og samtidig få hjelp av erfarne dyrkere.

Det er flere måter å drive andelslandbruk på, en måte er at andelslandbruket drives av en bonde som eier jorda og alt nødvendig jordbruksutstyr. Bonden har ansvaret for den daglige drifta. Medlemmene får beskjed når det er på tide med dugnad underveis i vekstsesongen, og når ulike grønnsaker er modne for høsting.

Andelshaverne, som medlemmene kalles, betaler for sin andel av det som dyrkes i forkant av sesongen. Slik deler bonden og medlemmene på risikoen for avlingstap. Det kan komme av dårlig vær eller andre uforutsette hendelser.

Det finnes også andre måter å drive andelslandbruk på. Noen er mer forbrukerdrevet. Det vil si at medlemmene har mer styring og dyrker jorda selv. De kan også leie inn en gartner som følger opp i hverdagen.

Det betyr også at medlemmene tar kostnadene med å leie jord og kjøpe utstyr.

Det finnes ei nettside om andelslandbruk. De skriver på sin side:

Andelslandbruk er en ny spennende modell i norsk landbruk som sikrer økt produksjon av norsk mat og en direkte kontakt mellom landbruket og forbrukere. Definisjonen av andelslandbruk, er:

«Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, risiko og avling blir delt mellom partene etter avtale for ett år om gangen».

Det første andelslandbruket ble etablert i Norge i 2006, på Øverland gård i Bærum. Fra og med 2015 har antallet vokst kraftig. Per april 2021 finnes det 96 andelslandbruk i Norge, fordelt over alle landets fylker. De fleste andelslandbrukene produserer grønnsaker, men flere har også involvert egg, mel og kjøtt. Se på kartet for en oversikt over hvor andelslandbrukene i Norge befinner seg, og les mer om de enkelte gårdene der. Se også oversikten her for mer info om utviklingen og fordelingen per fylke.

Du kan lese mer om andelslandbruk her: https://www.andelslandbruk.no/

NRK Nordland snakket med NIBIO-forsker Anne Birgitte Milford om denne undersøkelsen, og de skriver blant annet:

Jeg ble overrasket over hvor mange som oppga at de hadde fått økt livskvalitet. At så mange skrev at de fikk bedre mental helse, synes jeg var veldig overraskende.

Milford tror den økte livskvaliteten kommer av mer enn bare deilige grønnsaker og trekker fram:

– Flere studier viser at det å ha hendene i jorden har en positiv effekt på den mentale helsen. Men det kan også ha med fellesskapet å gjøre, at man dyrker sammen med andre og har et sted å gå til.

https://www.nrk.no/nordland/undersokelse-viser-at-folk-blir-lykkeligere-av-andelslandbruk-1.16437732

Forrige artikkelIronivarsel: Krig for demokrati krever diktatur
Neste artikkelZelenskyj: «Vi har framgang på alle fronter»