Hykleriets nødvendighet for oppdagelsen av naturens overflod

0
Av psykologspesialist Tom Green.

Utbredelsen av noen infeksjonssykdommer har økt på grunn av stigende temperaturer. Disse trendene er forventet å øke, skriver Klima- og miljødepartementet i sin stortingsmelding.

FOTO: REGJERINGEN (1)

Det egentlige Klimahykleriet

Du viser ganske enkelt ikke tegn på vishet hvis du antar at vi mennesker må begrense oss for å overleve som art.

En slik holdning er et uttrykk for manglende erfaring med å bli styrket og belivet av naturen.

I denne artikkelen redegjøres det for hvorfor vi mennesker sykemelder en natur som i millioner av år har styrket og belivet oss.

Som om naturen plutselig er blitt avhengig av å bli styrket og belivet av oss.

Som er det egentlige Klimahykleriet.

Fordi hykleri er å utgi seg for å ha egenskaper man egentlig ikke har.

Avslutningsvis følger en refleksjon om den evolusjonære årsaken til at politikere og myndighetspersoner er budbringere av dette hykleriet.

Oppdagelsen av Overfloden i naturen

En snøkrystall dyppet i gull ville være det vakreste og dyreste smykke i verden.

Og det finnes ikke to like snøkrystaller.

Og det er ubegrenset med snøkrystaller i naturen.

Hvorfor sykemelde noe som i en uendelig potens overgår oss i genialitet, moderlig skaperkraft, liv og overflod?

Hvorfor tenke at det er påkrevd og livsviktig?

Vår optiske vrangforestilling av bevissthetens kapasitet

I tidligere artikler er det redegjort for at vi mennesker bruker primært tre metoder når vi prøver å forstå en situasjon eller et forhold. (2)

  1. Den mest primitive metoden er med hjelp av mer eller mindre tilfeldig informasjon, å aktivere sympatier og antipatier, for å ha en mening om hva som er riktig eller galt å mene om en situasjon.

For eksempel klima.

Dette er metoden vi bruker til å forstå de fleste hverdagslige situasjoner.

  • En mer avansert metode er med hjelp av intelligensen, å aktivere den empiriske (sansemessige) rasjonelle tankegangen, for å finne ut hva en situasjon handler om.

For eksempel hva skjedde i forkant av klima-situasjonen som du har en mening om, hvilke faktorer opprettholder den klima-situasjonen, og hvilke konsekvenser kan påregnes ved forskjellige utviklingsforløp til den klima-situasjonen du har en mening om.

Dette er metoden vi bruker når situasjoner krever noe ekstra av oss, som i private situasjoner, i samfunns-spørsmål, men egentlig oftest i arbeidsrelaterte situasjoner.

  • Den mest avanserte metoden når du prøver å forstå en situasjon eller et forhold, er når du med hjelp av intuisjonen, forsøker å finne ut av hvorfor du er der du er, nå.

For eksempel i forhold til naturen; Hvorfor er vi her vi er, nå? 

Den intuitive metoden gir oss optimal forståelse fordi den setter oss i stand til å utnytte hele bevissthetens kapasitet.

Den intuitive metoden er ikke avhengig av sansene våre. (2) 

Fordi vi ved bruk av de to første metodene begrenser tankegangen vår ved å overgi den til bevis fra sansene, er de basert på en optisk vrangforestilling av bevissthetens kapasitet.

Velger vi å ta sitatet nedenfor av Albert Einstein på alvor, så kan vi bare forstå naturens genialitet, skaperkraft, liv, overflod, og klima, ved bruk av en metode som utnytter bevisstheten fullt og helt.

«It is quite a mistake to suppose that we must restrict and stint ourselves in order to develop greater power or usefulness. This is to form the conception of the ´Divine Power´ as so limited that the best use we can make of it is by a policy of self- starvation, whether material or mental.

Of course, if we believe that some form of self-starvation is necessary to our producing good work, then so long as we entertain this belief the fact actually is so for us.

… when we come to examine the grounds of this belief, we shall find that it rests upon an entire misapprehension of the nature of our own power».

Thomas Troward (3)

Det er den intuitive metoden som setter oss i stand til å utnytte vår bevissthetskapasitet og å forstå naturen. (2)

Bevisstheten som evolusjonens overordnete faktor

Dagens politikere og myndighetspersoner bruker ikke den intuitive metoden.

De opererer med en begrenset bevissthet fordi de overgir tankegangen sin til bevis fra sansene.

De ender opp med en politikk som er basert på en optisk vrangforestilling av bevissthetens kapasitet.

«Ledere vet ofte at de lyver, vet at de sprer propaganda, men i deres sinn er ideologien de har så ren og sann at alt for å implementere den i samfunnet er akseptabelt. Følgeskader er en nødvendig funksjon, ikke en feil. Massene er alltid lovet en lys og opplyst fremtid som aldri materialiserer seg.»

Mattias Desmet (4)

Mattias Desmet

Men, ville vi ellers, en etter en, ha sett betydningen av å bruke den intuitive metoden, uten følgeskadene av villfarelsene, villedingen, og løgnaktigheten til politikere og myndighetspersoner?

«Vildfarelserne afføder lidelser, lidelserne kultiverer erfaringerne, kultiverede erfaringer er det samme som viden eller visdom.»

Martinus (5)

Martinus Thomsen

Spørsmålet må reises om en av de viktigste funksjonene til dagens politikere og myndighetspersoner å være budbringere av det egentlige Klimahykleriet?

For det første, hvordan ellers skal vi løsrive oss fra den optiske vrangforestilling om bevissthetens kapasitet, og oppdage overfloden i oss selv og i naturen?

For det andre, hvordan ellers skulle vi bli mett av å ikke fordele overfloden i naturen etter det humane premiss, som tidligere er definert med at andres liv er like viktig som ditt eget?

«If we clearly realize that the creative power in ourselves is unlimited, then there is no reason for limiting the extent to which we may enjoy what we can create by means of it.

Where we are drawing from the infinite, we need never be afraid of taking more than our share. That is not where the danger lies.

The danger is in not sufficiently realizing our own richness, and in looking upon the externalized products of our creative power as being the true riches instead of the creative power of spirit itself.

If we avoid this error, there is no need to limit ourselves in taking what we will from the infinite storehouse:

«All things are yours.»

And the way to avoid this error is by realizing that the true wealth is in identifying ourselves with the spirit of opulence.

«Live and let live» is the motto of the true opulence».

Thomas Troward (3)

Referanser

  1. https://www.nrk.no/norge/klimaministeren_-_-na-kommer-faktisk-_monsterflatten_-1.16449395?fbclid=IwAR0QibT2mqjkkZZENnSwbqIiWddaJ6M10zW6rN0zkI4LtTgsjdOKC5rcym0_aem_th_AS5qlVS-I-FQckcpiB6ZCh_oallZI9vtg2VuyNr4r-B4uMqOFuda0BME0SU1SvX4vFo
  2. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  3. The Hidden Power, by Thomas Troward (1921). XIV The spirit of opulence. p. 118.
  4. https://steigan.no/2023/05/hvordan-covid-gjorde-folk-til-fascister/
  5. Martinus Thomsen. Livets bok 2. stk 573
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBiden går tilbake på Ukrainas NATO-tilslutning
Neste artikkelSluttspillet i Ukrainakrigen nærmer seg med lynets hastighet