Er jordbruksoppgjøret et avtalt spill mellom bondelaget og regjeringa?

0
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag / Nora May Engeseth

Melkebonde og bondelagsmedlem Tore Næss i Verdal, en av de store melkeprodusentene i Trøndelag med en kvote på 550 tonn, i tillegg til kjøttproduksjon og noe kornproduksjon, er svært misfornøyd med årets jordbruksoppgjør.

Av Romy Rohmann.

Han har i tillegg fulltidsjobb hos Aker Solutions på industriområdet i Verdal og det mener han er nødvendig for å få det til å gå rundt.

(https://www.t-a.no/advarer-unge-mot-a-ga-inn-i-landbruket-det-er-ikke-liv-laga-mener-melkebonde/s/5-116-1740015 )

Nationen skriver om dette den 21.mai etter et oppslag i Trønder-avisa. Tore Næss advarer unge bønder mot å investere millionbeløp i nye fjøs, og sier:

 – Jordbruksavtalen legger opp at ungdommer skal narres inn i ei næring og investere for å produsere mat på dugnad. Det er ikke liv laga, sier Næss.

Han ønsker ikke at noen av hans egne tre barn skal velge landbruket som yrkesveg for å produsere mat på dugnad, som han sier.

Nå sier han at han blir uvel etter å ha satt seg inn i den framforhandla jordbruksavtalen, og at han er en forbannet melkeprodusent.

– Bondelaget og regjeringen glorifiserer avtalen, men det er seigpining det de driver med. Jeg ønsker ikke at ungene mine skal jobbe som jeg gjør, for en svært dårlig betaling. Derfor anbefaler jeg dem heller å ta seg utdanning å finne på noe annet enn å overta gårdsdrifta. Det er rett og slett ikke liv laga med dugnadsarbeid, sier Næss.

Han kan ikke se noen bedring etter enigheten som er forhandla fram i jordbruksoppgjøret og mener framstillinga fra politikere fra regjeringspartiene og representanter fra Norges Bondelag er feil. Det snakkes og skrytes om en inntektsmulighet på 111.000 kroner per årsverk, der 60.000 kroner skal gå til å redusere inntektsgapet.

Nationen skriver videre:

De er fornøyde, mens jeg som melkebonde er misfornøyd. Kravet var for lavt, og resultatet er for lavt til at det gir oss ei så stor inntektsøkning. Jeg hadde forventet et tosifret milliardbeløp i kravet fra bondelaget, og at enigheten endte opp med det. Avtalen som ligger på bordet nå, betyr dessverre en veldig liten inntektsøkning og vi vil ikke se disse pengene komme inn på kontoen vår, sier 51-åringen, som selv investerte stort i fjøs i 2014.

– Det hevdes, blant annet fra parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp), at regjeringa har bidratt med å redusere inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 100.000 kroner i løpet av to år. Er ikke det bra?

– Jeg har ikke sett noe til de pengene, de kommer ikke inn på driftskontoen min i alle fall. Det jeg ser er at likviditeten synker. Jeg tror at bonde- og småbrukarlaget har mer reelle tall enn det bondelaget opererer med, de kaller dette luftpenger. Det er rett, slik jeg ser det. Jeg tenker mer og mer på om jordbruksoppgjøret er et avtalt spill mellom bondelaget og regjeringa. For det er jo stort sett de samme hattene som sitter rundt Senterpartiet, som rundt bondelaget, sier Næss, som selv er medlem i bondelaget. Men i dag sier han at han er usikker på hvor lenge dette medlemskapet varer.

Avslutningsvis sier han til avisa:

Jeg tar avstand fra avtalen som er inngått. Det er allerede for sent. Det er en hel hærskare av unge bønder som teller på knappene om de skal fortsette, eller ikke. Det er mange i mitt område som kommer til å slutte, sier Næss.

Vi har skrevet om noen av reaksjonene etter at resultatet av jordbruksoppgjøret kom, her på steigan.no den 17.mai.

Denne avtalen som presenteres som en god avtale, både av Norges Bondelag og staten, skal etter hva de presenter løfte melkebøndene spesielt, da er det interessant å legge merke til hva en av de store melkebøndene mener om avtalen. Men han er ikke aleine om å kalle dette et spill.

Dypt skuffet over jordbruksoppgjøret: – Årets skuespill, skriver NT24 16.mai.

Det hjelper ikke å vokse, i mange år har signalene fra myndighetene vært at blir man stor nok som bonde så tjener man penger. Ola Berthling Lie-­Husby har prøvd, men holder på å erfare at det er bare til en viss grad at det gir stordriftsfordeler.

Ola Berthling Lie-Husby mener at årets jordbruksoppgjør parkerer landbruket på stedet hvil. Nå frykter den profilerte matprodusenten full investeringsstopp og massenedleggelser av gårdsbruk.

Årets skuespill, tordner Ola Berthling Lie-Husby, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag i Nord-Trøndelag. Han mener at staten bruker fiktive tall, og at en stor andel av pengene aldri vil nå bondens konto. Nå frykter Lie-Husby at årets jordbruksoppgjør fører til full investeringsstopp og massenedleggelser i landbruket.

I dag holder Norsk Bonde og Småbrukarlag frokostmøte og en presentasjon av sitt krav i forbindelse med jordbruksoppgjøret på Litteraturhuset klokka 09.00 – det vil også bli streamet for de som ikke kan møte opp.

Lenke til møtet kommer her:  https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/kalender/lansering-av-nbs-sitt-tilbud-til-jordbruksoppgjoeret/

Samme kveld blir det orientering om årets jordbruksoppgjør, avtalen og NBS sitt primærkrav for medlemmer og andre interesserte.

Vi får håpe mange politikere møter opp slik at de som er interessert i å snu nedlegginga i norsk landbruk og få til økt sjølforsyning kan si noe om hva som må til og gjøre noe med det, når proposisjonen legges fram for stortinget i slutten av juni.

Forrige artikkelThe Economist: Høye energipriser kan ha drept 68.000 europeere sist vinter
Neste artikkelDen australske regjeringa sensurerte over 4000 Covid-19-innlegg