Vindturbinene surrer fortsatt på Fosen, men fortsatt ingen utredning i gang

0
Ifølge Frostating lagmannsrett må Storheia (bildet) regnes som tapt for reindriften, etter at Fosen Vind bygget ut vindindustri der. Fotoet ble tatt 11. juni 2020 av Lars Husby.

For snart to måneder siden dominerte Fosen-saken nyhetene, Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa den gang at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak trengs det et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Dette håpet han å få på plass raskt, sa han den gang, Men hva har skjedd?

Av Romy Rohmann.

Det vil ta tid å innhente ny kunnskap. Det er heller ikke avklart hvem som skal utrede. Departementet tør dermed ikke spå når utredningen vil ligge på bordet.

Det er ikke tilfredsstillende at dette har tatt så lang tid, men vi jobber nå med å ferdigstille et utredningsprogram, sier statssekretær Elisabeth Sæther i OED til NTB.

Det er sjølsagt ikke lett å finne «de rette folka» til å sitte i et slikt utredningsutvalg – de må jo kunne belegge med solid forskning at vindturbiner absolutt ikke er til skade verken for rein, reindrifta eller urfolkets muligheter til kulturutøvelse. Det er nok ikke så lett heller, da må det kanskje god betaling til.

Departementet sier videre at først når utredningen er klar, kan arbeidet med eventuelle nye konsesjoner begynne. Det betyr at disse trolig tidligst kan være på plass i 2024.

Da kan vi fort nærme oss 1000 dagen med menneskerettighetsbrudd på Fosen.

Parallelt med dette jobber departementet langs et annet spor, nemlig å få hjelp av riksmekleren til å komme til en enighet med reindrifta på Fosen.

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/rleB6l/fosen-avklaring-kan-droeye-til-neste-aar

I mellomtida presses det på for utbygginger av vindkraftverk både til lands og til havs.

Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge skriver på Motvinds nettside 14.april; Konsernsjefene i Hydro, Yara, Statkraft, Equinor, Aker og Kongsberggruppen hadde 3. april en kronikk i E24 med referanse til rapporten fra regjeringens energikommisjon. Tittelen var: «Mer av alt – raskere» krever politisk handling.

Den «handlingen» som etterlyses, ser tilfeldigvis ut til å stemme godt med alle de seks konsernenes kommersielle agenda.

Dette kan tilsynelatende se overraskende ut. Hvordan kan en strømprodusent som Statkraft ha sammenfallende interesser med fem konserner som alle kjøper strøm? Men alle seks hyller faktisk samstemt det som har skjedd i kraftmarkedet de siste par årene, og skriver bl.a.: «Norge må bevare sitt gode energisamarbeid med Europa og forutsigbarhet i organiseringen av kraftmarkedet.»

Hva de seks konsernsjefene mener om naturraseringen som mer vindkraft på land vil medføre, er ikke godt å vite. For den siden av denne saken nevnes ikke med ett ord i artikkelen deres.

Han skriver videre:

Det er mange av oss som er grundig lei av aktører som bruker «det grønne skiftet» og «klimamåla» som argumenter for sin egen kommersielle agenda, ref tittelen på dette innlegget. Redsel for å bli beskyldt for ikke å være tilstrekkelig opptatt av klimasaken, har alt for lenge fått legge et lokk på kritiske kommentarer i energidebatten.

Motvind Oslo og Akershus arrangerte bla åpent folkemøte om vindkraftplanene for Aurskog-Høland og Nes onsdag 19. april 2023.

(Bilde https://motvind.org/mote-om-vindkraftplaner-for-aurskog-holand-og-nes/)

Forrige artikkelEn bombe av en rettsbegjæring: 11. september-kaprerne var CIA rekrutter
Neste artikkelSteigan Live: Avdollarisering