Tungetale

0
FNs talsmann fikk det ikke så greit.

Av Jon Nordmo.

I forbindelse med krigen i Ukraina har FNs generalsekretær, Antonio Guterres fra NATO-landet Portugal, vært soleklar: Russlands angrep på Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten. Russland må umiddelbart trekke sine styrker ut av de delene av Ukraina som de okkuperer. Det er i strid med FN-pakten for et land å okkupere et annet land eller å ha militære styrker i et annet land, uten vedkommende lands aksept. Det handler om nasjonenes suverenitet og territoriale integritet.

Klar tale!

Men så kommer nyanseringen!

Hvis et NATO-land okkuperer deler av et annet selvstendig land, eller har soldater og baser i et annet land mot vedkommende lands vilje – hva da?

Pressekonferansen som talsmannen for generalsekretæren holdt den 24 mars 2023 gir oss et pekepinn på hvordan generalsekretæren stiller seg til det spørsmålet.

Her følger utdraget fra den delen av pressekonferansen som handlet om Syria.

Journalist:       I går var det et droneangrep mot en amerikansk militærbase i Nordøst-Syria. Det resulterte i 1 dødsfall og 6 skadde. Etter det svarte USA med et flyangrep som drepte 11 mennesker i Syria. Har generalsekretæren (av FN) noen reaksjon på hendelsen?

Talsmannen:   Ja, vi fortsetter med å være bekymret for de fortsatte spenningene i området. Og vi forsøker å se hva som kan gjøres for å senke spenningene i Syria og vi vil fortsette å arbeide mot det målet.

Journalist:       Oppfordrer dere ikke alle om å respektere suvereniteten og den territoriale integriteten til Syria?

Talsmannen:   Ja selvsagt. Det er utgangspunktet. Og det er viktig at suvereniteten og den territoriale integriteten bli respektert. Men samtidig er du sikkert oppmerksom på kompleksiteten i situasjonen for utenlandske styrker.

Journalist:       Tror generalsekretæren at tilstedeværelsen av den amerikanske hæren i Syria er et brudd på Syrias selvstendighet?

Talsmannen:   Det er ikke en sak som vi er opptatt av på nåværende tidspunkt. Det har jo vært en krig der.

Journalist:       I øyeblikket snakker vi mye om FN-pakten og internasjonal lov og rett. For meg høres det ut som at utenlandske militære styrker Syria som ikke ønsker slike styrker på sin jord, er et brudd på Syrias selvstendighet.

Talsmannen:   Jeg blander meg ikke i dine analyser.

Journalist:       Men hva er forskjellen mellom situasjonen i Syria og den i Ukraina?

Talsmannen:   Forskjellen er at det ikke finnes amerikanske militære styrker inne i Syria. Så derfor er ikke situasjonen lik.

Journalist:       Er du sikker på at det ikke er amerikanske soldater inne i Syria?

Talsmannen:   Jeg tror det er militær aktivitet. Men når det gjelder tropper på bakken så har jeg ikke hørt noe om det.

Journalist:       OK, men 5 amerikanske soldater ble skadet i det nevnte droneangrepet. Hvis det ikke var amerikanske soldater inne i Syria, så hvordan kunne de ha blitt skadet?

Talsmannen:   ……

Journalist:       Det er merkelig. Er du ikke enig?

Talsmannen:   Hmm

Journalist:       Men hvis vi snakker om internasjonal lov og rett, så har sikkerhetsrådet vedtatt resolusjonen 2254 som i klartekst sier at sikkerhetsrådet bekrefter suvereniteten og den territoriale integriteten til Syria

Talsmannen:   Ja, jeg er klar over det og vet at dette blir akseptert av medlemmene i sikkerhetsrådet.

Journalist:       Da er vi tilbake til mitt spørsmål: Er det i strid med internasjonal lov at amerikanerne har militære baser i Syria mot den syriske regjeringens vilje?

Talsmannen:   Du har rett i at FN resolusjonen krever at Syrias selvstendighet og territoriale integritet blir respektert. Og vi ber alle parter respektere det. Lenger enn det vil jeg ikke gå.

Slutt på ordvekslingen.

Denne lille seansen synes jeg har to viktige ting noe å lære oss.

Det ene er at det Ikke bare er NATO og deres nærmeste allierte som taler med to tunger når det gjelder brudd på folkeretten og de enkelte nasjoners ukrenkelige suverenitet, men faktisk også det internasjonale organet som absolutt skulle representere en konsekvent, entydig, upartisk tolkning av folkeretten! Nemlig FN representert ved sin generalsekretær! Man kan undre seg om det er fordi han er fra NATO-landet Portugal?

Det andre som slår meg er at her har vi en journalist som gjør jobben sin! Som ikke ser det som sin oppgave å referere «makta», men å stille kritiske spørsmål til «makta» i den hensikt å opplyse opinionen når og hvis det forekommer tilfeller av dobbeltmoral, unnvikelse, løgn osv.

Tenk om noen norske journalister våget å stille Stoltenberg, Gahr Støre og andre politikere slike avslørende spørsmål.  Og fulgte dem opp med nye spørsmål når tåkesvaret ble fremført. Det hadde vært noe!


Tungetale er mest kjent som eit fenomen som finst under religiøs ekstase. Det kan også finnast i psykotiske og hypnotiske tilstandar. (Store norske leksikon)

Forrige artikkelEr evakuering av barn under krig straffbart?
Neste artikkel«Norge er vår lille kjæledegge»