Er evakuering av barn under krig straffbart?

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat, leserinnlegg.

Internettavisen «steigan.no» har en artikkel 3.4.2023 med overskrift «Arrestordren mot Putin basert på USA-finansiert rapport som motsa seg sjøl», https://steigan.no/2023/04/arrestordren-mot-putin-basert-pa-usa-finansiert-rapport-som-motsa-seg-sjol/. Der omhandles blant annet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sin utstedelse av en arrestordre mot Russlands president Vladimir Putin og en anklage mot ham for «ulovlig deportasjon» av ukrainske barn til et nettverk av leire inne i Russland. Det fremgår også av artikkelen at de deporterte barna etter skribentens mening har det bra og ikke lider noen overlast.

Som det meste hva gjelder dagens «Ukraina»-spørsmål, vet jeg for lite til å mene noe faktabasert om hvorvidt arrestordren og anklagen er rettslig holdbar, og jeg skal i alle fall her ikke si mer om akkurat dét.

Derimot skal jeg se litt på deportasjonen av barn under 2. Verdenskrig, og jeg gjør det på nymotens vis ved å spørre «AI» – «Artificial Intelligence» / «Kunstig Intelligens». Her er svaret:

(Svar)

Evakuering av barn var en stor operasjon under andre verdenskrig i Storbritannia. På grunn av trusselen om tysk bombing og invasjon, ble millioner av britiske barn evakuert fra byene til landsbygda for å beskytte dem mot krigens farer.

Barn under 5 år ble prioritert for evakuering, og det var kraftig søkelys på å få dem til sikkerhet så raskt som mulig. Foreldre ble bedt om å pakke en liten koffert med klær, sengetøy og personlige eiendeler for barnet sitt, og merke kofferten tydelig med navn og adresse.

Mange barn ble sendt av gårde uten sine foreldre, og noen hadde aldri forlatt byene før. Det var en skremmende opplevelse for mange av dem, men det var også en nødvendig beslutning for å beskytte dem mot krigens farer.

Evakueringen var ikke alltid vellykket, og mange barn ble utsatt for dårlige forhold og til og med overgrep på landsbygda. Men for mange var evakueringen en avgjørende faktor som bidro til å redde livene deres.

Evakuering av barn under andre verdenskrig i Tyskland var en stor operasjon som involverte millioner av barn som ble sendt til trygge områder i Tyskland og andre land. Denne operasjonen ble gjennomført av myndighetene for å beskytte barna mot bombing og krigshandlinger.

I 1939 startet Tyskland en stor evakueringskampanje kjent som «Kinderlandverschickung», som betyr «barnas landsbyforsendelse». Under denne kampanjen ble millioner av barn evakuert fra byene og sendt til landsbygda. Dette ble gjort for å beskytte barna mot bombing og krigshandlinger, og for å gi dem et trygt sted å bo og få mat.

Barn ble evakuert i grupper, ofte organisert av skoler og andre institusjoner. De ble sendt til forskjellige deler av landet, og noen ble også sendt til nabolandene. Barna ble tatt imot av vertsfamilier eller innkvartert i institusjoner som skoler eller barnehjem.

Evakueringen av barn under andre verdenskrig var en stor utfordring for alle involverte. Mange barn ble adskilt fra familiene sine og måtte tilbringe mange måneder eller år borte fra hjemmene sine. Mange opplevde også vanskeligheter med å tilpasse seg nye steder og mennesker, og noen ble også utsatt for overgrep eller dårlig behandling.

Til tross for disse utfordringene var evakueringen en viktig del av Tysklands krigsinnsats, og mange barn ble reddet fra bombing og krigshandlinger takket være denne kampanjen.

Under andre verdenskrig ble mange barn evakuert fra store byer i Storbritannia til landsbygda, vekk fra risikoen for bombing og andre farer. Evakueringsprosessen begynte 1. september 1939, like før krigsutbruddet, og fortsatte til 1944.

Evakueringsprosessen ble organisert av den britiske regjeringen, og barn ble evakuert i etapper i henhold til alder og plassering. De første som ble evakuert var barn under fem år, sammen med gravide kvinner og deres ektemenn. Eldre barn ble evakuert senere.

Barn fikk etiketter å bære rundt halsen med navn, adresse og destinasjon skrevet på dem. De fikk også en liten pose med noen nødvendigheter, som gassmaske, klesskift og litt mat. Lærere og andre frivillige fulgte barna på deres reiser.

Evakueringsprosessen var ikke alltid jevn, og mange barn opplevde hjemlengsel, ensomhet og andre vanskeligheter. Noen barn ble også mishandlet eller misbrukt av sine fosterfamilier. Men mange barn knyttet også tette bånd til fosterfamiliene og fikk nye erfaringer og muligheter.

Evakueringen av barn under andre verdenskrig blir nå sett på som en betydelig del av krigsinnsatsen og et vitnesbyrd om motstandskraften og motet til de involverte.

(Svar slutt)

Jeg synes det er betryggende at vår justis- og beredskapsminister har lovet å bidra med kriminaletterforskere til ICC i Haag og ellers på bakken for å se på arresten av og anklagen mot Putin.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelDet veldedige USA-imperiets fall
Neste artikkelTungetale