Senil økonomi: Bobleverdenen og gravitasjonens uunngåelighet

0

Hva er drivkreftene bak senil kapitalisme? Jeg vil liste opp fem av dem i tilfeldig rekkefølge, og deretter fortsette å diskutere sammenkoblingene deres:

Av Fabio Vighi.

Fabio Vighi.
  1. Gjeld. Den eneste veien inn i den kapitalistiske framtida er fortsatt skiltet med likviditetsskapende programmer. Å skape kontanter «ut av tynn luft», og sette dem i gang som kreditt, er den elementære pengestrategien som hindrer våre samfunn fra å stirre ned i avgrunnen – slik som tegneseriefiguren som, etter å ha løpt utfor kanten av en klippe, flyter svevende i lufta før han brått anerkjenner tyngdekrafta. Imidlertid er tyngdekrafta nå uimotståelig, og nedturen har begynt med et voldsomt anfall av valutadevaluering.
  2. Bobler. Finansielle bobler, blåst opp av billig kreditt som mater en vrangforestillingsmekanisme for evig bevegelse, er det eneste meningsfulle målet for rikdomsproduksjon som er igjen. Ingenting annet enn å forhindre at boblene sprekker er viktig for undersåttene til den «vakre maskinen». Mens den finansialiserte økonomien svever bort fra sitt sosiale bånd, blir menneskenes eksistens til panteobjekt for den spekulative algoritmen.
  3. Kontrollert nedriving. Lønnsdumping og nedadgående konkurranse om færre og færre jobber er den nødvendige andre sida av bobleparadigmet. For at de spekulative markedene skal bestå, må «arbeidssamfunnet» gradvis nedbemannes, siden dagens kunstig oppblåste finansielle eiendeler og reelle etterspørsel utelukker hverandre. Enkelt sagt: Main Street (vanlige folk, o.a.) er en belastning for Wall Street, og det er grunnen til at forbrukerkapitalisme nå omdannes til håndtering av kollektiv utarming.
  4. Nødsituasjoner. Vår eksistensielle tilstand under den terminale fasen av boble-til-boble-kapitalismen er en iboende terroristisk meta-nød-ideologi, en permakrise som må følge oss fra vugge til grav. I denne forbindelse var pseudopandemien i 2020 bare isbryteren. La oss ikke lure oss selv: en verden som er innstilt på å forsvare sitt eget sammenbrudd så fanatisk, har mange flere sjokk i vente for oss.
  5. Manipulasjon. Mediepropaganda i en tidsalder med digital hyper-tilkobling kommer naturlig, så det er bare naturlig at senil kapitalisme, som føler at den kollapser, får mest mulig ut av det. En hardnakket sammensmelting av blind dumhet og kynisk kalkulasjon er i sving her. Som George Orwell spådde i god tid før internett, det koker ned til å fortelle løgner mens man tror på dem: «Prosessen [med massemediebedrag] må være bevisst, ellers vil den ikke bli utført med tilstrekkelig presisjon, men den må også være bevisstløs, ellers ville det føre med seg en følelse av falskhet og dermed skyld.’ [i] Jean Baudrillard kalte resultatet av denne prosessen ‘hyper-realitet’.

Kapitalens evighetsmaskin 

Etter å ha gått tom for pengetriks, har finanselitene malt seg inn i et hjørne. Det gjeldsbaserte spekulative systemet de har pumpet opp i flere tiår gjennom pengetrykking og kunstig undertrykkelse av renter kan ikke lenger opprettholdes uten betydelig «utilsiktet ødeleggelse». Borgerlig økonomisk teoris illusjon om at penger kan bevege seg autonomt, som gjennom en evighetsmaskin, blir endelig avslørt. Den nåværende inflasjonsstigningen er det første åpenbare symptomet på en kreftsjukdom som raskt sprer seg gjennom det sosiale legemet, og tvinger en stor andel av befolkninga – inkludert den stadig mer insolvente middelklassen – til å velge mellom å sette mat på bordet og betale regningene. Nå bør det være tilstrekkelig klart at ethvert pengeskapingsprogram – som er desperat nødvendig for å støtte opp finanssektoren – vil føre til ytterligere erosjon av kjøpekraft, og derfor forutsette nye kreative metoder for å kontrollere de fattige massene. Alternativet til dette scenariet er at sentralbankene fortsetter å heve renten til markedsboblene sprekker – noe som ville føre oss rett inn i ei hard landing.

Illusjonen av økonomisk evighetsbevegelse fungerer som følger: utvidelsen av kreditt trekker penger inn i risikoaktiva hvis verdivurdering vokser etter hvert som etterspørselen øker; overprisede finansielle eiendeler tjener deretter som sikkerhet for mer lån, og setter i gang en tilbakekoplingssløyfe der kreditt mater verdivurdering av eiendeler og gir sikkerhet for mer kreditt. Under illusjonen av evig likviditetsutvidelse er det alt som betyr noe å utnytte kapital til å kjøpe eiendeler for å bruke som sikkerhet for mer kreditt. Og så lenge den selvoppfyllende sløyfen holder, kan gjeldsbetjeningsforpliktelser fortsette. Men hvis rentene stiger og sikkerheten faller i verdi, begynner plutselig låntakeren å svette og begynner å selge eiendeler, noe som snart blir til flokkadferd. Med forringelsen av sikkerheten risikerer eiendeler å falle under utestående gjeld, noe som fører til at likviditeten tørker opp og, til slutt sprekker det bobler. Dette er det stadiet vi nærmer oss, hvor den falske formuesskapingssløyfen blir til til en dødsspiral: verdivurderinger faller, sikkerheter krymper, kreditt kollapser. Vår tids paradoks er at de spekulative pengene som blåser opp boblene ikke har noen reell verdisubstans; men hvis boblene sprekker, bryter hele helvete løs.

Det er verdt å minne oss selv på at i det globaliserte Vesten har vi allerede pantsatt alt vi eier. Det vil si at vi (stater, bedrifter, familier) ikke eier annet enn gjelda vår, som synker under vann. Og når det globale kasinoet truer med å gå konkurs, forstår våre dukkemestere altfor godt at de må handle raskt hvis de skal beholde makt og privilegier. Det er avgjørende at de vet at deres eneste sjanse til å fortsette å oversvømme markedene med de nødvendige mengder kunstig likviditet krever at de kontrollerer (gjennom autoritære tiltak legitimert av nødssituasjoner) en realøkonomi i fritt fall når den krymper til stagflasjon. Innviet med stil av pseudopandemien, fortsetter denne prosessen i dag å finne sted under koordinert overvåking av sentralbankene, hvis renteøkninger bare kiler inflasjonen, men demper reell etterspørsel ytterligere.

I denne forbindelse må den nylige økninga i energikostnadene også betraktes kontekstuelt som en del av det bredere forsøket på å dekomprimere et svært brannfarlig system – tilsvarende det å forsiktig uskadeliggjøre en bombe. Sanksjonene mot Russland har vært en farse og, for Europa, en masochistisk øvelse fra starten av, av den enkle grunn at Russland selger sin olje og gass til Kina med rabatt, og Kina eksporterer dem til Europa med et påslag. På samme måte er målet med den kapitalstyrte «kampen mot klimaendringer» å påtvinge lavere levestandard for de arbeidere og middelklassene som inntil for bare et par år siden fortsatt ble lokket til å omfavne utopien om endeløs vekst og tankeløst forbruk. Ukraina kan sees på som dagens tragiske symbol på en slik kontrollert økonomisk nedbemanning: takket være en kynisk langvarig proxykrig, landet står overfor utslettelse av sin industrielle infrastruktur. Betydelig ble Larry Fink (BlackRocks administrerende direktør) og den guddommelige Volodymir Zelensky 28. desember 2022  enige om å koordinere investeringer for å gjenoppbygge Ukraina, og bekreftet det velkjente mønsteret der ødeleggelsen av et helt samfunn er en mulighet for økonomisk ekspansjon. Her er en grunn til at Vesten sender hundrevis av milliarder av dollar til Ukraina, i stedet for fredsforhandlere.

Les: Zelensky legger Ukraina åpent for BlackRock

En kontrollert riving av etterspørselen i realøkonomien er nå avgjørende hvis finansaristokratiet skal forhindre og utsette nedsmeltinga av spekulasjonsboblene. Dette betyr at kapital bare kan reprodusere seg selv ved å utvide gapet mellom en håndfull superrike eiere («nøkkelfinansielle aktører») og de fattige plebs, som forventes å 1. Eie ingenting og også være lykkelige; 2. Ofre sine personlige friheter (inkludert ytringsfriheten, stadig mer kvalt av en grotesk hyperregulert kulturell diskurs); 3. Overgi sin rett til å eksistere til staten, hvis biopolitiske rolle er å forvalte en slik rett på vegne av transnasjonal kapital. Dessverre har denne mørke fasen av «krisekapitalisme» blitt kraftig undervurdert – for å bruke en eufemisme – av vår «radikale» venstreorienterte intelligentsia (fra Noam Chomsky til Slavoj Žižek) som, i likhet med Pavlovs hunder, har hilst på «statens tilbakekomst» som et tegn på frigjøring.

Venstresidas deprimerende kortsynthet var spesielt smertefull å observere da den nylige globale helsekrisa utspant seg. COVID-19 var ikke det nye årtusenets byllepest, men et økonomisk kupp muliggjort av den største og mest spektakulære hjernevaskingsoperasjonen menneskeheten noensinne har opplevd. Det tjente til å skjule det faktum at systemet var infisert av terminal sykdom, ikke den globale befolkninga. Ironisk nok, eller forutsigbart, det venstresida ser ut til å være ute av stand til å akseptere, er at kapitalismen i seg selv, med alle dens kjente kategorier, er i ferd med å bli foreldet, og kan bare forfalske et liv den ikke har ved å mobilisere frykt for å piske de fordomsfulle massene til lydighet. COVID-19 var mest av alt en pandemi av frykt, hvis skadelige konsekvenser for det menneskelige sinn og kropp forblir ukjente. Med «vaksiner» pålagt som en magisk kule ( 95 % effekt ble vi fortalt!) mot en sykdom med 99,8 % overlevelsesrate, hvordan kunne noen unnlate å kjenne stanken av rotte? På samme måte følte ingen av våre antikapitalistiske guruer seg forstyrret da Pfizer innrømmet at de ikke hadde en anelse om hvorvidt serumene deres faktisk stoppet overføringen – da stopp av overføring ble solgt til offentligheten som den udiskutable vitenskapelige sannheten bak de diskriminerende mandatene. Tilsvarende, ingen forargelse da «Twitter-filene» ble utgitt (26. desember 2022), og avslørte presset som ble utøvd av amerikanske myndigheter for å manipulere den vitenskapelige debatten om COVID-19 og tie kritisk journalistikk. Hvor langt til høyre har den radikale venstresida beveget seg hvis den ikke klarer å anerkjenne nødkapitalismens kriminelle håndgrep? Ved å støtte global diskriminering og ødeleggelse under falske etiske premisser, gjør mesteparten av dagens venstre jobben for høyre mye mer effektivt enn høyresida sjøl klarer.

Les på steigan.no om #Twitter Files

Mens bevisstheten om massebedrag nå sakte dukker opp, foretrekker de fleste hode-i-sanden-løsninga: bedre å ikke vite enn å stille spørsmål ved nivået av godtroenhet. Og likevel er det liten vits å anklage. Det som i stedet forblir avgjørende er å minne oss selv på at Virus var det usynlige skjoldet som ble brukt for å unngå ei bank- og finanskrise som ville ha fått 2008 til å blekne, samtidig som vi innledet en pan-krisestrategi for koordinert håndtering av masseutarming – ikke bare i periferien av den kapitalistiske verden, men også i dens sentrum. Det er spesielt avslørende at vi nå blir overtalt til å akseptere et økonomiske fritt fall som skjebne: en noe mytisk stagflasjon med opphav i ytre og stort sett ukontrollerbare triggere (pandemien, krigen i Ukraina, klimaendringer) snarere enn i forråtnelsen av vår økonomiske modell. I ettertid kan man til og med sette pris på det onde genialiteten til et system som skjuler sin massive sosiale, økonomiske og kulturelle implosjon bak en liten, usynlig syndebukk.

Vaklende bobler

Mange kritiske problemer har truet det globale finanskasinoet i løpet av 2022. Totalt tapte aksjer og obligasjoner mer enn 30 billioner dollar. Nasdaq-indeksen avsluttet året på – 33 %, det dårligste resultatet siden 2008. Det globale volumet av negativt-avkastende gjeld krympet fra 18,4 billioner dollar i desember 2020 til 686 milliarder dollar i desember 2022 (som, til tross for misvisende mediereaksjoner, er dårlige nyheter for den globale gjeldsboblen, ettersom det betyr at obligasjonene er i ferd med å knele). Renteøkninger blir naturligvis holdt ansvarlige for tap av markedsverdi. Det siste fant imidlertid sted på bakgrunn av rekordstort tilbakekjøp av bedrifter (som kunstig øker aksjekursene samtidig som bedriftens fortjeneste øker). Ergo, mens de får et slag, fortsetter dagens markeder å oppføre seg som kasinoer på Vegas-stripa, med sentralbanker som gjerne spiller huset (som alltid vinner). Med det kvantitative innstrammingsregimet på plass, stanser systemet. Likevel vil sentralbankfolkets kavaleri komme tilbake med mer vedvarende pengeinnsprøytninger så snart det anses nødvendig – mest sannsynlig under det beskyttende skjoldet til neste nødssituasjon.

Videre, hvis den globale likviditetsindeksen nå forverres raskt (etter mer enn et tiår med kunstig vekst), registrerte den siste dagen i 2022 et rekordhøyt nivå i omvendte repoinnskudd hos New York Fed: 2,5 billioner dollar med 113 motparter. Dette betyr at, mens vi vanlige mennesker prøver å finne ut hvordan de skal betale boliglån og regninger, parkerer investorer uforholdsmessige mengder kontanter hos Fed ettersom den omvendte repo-fasiliteten garanterer høyere avkastning enn markedsinvesteringer (nåværende reporente er på 4,3%). Selv om det bare ville ta en liten økning i motpartsrisiko for at denne repovirksomheten skulle slå tilbake, betyr det fortsatt at store volumer av ubetydelig likviditet, som har et enormt inflasjonspotensial, er fanget i finansmarkedene, og framstår dermed ikke direkte som reell etterspørsel – nettopp strategien som siden 1990-tallet ble brukt for å holde inflasjonen nede. Imidlertid har denne stansen nå passert utløpsdatoen, for haugen av fiktiv kapital har svulmet opp til en størrelsesorden som ikke lenger kan holdes tilbake. Faktisk har det lenge begynt å kannibalisere realøkonomien.

I ganske lang tid har global kapital danset etter en «boble-til-boble»-melodi. Siden begynnelsen av årtusenet har vår verden vært fanget av kloning av finansielle bobler, fra teknologi til boliger til statsobligasjoner, som hver avhenger av panisk likviditetsskaping og undertrykkelse av obligasjonsrenter, med tillatelse fra sentralbankene. Enda viktigere, det ovenfor er det som holder reell kapitalistisk produksjon (dvs. våre samfunn) i gang. Den opprinnelige logikken er derfor omvendt: spekulative bobler er nå systemiske drivere, mens de tidligere var isolerte fenomener både i tid og rom. Deres nåværende ontologiske karakter gjør dem usammenliknbare med for eksempel den nederlandske tulipanboblen på 1630-tallet, eller South Sea Ponzi-opplegget fra 1720 (bygget på profitt fra slavehandelen), for når disse boblene sprakk, ga de plass for nye sykluser av reell akkumulering – dvs, ny masseutnyttelse av arbeidskraft – mens i dag kan en boble som spekker bare forvandles til en ny boble. Hovedimplikasjonen er at en enorm andel av reell produksjon allerede er en del av den spekulative prosessen. Samtidig har det økonomiske løpende båndet nådd en nesten total frakobling fra arbeidssamfunnet. Vi har blitt kidnappet av en usynlig selv-forevigende mekanisme, hvis abstraksjon er så stor at vi ikke klarer å fatte den.

La oss oppsummere nøkkelpunktet. Bobleinflasjon krever «varm luft» i form av lånt likviditet. Lungekapasiteten til systemet er obligasjonsmarkedet, stedet der gjeldspapirer omsettes. Hvis det er behov for kapitalinnhenting for investering i eiendeler, eller for å finansiere statens utgifter (inkludert kriger), utstedes obligasjoner, noe som forplikter utstederen til å betale tilbake kostnadene til en omsettelig forfallsdato og rentesats. Selskaper utsteder obligasjoner, og det samme gjør regjeringer. Systemet vårt er nå eksistensielt avhengig av skyhøye hauger med obligasjoner, der investorer sikrer kreditten de trenger for å spekulere i finansmarkedene. Å låne aggressivt for å investere er den risikable strategien kjent som innflytelse som utgjør DNAet til moderne ultrafinansiell kapitalisme. I 2019 var bobleøkonomien igjen på randen av et nervøst sammenbrudd på grunn av at giftige derivater oppførte seg hysterisk og at renten steg bratt i repomarkedet. COVID-19 var svaret på denne katastrofale risikoen: et kynisk svar på et truende økonomisk Armageddon. En fersk datadump av New York Federal Reserve avslørte at totalt 48 billioner dollar i terminjusterte billige lån ble gitt til nødlidende megabanker i løpet av 2019-2020 – langt utover hva de lureste av stanniolhattemakere muligens kunne ha forestilt seg. Dette ville ikke blitt oppnådd uten lockdowns og andre restriksjoner som bidrar til å «isolere realøkonomien fra forverring av økonomiske forhold» – for å låne fra BIS-dokumentet publisert i juni 2019.

Vi nærmer oss nå det som for boblekapitalismen er et eksistensielt sannhetsøyeblikk. Sikringen til neste bombenedsmelting er gjeldsmarkedet, og det er allerede tent. Obligasjoner er ikke lenger «rettferdig priset» i tråd med en nå mytologisk lov om tilbud og etterspørsel. I henhold til denne loven, når en obligasjon er i høy etterspørsel, stiger prisen, mens avkastningen (og dermed tilbakebetalingsraten) faller; omvendt, når etterspørselen etter obligasjoner faller, faller også prisen, og avkastningen (og tilbakebetalingsraten) stiger. Høyere obligasjonsrenter bør gi frigjøring av «varm luft» i enhver aktivaboble, for mindre rimelige obligasjoner fører til likviditetssluk. Det vil si: obligasjonsmarkedet er ment å blåse av når obligasjoner har høye renter, og dermed forhindre at økonomien overopphetes. Imidlertid er hele den finansielle metaverset nå systematisk forvrengt av sentralbankene, som, gjennom de massive likviditetsinjeksjonene de siste tiårene, har skapt et Frankenstein-monster de ikke lenger kan kontrollere. Den nåværende kraftige turbulensen i obligasjonsmarkedene over hele verden, med renter som viser tegn til strukturell ustabilitet, tyder på at sentralbankene går tom for lim for å dekke sprekkene i det kredittdopede systemet. Hvis det i prinsippet ikke er slutt på kredittskapingen, er ikke konsekvensene av uavbrutt kunstig aktivainflasjon lenger håndterbare gjennom økonomisk politikk alene. Som COVID-19 burde ha lært oss – inkludert de pseudo-venstreorienterte akademikere og intellektuelle som lenge har trukket seg tilbake til den trygge havn for å føre «kulturkriger» – forbereder eliten seg på total sosial krigføring.

Det destruktive potensialet til gjeldsskredet er enormt, til det punktet at det ikke lenger kan skjules. Eller rettere sagt: det er så truende at det må skjules. I desember i fjor utstedte BIS en advarsel om svimlende $80 billioner pluss utenfor balansen gjeld holdt av finansinstitusjoner og fond – et beløp som er større enn de totale beholdningene av dollar-denominerte statskasseveksler, repo og sertifikater i omløp til sammen. Dette er derivatgjeldsom ikke fanges opp gjennom vanlig statistikk: for det meste komplekse spekulative instrumenter som valutabytteavtaler og terminkontrakter. BIS hevder at denne usynlige gjelden har vokst fra 55 billioner dollar til 80 billioner dollar på et tiår, med daglige valutabytteavtaler (FX) på til sammen hele 5 billioner dollar om dagen. Amerikanske finansinstitusjoner og pensjonsfond har dobbelt så mye valutaswap-dollarforpliktelser som beløpet på dollargjeld som er oppført på balansen deres. Utenlandske banker har 39 billioner dollar i derivatgjeld som heller ikke vises, noe som utgjør «mer enn 10 ganger kapitalen deres». Denne gjeldsbyrden er en tikkende bombe i hjertet av den globale økonomien.

Mens Fed i kjølvannet av den globale finanskrisa i 2008 hevdet at den begynte å kjøre strenge stresstester for Global Systemically Important Banks, bringer BIS-avsløringen av uerklært derivatgjeld oss ​​tilbake til Alan Greenspan og hans Fed-formannskap fra 1987 til 2006, da Wall Street fikk lov til å bygge haugen med giftige derivater som eksploderte i 2008. At ingenting har endret seg er en åpen hemmelighet, for overstadig kreditt har vært systemets modus operandi i de siste fire tiårene. I et sammenfiltret miljø lurer imidlertid smitte alltid. I ei tid da gjeld i dollar er dyrere på grunn av stigende renter, er mislighold av en globalt sammenkoblet bank, eller et brannsalg av finansielle eiendeler, konkrete muligheter, og det samme er den påfølgende nedsmeltingen. Av denne grunn må systemet finne grunner til å holde seg likvid for enhver pris, samtidig som det håndterer konsekvensene, inkludert valutadevaluering og resesjon.

Faktisk ser det ut til at det eneste alternativet som er igjen for bobleregime som er badet i gjeld er valutaforringelse. Som noen finansanalytikere har spådd en stund, er utsiktene vi står overfor at historiens største obligasjonshaug vil bli vasket bort av en tsunami av museklikket likviditet. Til tross for sentralbanksjefens nåværende haukaktige holdning, kan de snart bli tvunget til å ødelegge fiat-valutaene sine i et forsøk på å beskytte obligasjonsmarkedene. Da kan en gjeldsboble som går over til en pengeboble bane vei for det mye annonserte CBDC-baserte systemet. Faktisk er mer inflasjonspreget pengetrykk allerede med oss, noe som ikke bare framgår av det avtagende tempoet i renteøkningene, men også av Feds tilførsel av repolikviditet, som allerede for lengst overgår Powells forsiktige kvantitative innstramming (-2,4 % i 2022, sammenlignet med +76,7 % i 2020 og +18,9 % i 2021). Poenget er at vårt sosiale bånd forblir gissel for den astronomiske utvidelsen av spekulativ likviditet. I denne forbindelse er det avgjørende problemet overfor transnasjonale enheter som BIS, WEF, IMF og Verdensbanken hvordan de kan redde de slingrende boblene samtidig som vi selger historien om at sammentrekningen av realøkonomien (som i sannhet er en saktesammenbrudd) er konsekvensen av en uheldig serie hendelser.

En følelse av perspektiv

Det virkelige paradigmeskiftet innen kapitalismen skjedde for noen tiår siden, da en ny type finanskapital dukket opp, en som er kvalitativt forskjellig fra forløperen. [ii]Siden 1980-tallet har ikke finansiell abstraksjon (dvs. spekulasjoner om formuespriser) lenger vært et vedheng til en blomstrende og ekspanderende «reell økonomisk abstraksjon» – den sosiohistoriske diskursen basert på samsvaret mellom en gitt mengde arbeidstid og en gitt pengemengde. I kompensasjon (lønn). Snarere er den finansielle «industrien» nå både driveren og fluktveien til den sosiale fortellingen som for rundt fem århundrer siden grunnla kapitalismen – da arbeidskraft først dukket opp som en vare som ble byttet på markedet. Som diskutert ovenfor er det nå en økende kløft mellom den massivt strakte kredittkjeden og den totale verdimassen som stammer fra arbeidskraft, noe som gjør at det blir stadig mer problematisk å holde oppe det gamle utseendet. Siden 2001 har vi sett at en enorm overføring av likviditet til obligasjons- og eiendomsmarkedet, genererer enestående bobler ikke bare i USA og Storbritannia, men også i Kina og Europa. Dette skapte en kvalitativt ny blanding mellom spekulativ vekst og økonomi basert på reell produksjon og forbruk av varer.

I en inkubasjonsperiode genererte ikke flukten inn i framtida for ubetydelig kreditt noen inflasjon. I dag er det imidlertid absurd å fortsette å tro at massen av fiktiv og spekulativ kapital forblir kapslet inne i finanssektoren. Snarere har den kolonisert den virkelige verden, og erodert både kjøpekrafta vår og den modellen av kapitalisme vi fortsatt tror vi lever i. Den interne grensen for reell akkumulering fungerer som en ekstern propell, og skyver kapitaler mot det virtuelle rommet for transnasjonal sirkulasjon av finansielle eiendeler, som drives av voksende stabler med selvkannibaliserende gjeld. Dette er ikke en patologisk korrupsjon av den opprinnelige kapitalistiske modellen, men den logiske konsekvensen av dens strukturelle krise:

Dette betyr at den kapitalistiske diskursen nå er brutt, etter å ha irreversibelt skadet pilarene i dens sosiohistoriske fortelling. Fra og med den tredje industrielle revolusjonen på 1970-tallet, har produktiv bruk av kostnadsbesparende teknologi gjort produktivt lønnsarbeid stadig mer overflødig, og dermed hemmet dannelsen av ny merverdi og utløst en implosiv spiral. Siden den gang har det finansielle tillegget til arbeidssamfunnet blitt til dets grunnlag og eksistensberettigelse. Finansialisering av økonomien var det historiske svaret på Fordismens bortgang. I dag forblir livene våre gissel for den store illusjonen om at finanskapitalen er i stand til å bli til en evighetsmaskin, samtidig som dens opprinnelige formel er foreldet. Likevel, fordi global uproduktiv arbeidskraft har krysset en kritisk terskel, er valutadevaluering uunngåelig – et økonomisk sjokk som garantert vil bli et voldsomt sjokk for sosial bevissthet generelt.

Et boblesystem av dagens størrelse kan ikke eksistere side om side med reell vekst, dvs. blomstrende masseforbruk og masseproduksjon. Hvis dagens volum av fiktiv kapital skulle sirkulere fritt i våre samfunn, ville det utløst hyperinflasjon – som så langt har blitt eksportert til de forsømte periferiene av den globaliserte verden. [iii] Sluttspillscenariet vi er i er et resultat av den ekstraordinære veksten av kredittavhengighet i løpet av det 20. århundre, noe som betyr at penger ikke kunne bevare sin tidligere form, dvs. sin konvertibilitet til en hard eiendel. Allerede første verdenskrig viste at det ikke lenger var mulig å finansiere en krig med gullstøttet valuta. Gjeldsøkningen som fulgte med andre verdenskrig og den følgende Fordistiske boomen førte til slutt til beslutningen i 1971 om å forlate gullstandarden. På dette stadiet mistet penger sin substans, noe som borgerlig økonomisk teori (eller nyklassisk økonomi) aldri helt kunne forstå i sine radikale implikasjoner. I denne forbindelse var selv keynesianismen bare et forsøk på å redde kapitalismen fra seg selv, spesielt gjennom underskuddsutgifter: mer statsgjeld skulle gjenopplive arbeidsøkonomien. Samtidig har marxistiske arbeiderbevegelser aldri assimilert Marx sin verdikritikk fullt ut. I stedet fokuserte de på kamper for omfordeling, men alltid innenfor kapitalens ontologiske horisont. Etter 1971 ble penger som «verdilager» en ren konvensjon uten objektive forankringer i sosiale bånd. Den logiske og uunngåelige konsekvensen av dette tapet av verdi-substans – som under nyliberalismen førte til ideologien om «arbeidsløs vekst» – er strukturell devaluering: enten inflasjon eller en voldsom deflasjonsbølge utløst av et markedskrasj.

Denne trenden er irreversibel. Ingen sektor av økonomien kan gjenopplive reell vekst og bringe oss tilbake til noe selv vagt lik den fordistiske perioden, selv allerede drevet av ekstraordinære tilførsel av statskreditt. Når den fordistiske akkumuleringssyklusen traff bufferne, kunne ingen ny absorbering av arbeidskraft skapes, og det er grunnen til at fiktiv kapital i dag har oppnådd ontologisk status: den kompenserer for det permanente tapet av merverdiskaping. Drømmen om konstant vekst opprettholdt av masseforbruk er i ferd med å bli et mareritt, med de fleste av dagens forbrukere allerede sjaltet ut. Den dystopiske kapitalistiske fasen vi har gått inn i er preget av produktivitet uten produktiv arbeidskraft, som betyr at arbeidssamfunnet som helhet er døende. Mange bedrifter vil selvfølgelig fortsette å konkurrere ved å bruke stadig mer sofistikerte teknologier, samtidig som de utnytter den begrensede arbeidsstyrken; men det sosiale båndet organisert rundt lønnsarbeid kan bare fortsette å gå i oppløsning.

Å få en følelse av kritisk perspektiv på implosjonen av senil kapitalisme krever, som en grunnleggende forutsetning, å motstå angrepet av bedrag og distraksjon som ubønnhørlig har kastet ut av infosfæren. Mainstream media vil aldri informere oss om årsakene til en strukturelt insolvent økonomi, av den enkle grunn at de er en grein av det konkursrammede systemet. Tvert imot vil de prøve å overtale oss til å se andre steder: pandemier, kriger, kulturelle fordommer, politiske skandaler, naturkatastrofer, og så videre. Mens de reaktive mediene ikke lenger kan skjule undergangen, har de lært å skylde på eksterne hendelser. I sannhet er vår økonomiske knipe den andre delen av 2008-krisen, en del av en systemisk kollaps som er så akutt at dens årsak nå systematisk fortrenges av ideologisk manipulerte, eller passende produserte, globale nødssituasjoner.

Forståelse av tilstanden vår krever anstrengelser for å tenke mot oss selv, siden et subjekt som ‘organisk tilhører en sivilisasjon, ikke kan identifisere arten av sjukdommen som undergraver den.’ [iv] Konformitet og bevisst uvitenhet er uendelig mye mer smittsomt enn styrken som trengs for å overvinne vår tids skjevheter. De fleste av oss er fast bestemt på å forbli i søvn, og foretrekker å tro at det vi opplever bare er en midlertidig feil. Likevel må vi samle mot til å se gjennom røykskya som skjuler den råtnende substansen i vår verden. Defensiv resonnement knuser tankens vitalitet. Den koloniserer ikke bare vår bevissthet, men spesielt våre ubevisste tilknytninger til de foreldede kategoriene til en sivilisasjon som kollapser.

Hver sivilisasjon immuniserer seg selv ved å trekke en linje mellom sin egen konstituerende orden og en ondsinnet annen. Ondskap må projiseres utenfor det dominerende sosiale legemet hvis sistnevnte skal beholde illusjonen om sin konsistens. Likevel kan en global sivilisasjon på grensen til å misligholde sin egen verdi (den selvverdi som kalles kapital) ikke lenger bare stole på å bekjempe lokaliserte fiender – den må slippe løs globale og allestedsnærværende skurker. Dette er grunnen til at den ukrainske krigen, etter å ha erstattet pandemien, fra starten av ble framstilt som en slags talemåte for global konflikt: vi må hele tida bli minnet om at et «Dr Strangelove-øyeblikk» alltid er rundt hjørnet. Frykten for virus har blitt erstattet av Doomsday Clock. På denne måten blir krigen virkelig til den ideelle fortsettelsen av Covid: en ideologisk skjerm som smuldrer opp den smertefulle hverdagsvirkeligheten rundt oss, fra resesjon til strukturell inflasjon og masseoppsigelser i multinasjonale selskaper. Videre tillater krigen både monetær ekspansjon ved å finansiere det militærindustrielle komplekset, så vel som systemisk selvimmunisering ved å trekke linjen mellom oss (moralsk og kulturelt overlegne) og dem (barbarene). I så henseende er den geopolitiske spenningen mellom den USA-ledede globaliserte vestlige modellen og den multipolare verden som er i ferd med å bli skapt (BRICS+) strengt tatt en effekt av den pågående økonomiske kollapsen. Den «nye kalde krigen» som er i ferd med å lages er allerede tatt med, som ingen ringere enn Morgan Stanley hevder at omkobling til en multipolar orden nå er en prioritet.

Uansett hvor du er på det geopolitiske sjakkbrettet, er og vil det vanlige problemet for enhver kapitalistisk stat og dens overvåkende transnasjonale aristokrati være, og vil fortsette å være, hvordan man kan kontrollere bølgene av massemisnøye som stammer fra økt utarming. Vi trenger bare å bla gjennom den nylige G20 Bali-erklæringen, eller det siste WEF-programmet i Davos, for å se at elitenes hovedanliggende er å sørge for at de økende nivåene av global fattigdom blir møtt med «globale løsninger» som strekker seg fra digitale IDer knyttet til vaksinasjonsprogrammer, til utgivelsen av sentralbankens digitale valutaer. Globalt samarbeid er det ideologiske slagordet til de ultrarike jetsetterne som søker å mønstre de stadig mer stillestående verdens befolkning. I denne forbindelse er vår tids nyføydale ånd best fanget av «lockdownmodellen»: på den ene sida har vi en tendens til å glemme at millioner av sosialt ekskluderte mennesker allerede levde under «lockdownforhold» før pandemien, innesperret i forstadsslummen og landlige periferier i verden, uten tilgang til arbeid og grunnleggende varer; på den annen side vil varianter av lockdownmodellen bli utvidet til de fleste av oss i nær framtid, angivelig for å beskytte oss mot globale trusler.

Det er derfor avgjørende å innse at vi står overfor totalt sosioøkonomisk sammenbrudd. De som kjører finanssausetoget vil fortsette å framme konflikter og splittelser av alle slag for å skjule den e kollapsen. Enhver konflikt, geopolitisk eller på annen måte, begynner og slutter innenfor «krisekapitalisme». Sosialismens bortgang på 1980-tallet løftet sløret til Maya. Siden den gang, som en buddhist ville sagt, «dualitet er en vrangforestilling»: det er bare ett sosioøkonomisk dogme, og det fungerer ikke lenger. Å holde forbrukerkapitalismen i live samtidig som gjelden utvides mot det uendelige er nå umulig. Haugen av gjeldsbrev strekker seg utover det vi eier som sikkerhet (i hovedsak våre eiendeler, arbeidskraft og liv) mens fiat-valutaer for lengst har startet sin reise til søppelfyllingene. Hele banksystemet nærmer seg nedsmelting, og det er derfor det så desperat trenger ny inflasjonslikviditet for å holde seg flytende. The Great Reset er våre eieres autoritære forsøk på å svare på denne systemiske trusselen ved å ta kontroll over sikkerheten (livene våre) og forbli i førersetet. Alt resten er persepsjonsstyring.

Merknader:

[i] George Orwell, 1984 (London: Penguin Classics, 2018), s. 216.

[ii] Se Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft (Frankfurt: Eichborn Verlag).

[iii] Hyperinflasjonssykluser i den globaliserte verden fant sted i Bolivia (1985), Argentina (1989), Peru (1990), Nicaragua (1991), Bosnia (1992), Ukraina (1992), Russland (1992), Moldova (1992) ), Armenia (1993), Kongo (1993), Jugoslavia (1994), Georgia (1994), Bulgaria (1997), Venezuela (2016), Zimbabwe (2007/09 og 2017), Libanon (2020-nåtid), etc.

[iv] Emile Cioran, The Temptation to Exist (Chicago: Quadrangle Books, 1968), s. 48.

Forfatteren

Fabio Vighi.

Fabio Vighi

Fabio Vighi er professor i kritisk teori og italiensk ved Cardiff University, Storbritannia. Hans nylige arbeid inkluderer Critical Theory and the Crisis of Contemporary Capitalism (Bloomsbury 2015, med Heiko Feldner) og Crisi di valore: Lacan, Marx e il crepuscolo della società del lavoro (Mimesis 2018).


Denne artikkelen ble først publisert av ThePhilosophicalSalon.com:

Senile Economics: Bubble Ontology and the Pull of Gravity

Forrige artikkelSjølforsyning og beredskap – ressurser som bør inngå i det norske kostholdet
Neste artikkelUkraina – under overflaten
Fabio Vighi
Fabio Vighi er professor i kritisk teori og italiensk ved Cardiff University, Storbritannia. Hans nylige arbeid inkluderer Critical Theory and the Crisis of Contemporary Capitalism (Bloomsbury 2015, med Heiko Feldner) og Crisi di valore: Lacan, Marx e il crepuscolo della società del lavoro (Mimesis 2018).