Renminbis andel av finanshandelen mer enn doblet siden Russlands invasjon i Ukraina

0

Økende kostnader for dollarfinansiering har også gjort Kinas valuta mer attraktiv. Dette skriver avisa Financial Times: Renminbi’s share of trade finance doubles since start of Ukraine war.

Den Londonbaserte finansavisa fortsetter:

Renminbiens (yuan renminbi, betegnelsen på Kinas valuta når den handles i utlandet, o.a.) andel av handelsfinansiering har mer enn doblet seg siden invasjonen av Ukraina, har analyse fra Financial Times funnet – en økning som analytikere sier reflekterer både større bruk av Kinas valuta for å lette handelen med Russland og de økende kostnadene ved dollarfinansiering.

Handelsfinansieringsdata fra Swift, den internasjonale betalings- og finansieringsplattformen, viser at renminbiens andel av markedsverdien hadde steget fra mindre enn 2 prosent i februar 2022 til 4,5 prosent et år senere. Disse gevinstene setter Kinas valuta i nær strid med euroen, som utgjør 6 prosent av totalen.

Begge er imidlertid fortsatt en liten brøkdel av dollarens andel. Denne var 84,3 prosent i februar 2023, ned fra 86,8 prosent ett år tidligere.

«Dette er en betydelig endring,» sa Mansoor Mohi-uddin, sjeføkonom i Bank of Singapore. «Det er vanskelig å tenke på noe annet som kan ligge bak denne endringen enn det som har skjedd med krigen i Ukraina.»

Den kinesiske valutaens økende andel av handelsfinansiering – der långivere gir kreditt for å lette grenseoverskridende bevegelse av varer – representerer en velsignelse for Beijing i deres innsats for å akselerere renminbi-internasjonalisering og en sterk utfordring mot Vesten, som har forsøkt å bruke sanksjoner å hindre store russiske finansinstitusjoner fra å bruke Swift.

Kommentar: noe epokegjørende er i ferd med å skje

Folk som ikke skjønner tall vil kanskje blåse av en økning av yuan renminbis andel av finanshandelen med 2,5 prosentpoeng. Men den rosa finansavisa og Mansoor Mohi-uddin fra Bank of Singapore har rett. Dette er en betydelig endring. Dette er et marked der andelene har ligget stabilt lenge og vi ser av grafen fra FT at yuan nesten har tatt igjen euroen. Når den passerer euroen vil det i seg sjøl virke ytterligere forsterkende.

Dette er dessuten bare et øyeblikksbilde i en periode der det flere ganger i uka kommer meldinger om land som går over fra dollar til yuan i sin utenrikshandel.

Les: Kina og Brasil inngår avtale for å droppe dollaren i samhandel

Og på toppen av dette er dollaren voldsomt overpriset. Flere land og selskaper vil oppleve at det blir stadig dyrere å sitte med lån i dollar mens lån i yuan framstår som rimelige. Dessuten går yuan mer og mer i retning av en sikring i form av gull og realverdier, mens dollar er en fiatvaluta basert på tynn luft. Dollar er bare verdt så mye som tilliten til USA og USAs økonomi er.

Les: Det globale sør: Gullstøttede valutaer for å erstatte den amerikanske dollaren

Innføringen av råvarestøttede valutaer i det globale sør kan oppheve den amerikanske dollarens dominans og utjevne konkurransevilkårene i internasjonal handel.

Forrige artikkelUkraina 2023 – der krigsforbrytere blir våre krigshelter
Neste artikkelVil USA innføre sanksjoner mot NATO-landet Ungarn?