Regjeringa vil avskaffe innsynsretten i interne saksdokumenter

0

Lederen for Pressens offentlighetsutvalg: – Jeg er fullstendig sjokkert. Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold.

Klokken 15.15 fredagen før påske sendte regjeringen sitt forslag til endringer i offentlighetsloven ut på høring. Tidspunktet får Tron Strand, leder for Pressens offentlighetsutvalg (PO), til å reagere. Dette skriver magasinet Journalisten.

– Jeg er fullstendig sjokkert og tatt på senga over at regjeringen velger å presentere et sånt lovforslag fredag ettermiddag før hele Norge tar ferie, fastslår Strand i en pressemelding.

Lovforslaget legger ifølge offentligshetsutvalget opp til fullstendig hemmelighold av interne saksdokumenter.

– Går dette gjennom kan forvaltningen holde tilbake ethvert spor av det de selv definerer som internt i sin saksbehandling. Forslaget har dramatiske konsekvenser for innsynsretten i Norge og bryter fullstendig med det regjeringen har frontet i regjeringsplattformen om at den er for åpenhet, sier Strand.

Han legger til:

– Dette viser en regjering som går inn for mest mulig hemmelighold. Det norske demokratiet har ingenting å tjene på at offentlige myndigheter skjuler seg bak lukkede dører når de skal arbeide med saker av betydning for landets innbyggere.

Fristen for å levere høringssvar er 5. juli.

Kommentar: Generell innsynsrett blir til generelt hemmelighold

Det ironiske er at hensikten med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) er

§ 1.Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Hvor mye blir det igjen av at «offentleg verksemd er open og gjennomsiktig» hvis det blir slik som regjeringa forslår i sitt høringsnotat?

I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd skal § 14 første ledd lyde:

Eit organ kan gjera unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing, og for journalinnføringar eller innføringar i liknande register som gjeld slike dokument. Unntaket etter første punktum omfattar òg tilvisingar til slike dokument og innføringar i ei samanstilling som nemnt i § 9.

Hemmelighold var regjeringa Solbergs hovedprinsipp, slik det gjaldt med alt som hadde med vaksineavtalene å gjøre og hele koronakuppet generelt. Nå fortsetter den «rødgrønne» regjeringa med den samme praksisen og tar den til nye høyder.

Og akkurat som sine forgjengere velger Støre & co kuppaktige tidspunkter for alvorlige innskrenkinger av demokrati og rettigheter. Her blir altså et forslag til noe nær avskaffelse av innsynsretten sendt ut omtrent idet svært mange står på spranget til å ta påskeferie.

Det skal godt gjøres å påstå at dette er tilfeldig.

Send inn høringssvar her.

Forrige artikkelSanksjoner mot Russland for å støte bort Kina
Neste artikkel«Havana-mysteriet»: Ekspertene til USAs hemmelige tjenester endte opp med el-overfølsomhet