Havvind er ikke bærekraftig

0

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la denne uka fram forslag til nye områder hvor det kan etableres havvind, men advarte samtidig om manglende lønnsomhet. Norske skattebetalere og strømkunder vil måtte bære kostnadene.

Vindkraftbransjen antydet tidligere at det var behov for opptil 5000 kvadratkilometer for å bygge ut 30 GW havvind. Så ble dette økt til cirka tjue tusen kvadratkilometer. På tirsdagens pressekonferanse er arealet nå blitt hele 54 000 kvadratkilometer. I løpet av bare to år er arealbehovet altså tidoblet. Dette vil gå utover både fiskerier og andre næringer og er på flere måter helt uforsvarlig, skriver Motvind Norge.

Vindkraft til havs fortrenger fiskeriene 

En storstilt utbygging av havvind kan ødelegge matfatet vårt. Det er vanskelig å forstå hvorfor NVE i sine vurderinger av havvindindustriens påvirkning på fisk og fiskerier, kun har sett på gyteområder og fiskeområder. Fiskens gyte- og beitevandringer er utelatt fra betraktningen, noe som er både uvitenskapelig og mangelfullt.

Utslipp og forurensing

NVE har ikke vurdert konsekvensene av skadelig plastavfall fra turbinvingene. Denne mikroplasten kan gå inn i næringskjedene via fisk. Turbinvinger kan ikke resirkuleres, og blir derfor bare gravd ned. Konsekvensene av dette er ikke vurdert av NVE.

Skaga-prosjektet avvist

Et lyspunkt er det at Skaga-prosjektet i ytre Oslofjord ikke vil bli tatt med i den videre vurderingsprosessen til NVE.

Havvind vil gi høye strømpriser

Som kjent er det svært kostbart å etablere havvindanlegg. Bydere på konsesjoner for flytende havvind må i dag sannsynligvis beregne seg opp til 2 kr/kWh for å kunne oppnå balanse i regnskapene. Det betyr at med mer havvind blir det en stadig høyere strømpris.

Forrige artikkelUkrainas lovede motoffensiv kan bli en fryktelig fiasko
Neste artikkelHvorfor gjør Norges bank krona til en søppelvaluta?