Hvorfor gjør Norges bank krona til en søppelvaluta?

0

Verdien på den norske krona er i fritt fall. I løpet av det siste året er den ned 14% mot amerikanske dollar og hele 19% mot euro.

Det er ingen naturlov at det må være slik. Kronas fall er en del av et politisk spill.

Sjef i Norges bank, Ida Wolden Bache sa i sin årstale den 16. februar at prisinflasjonen i Norge skyldes Russlands invasjon av Ukraina, som «fører til en sterk økning i energi- og råvarepriser… noe som har gitt økte kostnader for bedriftene, som igjen velter de økte kostnadene over i prisene til forbrukerne.» Hun sa også at «Den høye prisveksten har også sammenheng med sterk etterspørsel og lite ledig kapasitet i norsk økonomi». Wolden Bache nevnte derimot ikke med et eneste ord at Norges Bank sørget for en vekst i pengemengden de tre siste årene på hele 30%. Derimot fortalte hun at «En svakere krone gir økt importert prisvekst.» Men hun fortalte ingenting om kronesalget som Norges Bank holder på med når de skal veksle skatteinntekter fra oljeprodusentene før de putter pengene inn i Oljefondet. Dette skriver Rune Østgård på Twitter.

Norges bank sørger for kronefallet

Jonas Solgård skriver i DN:

Norges Bank vil i mai kjøpe valuta for 1,4 milliarder kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding fredag. I praksis innebærer dette altså et salg av norske kroner.

I april ble kronesalget kuttet til 1,5 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,7 milliarder per dag i mars. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets at kronesalget ville bli kuttet til 900 millioner kroner per dag, med bakgrunn i et fall i petroleumsprisene gjennom årets tre første måneder.

Kronen svekket seg både euro og dollar i etterkant av kunngjøringen. Euroen har blitt åtte øre dyrere, mens dollaren har blitt ti øre dyrere.

Ytterligere press

I en kommentar skriver Nordea Markets-strateg Dane Cekov at avgjørelsen trolig vil føre til ytterligere svekkelse for den norske kronen i måneden som kommer.

Han spår at én euro vil stige til over 12 kroner i mai. I skrivende stund står kursen i 11,81.

– Kronesalgene kombinert med den lave rentedifferansen mellom Norge og eurosonen, på bakgrunn av en mer haukete europeisk sentralbank, vil opprettholde presset på kronen, skriver han.

Han tror at kronesalgene kan komme til å bli redusert med større beløp fra juni og utover, etter at regjeringen legger frem revidert statsbudsjett 11. mai. Nordea Markets venter at revidert budsjett vil vise både lavere oljeinntekter og høyere oljepengebruk i 2023.

– Begge disse tingene taler for lavere kronesalg fra Norges Bank gjennom og etter sommeren, og en litt mindre svak krone etter sommeren.

DNB Markets tror på sin side at kronen kan styrke seg litt mot euro frem mot sommeren, men meglerhuset tror likevel at eurokursen vil være på rundt 12 om et års tid.

Andreas Steno Larsen er en anerkjent makroanalytiker. Han har gjentatte ganger advart om at Norges Bank selger for mange kroner i forhold til skatteinntektene som staten får fra oljeprodusentene. Det Steno Larsen peker på her er at Norges Bank på denne måten øker pengemengden. Dette har direkte ført til verdifall på den norske krona, både målt opp mot euro, dollar og norske varer og tjenester. Hans kommentar er:

«Realistisk hadde kronen vært 10 til 15 prosent sterkere enn ved nyttår om Norges Bank ikke hadde solgt kroner. De har svekket kursen så mye. Det er ingen annen vesentlig årsak til at kursen svekkes, slår han fast.»

Les: Kritiserer Norges Banks kronesalg: – Bør minske salget omgående

Krone mot dollar:

Krone mot euro:

Den voldsomme kurssvekkelsen i 2020 er naturligvis i forbindelse med koronapolitikken. Lockdownpolitikken var, slik vi har påpekt mange ganger, først og fremst en gigantisk finanssvindel som overførte mange titalls tusen milliarder dollar fra statsbankene, inkludert Norges bank, til finansinstitusjonene. Politikere og medier sørget for å holde folks blikk hypnotisk fast på et nokså ufarlig virus slik at de ikke skulle oppdage at de ble plyndret.

Les: Markant kronefall etter lite kutt i Norges Banks kronesalg

– Norges Banks kronesalg og lave renteforskjeller på grunn av en relativt haukete ESB (Den europeiske sentralbanken) sammenlignet med Norges Bank, vil fortsette presset på kronen, skriver Dane Cekov i Nordea Markets.

Rune Østgård skriver:

Over lengre tid sørger den norske staten for å øke pengemengden med litt mer enn 7% i gjennomsnitt per år. Det gir en utvanning av pengeverdien på omtrent 7%. I løpet av 10 år betyr det at pengenes verdi halveres. Og etter 16 år er verdien redusert til én tredjedel. «Rentesrenteeffekten» er nådeløs, og etter kort tid har pengene tapt nesten all verdi. Det raske verdifallet gjør at pengene har meget lav kvalitet. Dette fører også til at vi mister tilliten til pengene. Vi mister tillit til dem, fordi de kan ikke oppbevare verdier for oss, for eksempel verdien av arbeidsinnsatsen vår. I det moderne norske samfunnet kvitter vi oss derfor med pengene så raskt som mulig. Vi gjør det ved å kjøpe alt mulig slags ræl som vi stort sett ikke har bruk for. Og i stedet for å spare penger, pådrar vi oss gjeld. Vi tar ikke opp bare litt lån. Vi tar opp enormt mye lån. Norske husholdninger har faktisk havnet helt i verdenstoppen når det gjelder å utnytte kredittmulighetene. Vi blir kun slått av Danmark.

Klassekamp via sentralbanken

Ved å manipulere pengemengden på denne måten og gjøre folk flest til gjeldsslaver fører sentralbanken klassekamp. Det snakkes om omfordeling i samfunnet, og da tenker man på omfordeling via skatteseddelen fra de rike til de fattige. Men det vi ser er en omfordeling via sentralbanken fra folk flest til finanskapitalen.

Diverse regjeringers handlinger har også satt krona i vanry.

Når den norske staten øser ut titalls av milliarder norske kroner til imperialistiske kriger, vaksinesvindel, tvilsomme stiftelser (som Clinton Foundation og Bill & Melinda Gates Foundation) så forteller den verden at krona er noe søppel som det ikke er noen vits i å ha. Alle stortingspartiene, inklusive Rødt dessverre, er med på dette, ikke minst gjennom å forplikte seg til å øse ut nærmere 90 milliarder kroner til krigsindustrien og ukrainske oligarker.

Denne politikken vil gjøre det store flertallet av oss fattigere. Men våpenindustrien og finanskapitalistene går nye glade dager i møte.

Forrige artikkelHavvind er ikke bærekraftig
Neste artikkelBekjennelser fra en politisk pressesekretær