Utfasing av et land og dets leder 2011–2023

0
Jubel i gatene i Syria etter presidentvalget 26.5.2021

Fragmenter av Norges støtte til Al-Qaida  i Syria

Av Eva Thomassen.

Syria: 12 år med løgner. 12 år med «humanitære» krigsforbrytelser. «Freedom and human rights and democracy»

2011

Stoltenberg og Obama  i Det hvite hus.  Den ene fredsprisvinner – den andre Norges statsminister og blivende NATO sjef

Stoltenberg på besøk hos Obama I Det hvite hus 21.10. 2011. Gadaffi ble likvidert dagen før. 20.10.2011 i Libya

Likvideringen av Gadaffi var enda ikke offisielt bekreftet. På spørsmål fra pressen om de kunne bekrefte om Gadaffi var død, svarte Stoltenberg og Obama med brede, men hemmelighetsfulle smil.  De ser fornøyde ut, men svarte ikke på spørsmålet.

Stoltenberg og Obama deler en annen hemmelighet også. Planen og gjennomføringen av drapet på president Assad i Syria. Syria trenger også  «Freedom and human rights and democracy».

YouTube player

Syria 2011

«Freedom and human rights and democracy». “Revolusjonen” I Syria I mars 2011 fant sted samtidig som Stoltenberg slapp 588 bomber over Libya og som er grunnen til at han ble invitert til Det hvite hus. Lytter man til hva han sier skryter han av seg selv og mener han reddet det libyske folket ved å bombe både dem og landet i filler.

Libya var bare forspillet til krigen mot Syria. Libya måtte falle for at Syria skulle falle.

2011 Propaganda

Vestlige land har ikke nok støtte eller press i egen befolkning for invasjon av Syria. Metoden? Propaganda formidlet i vestlige medier.

Hillary Clinton (Wikileaks) desember 2011

Western countries’ governments have not yet felt enough domestic  
pressure to intervene.  

The opposition is thus attempting to execute a strategy of creating an  
image of unity while engendering domestic pressure on Western  
governments. In so doing, the opposition has engaged the al Assad regime  
in a propaganda war. 

However, the regime is also using the FSA in its propaganda campaign,  
claiming the group’s members are «armed terrorists»

https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1287084_the-continued-stalemate-in-syria-.html

Damaskus 2011 – «Demokrati og menneskerettigheter»

Den norske regjeringen engasjerte diplomater ved den norske ambassaden i Damaskus til å ha kontakt med aktivister. Å gi direkte støtte til opprørere. Stikk i strid med hva som er diplomaters oppdrag.  

Aktivistene og den norske ambassaden i Damaskus

Syriske aktivister ber Norge holde ambassaden i Damaskus åpen. Det sier den nettopp hjemvendte chargé d’affaires, Aud Lise Norheim, til NRK.no.

Det interessante med dette  bildet er at det samstemmer ikke med hva Norheim formidler. Bidet viser en demonstrasjon til støtte for president Assad!

Hun har vært i tett kontakt med flere av aktivistgruppene som jobber mot regimet til president Bashar Assad.

Diplomaten kan naturlig nok ikke fortelle alt om hvordan de norske diplomatene opptrer i Syria, men sier at det kan skade aktivistenes sak om det blir kjent at de får bistand fra Norge.

Hun har vært i tett kontakt med flere av aktivistgruppene som jobber mot regimet til president Bashar Assad.

– Aktivistene sier at de er glad for at Norge holder ambassaden sin åpen, sier Aud Lise Norheim i et intervju med NRK.no.

Ber om opplæring

 En del av de aktivistene jeg har snakket med er opptatt av at de må få opplæring i hvordan man driver demokrati og hvordan man ser på menneskerettighetene. Det synes jeg er veldig positivt at de faktisk kommer og sier «Hjelp oss og lær oss hvordan vi skal gjøre det», sier Aud Lise Norheim.

Diplomaten kan naturlig nok ikke fortelle alt om hvordan de norske diplomatene opptrer i Syria, men sier at det kan skade aktivistenes sak om det blir kjent at de får bistand fra Norge.

Får ikke reise rundt

De norske diplomatene får ikke forlate hovedstaden Damaskus, og kan derfor ikke fortelle hvordan situasjonen er i de områdene i Syria der de verste kampen har rast.

– Vi ser og hører en del fra kontakter, og hvis du legger sammen alle de ulike bitene som kommer frem så er det en helt forferdelig situasjon. Det er helt grusomt det folk er blitt utsatt for, spesielt i Homs, men også i andre deler av landet, sier hun.

https://www.nrk.no/urix/ber-norge-bli-i-damaskus-1.8038338

Damaskus 2011

Den amerikanske ambassaden i Damaskus opptrådte på samme måte som den norske ambassaden. Å gi støtte til opprørere. USAs ambassadør til Syria, Robert Ford, reiste rundt og pisket opp stemningen blant opprørere.

Syria har reagert med sinne på et besøk av den amerikanske ambassadøren i den beleirede byen Hama, der en kamp mellom hæren og demonstranter har pågått i fem dager.

Tjenestemenn i Damaskus hevdet besøket av Robert Ford var en provokasjon, som ga vekt til påstandene om at USA arbeidet for å undergrave president Bashar al-Assad og hans regime.

«Tilstedeværelsen av den amerikanske ambassadøren i Hama uten forutgående tillatelse er et åpenbart bevis på et klart bevis på USAs involvering i aktuelle hendelser i Syria og dets forsøk på å oppfordre til en eskalering i situasjonen, som forstyrrer Syrias sikkerhet og stabilitet,» Det opplyser det syriske utenriksdepartementet.

Syria has reacted with anger to a visit by the US ambassador to the besieged city of Hama, where a standoff between the army and protesters has gone on for five days.

Officials in Damascus claimed the visit by Robert Ford was a provocation, which added weight to its claims that the US was working to undermine President Bashar al-Assad and his regime.

«The presence of the US ambassador in Hama without previous permission is obvious proof of a clear evidence of the United States’ involvement in current events in Syria and its attempt to incite an escalation in the situation, which disturbs Syria’s security and stability,» the Syrian foreign ministry said.

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/08/syria-condemns-us-ambassador-visit-hama

Daværende statsminister Solberg 15.3. 2021

Norge har siden 2011 spilt en aktiv rolle i å forsøke å få slutt på krigen og bidra til å lindre de menneskelige lidelsene.

Det er ti år siden krigen i Syria startet. Ti år med ufattelige menneskelige lidelser, ødeleggelser og brutalitet. Ti år med tapt skolegang og muligheter for en generasjon unge syrere. Dobbelt så lenge som den andre verdenskrig.

Over en halv million mennesker er blitt drept. Det er mer enn fem ganger så mange som i konflikten i Afghanistan. Gjennom terror-gruppen ISILs fotfeste i Syria og Irak har verden blitt minnet på hva som kan skje når land går mot oppløsning. Grusomme overgrep ble begått mot lokalbefolkningen. 

Norge har siden 2011 spilt en aktiv rolle i å forsøke å få slutt på krigen og bidra til å lindre de menneskelige lidelsene. Norge har bidratt med 17 milliarder kroner. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført. 

 Norge er fortsatt det landet i verden som har gitt mest i humanitær bistand til Syriakrisen per innbygger.

https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/evaluering-av-syria-bistanden/

Bistand: Regjeringen opplyser de har gitt 17 milliarder i bistand til Syria i perioden 2011–2020

Norads tall viser imidlertid at det ble utbetalt 6,6 milliarder kroner i øremerket bistand til Syria perioden 2011–2020: 2,4 milliarder kroner i 2016, og 10 milliarder kroner over fire år: 2016–2019. I bistandsportalen står det at det er utbetalt 6,6 milliarder fra 2011-–2020.

Hvor er de 10 milliardene for 2016–2019?

Portalen gir offisiell statistikk over forbruk av norske bistandspenger, fordelt geografisk og på sektorer og partnere. Den gir også resultatinformasjon gjennom vurderinger av fremdrift og resultater av bistandsprosjekter, resultathistorier og tematiske rapporter. 

https://resultater.norad.no/no

Bistand til offentlig sektor i Syria 2011–2021

Som det tydelig fremkommer i Norads gjennomgang ble ikke fem øre av 17 milliarder kroner brukt i bistand til den syriske sivilbefolkningen. Selv ikke skole.     

Redd Barna har støttet skolegang til barn på 53 skoler nord i Syria med hjelp av norske myndigheter.

Når Norge sier de prioriterer skole så betyr ikke det at Norge gir bistand til offentlig skole der over 3 millioner syriske barn burde få opplæring. Bistand til skole går til shariaskoler i Idlib og til skoler i Hasaka hvor barn blir tvunget til å lære kurdisk og hvor pensum i henhold til offentlig læreplaner er forbudt. I realiteten betyr det at det norske myndigheter sier de prioriterer ikke stemmer. Det avdekkes når områder kontrollert av terrorgrupper blir befridd. Barna som har vokst opp i disse områdene er tekniske analfabeter. Som i Norge er det ikke lett å plassere et barn på 10 år med kunnskaper som en på 4 åring i førsteklasse på skolen.

Bistand som ondskap

I 2016  ble bistanden til Syria evaluert.

«Seksjonen for humanitære spørsmål er den klart største av de 15 «Syria-aktørene» i UD. I fem-årsperioden har hele 2,6 milliarder kroner (av til sammen 3,5 mrd.) ( pr. 2021 : 17 milliarder kroner min anm.) blitt forvaltet av denne seksjonen. Den løpende saksbehandlingen har i hovedsak vært fordelt på tre ansatte». 

 

Altså: det er 3 personer i UD som forvalter milliardene, og det er ikke ansatt ekstra personell ved ambassadene til nabolandene til Syria som skal ha ansvar for milliardene som renner inn fra statskassa. Lokalansatte i f.eks. NORWAC som har lokalkontor i Beirut kan gå til ambassaden og få millioner av dollar i cash som de smugler over til Syria og deler ut til lokalansatte. Som de må stole på, men som ikke trenger å gjøre rede for hvem som er sluttmottakeren av pengene.

På samme møtet mente daværende lederen av utenriks- og forsvarskomiteen  Anniken Huitfeldt at «det er neppe er klokt å involvere oss politikere i en enda sterkere detaljkontroll av nødhjelpsinnsatsen. På dette området vil jeg heller fastholde at det ikke bør være for mange føringer».

Det må bety at hun mener 17 milliarder kroner til Syria ikke skal drøftes av de folkevalgte, men av bistandsorganisasjonene selv? Det er ikke et problem. Bistandsorganisasjonen får tilskudd fra UD mot å drive norsk utenrikspolitikk. Det er verdt å merke seg at nær sagt alle generalsekretærene i bistandsorganisasjonene har vært statssekretærer. De har sittet på begge sider av pengakassa.

«Revolusjon»

Regimeskiftekrigen i Syria er solgt inn som «revolusjon» og under en revolusjon spiller alle på samme lag. Å gi cash til de som driver med «revolusjon» i Syria er en del av den norske solidariteten. En norsk håndsrekning så i si. Tilskudd fra UD til NGOer som gir pengene videre til ….ja, til hvem? Å drifte en «revolusjon» i 12 år koster penger. En revolusjon som aldri har funnet sted. Men, krigen pågår på 12. året. Regimeskiftekrigen. Drevet av Al-Qaida- affilierte grupper. Disse lever ikke av ørkenrotter. Hvorfor stiller ingen spørsmål om hvem som finansierer terrorgruppene, konene og barna deres? Det burde være et enkelt spørsmål å stille. Vi så med egne øyne i 2019 en hel armada med IS – damer, barna og mennene deres  dukke opp fra ørkenen. Hvem har holdt dem i live i 12 år?

Nå sitter 65 000 kvinner fra 60 land og barna deres internert nordøst i Syria. Mennene i fengsler i samme områdene. Hvem holder dem i live der? Den norske regjeringen. De vil ikke ha dem hjem. De er farlige. Det ble plutselig slutt på «opposisjonen og revolusjonen» da områdene ble befridd. Nå er de terrorister. Før var de fredelige demokratiforkjempere. 

Hvem roper på at Norge må hente hjem norske IS-medlemmer og barna deres fra?

Interneringsleiren Al-Hol nordøst i Syria?

Syriske myndigheter? Nei, det er det NGOer som gjør. HRW og Redd barna, Norsk Folkehjelp, Leger uten grenser og Røde Kors snakker disse IS-medlemmenes sak.

– Hent barna hjem

HRW mener barna er «uskyldige ofre som må hentes hjem av sine respektive land». I forrige uke sendte derfor HRW et brev til norske myndigheter der de ba Norge om å hente hjem sine borgere fra interneringsleirene i det nordøstlige Syria. Ropene er bare til utvendig bruk. NGOene vet at myndighetene i Norge ikke vil ha dem tilbake. Myndighetene vet at NGOene spiller dobbeltrollen. Det er det av avtalen for å få tilskudd.

https://www.dagbladet.no/nyheter/20-norske-barn-fodt-under-is/73818797

Penger med bismak

Samtidig som Norge gir milliarder i bistand sier Norge nei til gjenoppbygging av landet. 

Det er uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging i Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang, sier daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Altså etter vi har klart å styrte Syrias lovlig valgte president.

Norge er fast deltar på alle «giverlandskonferanser i regi av EU.

Her drøftes det hva det syriske folket trenger. Hvor mange penger de trenger, der blir det samlet inn i milliarder av dollar til gjenoppbygging av Syria. Men, disse milliardene skal ikke brukes før ETTER Assads fall.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/

Dobbeltmoral er ingen moral

Spørsmålet man bør stille seg er hvorfor har Norge bidratt med så mange milliarder kroner i bistand når Norge i realiteten ikke gir bistand til den syriske sivilbefolkningen? Hvorfor skal ikke sivilbefolkningen som bor i regjeringskontrollerte områder få bistand?

Et annet spørsmål er hva slags moral Flyktningehjelpen, NORWAC, Redd barna, CARE, Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp har når de tar imot  milliarder i tilskudd fra UD vel vitende om at milliardene  ikke går  til den syriske sivilbefolkningen som er helt avhengig av bistand på grunn av de  dødbringende sanksjoner Norge støtter.  Bistandsorganisasjonene har jo milliarder av penger på bok.  Hvorfor ta i mot penger fra en stat som ber dem bruke pengene på  terror? Det er ubegripelig at bistandsorganisasjoner opptrer så kynisk. Hvordan kan bistandsorganisasjoner leve med at gir man bistand til 97% av den syriske befolkningen er man med på å legitimere president Assad som Syrias president.  Millioner av mennesker i Syria  får ikke milliardene de norske regjeringene har stjålet fra det norske folk,  fordi USA har bedt å bistå med å  bli kvitt Syrias legitime president. Det er flere hundre bistandsorganisasjoner i Syria, men kun der terrorgrupper oppholder seg. Argumentet om at alle må få bistand er sant. Også 97% av den syriske befolkningen. Siden norske bistandsorganisasjoner ikke selv er i Syria så blir også avstanden til smerten de forårsaker stor.  Eller kanskje denne industrien er så kynisk at den ikke vet hva menneskerettigheter ikke er?

Symbiosen mellom norsk utenrikspolitikk og bistandsorganisasjoner

Kort fortalt. Norge bruker bistandsorganisasjoner som påvirkningsagenter for norsk utenrikspolitikk. (Stortingsmelding 15 (2008/2009).

Tar du imot penger fra UD så skal du utføre norsk utenrikspolitikk. I Syria er norsk politikk regimeskifte. Regimeskiftekrigen er et spleiselag mellom landene som driver denne krigen. Som Solberg sier- Norge er på topp i verden i «humanitær» bistand til Syria. Bistand til Al-Qaidas sivile infrastruktur.

Fra dialog mellom UD og Norsk Folkehjelp om bistanden NF gir i Idlib.

Regjeringer er avhengig av å få info fra bakken for å utløse og fortsette kriger. Derfor kalles de påvirkningsagenter- se Stortingsmelding 15 (2008/2009)

Her fra en dialog mellom UD og Norsk Folkehjelp om bistand i Idlib og hvordan forholde seg til at det er Al-Qaida/ HTS som ahr kontroll over hele Idlib, både byer og på i alle områder. Som det fremkommer beroliger Norsk Folkehjelp emd at de har inngått en «gentleman agreement» med HTS…fra 2016. vil minne om at Norsk Folkehjelp fortsatt operere i idlib . Det gjør også Al_ Qaida. Idlib er det siste området i Syria som kontrollerres av Al-Qaida affilierte grupper.ekhjelp om bistand i Idlib.

«Begge parter og det internasjonale samfunn»

Det er en rekke poster i Norads oversikt over bistand til Syria som strengt tatt ikke har noe med det regjeringen opplyser de bruker 17 milliarder kroner på.  

Bistandsorganisasjonene og Det internasjonale samfunnet

Hva gjør en bistandsorganisasjon som ikke driver med bistand

Hva har NGO-er i Syria å gjøre? Hva har HRW og Amnesty i Syria å gjøre? Hvem har invitert dem? Og betaler dem? 

«Nå må det internasjonale samfunn» reagere»

NGO-ene er ikke selv på bakken, men bruker lokalansatte som får betalt av den norske regjering gjennom disse 17 milliarder bistandskronene til å spille rollen som «aktivist», «øyevitne», «lokalansatt», «amatørfotograf», «helsepersonell», «sivilbefolkningen», «troverdige kilder», «sivilforsvarsgrupper» ( White Helmets), «opposisjonen», «tanter og onkler», noen som kjenner noen som helt tilfeldig var akkurat der akkurat da. Deres utsagn blir gjengitt via bistandsorganisasjonene til mediene. For å gi historiene ekstra troverdighet dukker såkalte vaktbikkjer opp. HRW og Amnesty, for å nevne noen. For ikke å glemme Jan Egeland. Han har vært sjef for HRW, for Flyktningehjelpen, for FN i 3 ulike roller i løpet av krigen mot Syria. I alle tre rollene er overskriften «begge parter» , men, det er Assad-regimet som sulter egen befolkningen. Som ikke vil inngå våpenhvileavtale, selv om den andre parten er Al-Qaida?

Norsk Folkehjelp: Det er ikke akseptabelt at menneskerettighets- og demokratiforkjempere kriminaliseres, og blir forfulgt, kidnappet, drept, eller forsvinner sporløst.

Nå må verdenssamfunnet reagere. Det syriske folket roper på INVASJON! Mediene skriver med liten skrift «kildene er ikke verifiserbare.

Videre: «Den anerkjente menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch (HRW) følger menneskene som levde under IS-kalifatet tett».

HRW har inntatt flere roller under krigen mot Syria. Blant annet løyet om hva som faktisk skjedde under opprøret i 2011. De kom med løgner om syriske soldater som overhodet ikke stemmer, som ble gjengitt i alle MSM i Vesten, som var utslagsgivende for krigen.

YouTube player

Krigsforbryternes jakt på «krigsforbrytere»

2011 Commition for Justice and Accountability (CIJA)

CIJA (the Commission for International Justice and Accountability) er en slik post. Norge har gitt 22 millioner I tilskudd til CIJA. Hva driver CIJA med som Norge synes fortjener 22 millioner norske bistandskroner?

Wiley driver eget firma med “menneskerettigheter” som portefølge.

Wiley er nærmest å betrakte som reisende I “menneskerettigheter» på vegne av vestlige donorer. Han ser seg selv som en politisk entreprenør. Wiley ville bruke firmaet sitt i jakten på krigsforbrytelser i Syria. Men, for å få det hele til å virke mer troverdig, gi inntrykk av kredibilitet etablerte Wiley en NGO: The International Commition for Justice and Accountability (CIJA).  Nå er Wiley i Ukraina

https://steigan.no/2018/11/det-koster-a-kjope-krigsforbrytelser-av-william-wiley/

Same shit – New wrapping

Jan Egeland i Syria

Egelands hatter fyller en hel hattehylle

Hatter i tilfeldig rekkefølge

Jan Egeland var leder for Human right watch i 2011–2013. Han sa i intervju i 2012 at Assad har fått licence to kill. Altså hvis ikke verdenssamfunnet invaderer Syria vil Assad drepe 20 millioner syrere.

YouTube player

I 2023 er Egeland  kun generalsekretær for Flyktningehjelpen. Han poserer på bilder fra Syria. Fra regjeringskontrollerte områder. Han er en kameleon. For ikke å miste hatten eller snarere maska har han nå skjønt at han må spille på lag med Damaskus. Ikke bare med Al-Qaida. Så litt av millionene Norsk Folkehjelp har fått i tilskudd fra UD kan også brukes til å dele ut rent vann og ulltepper til befolkningen i regjeringskontrollerte områder. Som generalsekretær i Flyktningehjelpen har den samme Egeland selv vært med på å hindre at det kommer humanitær bistand til 97% av befolkningen som har søkt ly i områder kontrollert av den syriske hæren.

Han har vært leder av et «uavhengig råd» i FN.

«Det uavhengige rådet skal gi råd til FNs generalsekretær om hvordan man i fremtiden kan forebygge at sykehus, sivile og humanitære organisasjoner blir angrepet i krigen i Syria».

Fremtiden? Krigen er jo snart slutt? Eller har FN andre planer? Det har de. De følger USAs planer. Gjøre Syria til en hengemyr for Russland. Hindre at Damaskus får kontroll over nordøstre delene av landet. Der oljen, vannet og jordbruksområdene ligger. Støtte IS gjennom den militante kurdiske militsen Syrian Democratic Forces. Hindre at Idlib blir befridd. Støtte israelsk bombing over Syria. Stramme til sanksjonene on daily bacis. Støtte Tyrkias nærvær i Idlib. Hindre gjenoppbygging av Syria. Hindre at humanitær bistand kommer 97% av befolkningen til gode.  Dette er altså bakteppet. 

Han skal altså fortsatt være en sentral aktør i Syria. Nå med å sikre at ikke «sykehus» , sivile (?) og humanitære organisasjoner blir bombet.

Sykehus og «sykehus». Omsorg for terroristene .

Nå har altså Jan Egeland, den største pådriveren for regimeskifte i Syria, fått ny jobb med å beskytte terrorister i Idlib.

Bare med et annet mandat fra FN.

Poenget er at det myldrer av «sykehus» i Idlib. Det vet Egeland. Han var inntil 2018 FNs mann sammen med de Mistura som koordinator for sivilbefolkningen i Syria. Han trakk seg fra stillingen i 2018 da han skjønte at Idlib var noe annet enn de andre stedene han hadde løyet om. Han hadde jo fulgt med på alle transportene av terroristene til Idlib. Han visste at i Idlib var «sivilbefolkningen» medlemmer av Al- Qaida. Det ble så åpenbart at han ikke kunne skjule det mer.

 Han skal sørge for at «partene» skal gi han koordinater slik at ikke sykehus blir bombet. Det er bare en «part» som bomber sykehus i Syria og det er Assad-regimet…Bare spør Egeland. Det har vært jobben hans siden krigen begynte i 2011. Å anklage Assad for krigsforbrytelser. fordi Assad bare bomber sivile, sykehus, skoler osv. Eller som Egeland sa i intervju med CNN i 2011. Assad has lisens to kill- altså Russland gir Assad mulighet til å drepe egen befolkningen. Hvorfor var Egeland så streng i tonen? Jo, fordi USA  ikke fikk medhold i Sikkerhetsrådet  om å foreta en «humanitær invasjon» lik den i Libya. Russland og Kina la ned veto. Det har Russland og Kina gjort 15 ganger i Sikkerhetsrådet. Hver gang til surmuling fra «det internasjonale samfunnet» og bl.a. Amnesty og Human right Watch.

Og hvor er «sykehusene» i Syria? De er i Idlib og i Hasaka. Det er en rekke sykehus i områder kontrollert av regjeringen. Disse sykehusene har koordinater. Og, blir ikke bombet. Det har offentlig sykehus over hele Syria  – også i Idlib.

Egeland vet godt at «Assad-regimet» ikke bomber sykehus i regjeringskontrollerte områder… Myndighetene trenger ikke at Egeland ber dem å vise koordinatene til han. Egeland vet også godt at offentlige sykehus i områder kontrollert av terrorgrupper ikke blir bombet. Så hvilket sykehus er det Egeland skal beskytte?

«Sykehusene» i områder kontrollert av terrorgrupper er et dekknavn for alt fra en sykeseng til et en hule i fjellet befolket av terrorgrupper. De offentlige sykehusene har koordinater. Og, de sykehusene som er satt opp på lovlig vis i områder kontrollert av terrorgrupper har gitt koordinater til myndighetene.

Egeland skremte det «internasjonale samfunnet» da Øst-Aleppo skulle frigjøres i 2016.. Han var opptatt av sivilbefolkningene. Da Øst-Aleppo ble befridd var ikke Egeland opptatt av sivilbefolkningen lenger. Da dro fantefølget av bistandsorganisasjoner i samme buss som Al-Nusra og andre terrorgrupper til Idlib der de fortsatt befinner seg.

Jeg var i kontakt med Leger uten grenser under frigjøringen av Øst-Ghouta i 2018. De sa at «Assad-regimet» bomber sykehus. Jeg spurte hvorfor ikke Leger uten grenser ga myndighetene koordinater slik at sykehus ikke ble angrepet. Svaret var at Leger uten grenser ikke hadde kontroll med «sine» i Øst-Ghouta og at disse «helsearbeiderne» ikke ville gi myndighetene koordinater fordi de var redd Assad ville bombe dem…Egeland var også på banen og snakket om «partene» måtte slippe til nødhjelp inn i Øst-Ghouta. Da Øst-Ghouta befridd var «helsearbeiderne» til Leger uten grenser forsvunnet. Jeg spurte Leger uten grenser hvor helsearbeiderne deres nå hadde tatt vegen. De sa jo at Assad bomber dem. De sa jo at de hjalp sivilbefolkningene i Øst-Ghouta. Hvorfor forsvinner de nå fra den samme sivilbefolkningen? Svaret var at Leger uten grenser ikke visste. Jeg spurte hvorfor de ikke visste siden disse var så viktig å beskytte. Satt de på bussen sammen med Jaich al-islam til Idlib? Ja. Sånn har det vært fra sted til sted i Syria.

Jeg har personlig erfaring med, i motsetning til NGOene som ikke er i Syria selv, at tonnevis av medisiner og medisinsk utstyr var plassert hos terrorgruppene og brukt kun av terrorister og familiene deres- ikke sivilbefolkningen.

«Fremtiden»

Når Egeland snakker om «fremtiden» Hvilken fremtid? Syria er i ferd med å gjenerobre hele Syria. Idlib er det eneste området i Syria som er kontrollert av Al-Qaida-tilknyttede grupper.

Dette handler ikke om noe annet enn å beskytte terrorgruppene i Idlib og å gi den militante kurdiske militsen SDF og USA ryggdekning nordøst i Syria. Idlib og Hasaka står for tur til å bli befridd. Vi vet at terrorister gjemmer seg på «sykehus». Det vet både Syria og Russland. Det vet også Egeland. Det vet jeg også. I motsetning til Egeland og de andre NGOene har jeg selv vært  i Syria fem ganger siden 2015. Jeg har tråkket i fotsporene der NGOene påstår «Assad bomber» sykehus. Jeg kan dokumenter at det er løgner vi blir servert av såkalte humanitære organisasjoner og mediene.

Geir Pedersen

Ingen fred i verden?

En av Jan Egelands bestevenner, Geir Pedersen, er FNs spesialutsending til Syria, for å meisle ut en ny grunnlov. På den ene siden av bordet under disse forhandlingene, sitter en eksilsyrer som ikke har bodd i Syria på 30 år fra opposisjonen som fortsatt snakker om «revolusjonen» i Syria. Hans mandat er regimeskifte. Det vet Pedersen. Pedersen vet at disse forhandlingene ikke fører til  annet enn at syriske myndigheter forlater hvert møte i Genève fordi «opposisjonens» agenda er regimeskifte. Man kan ikke sitte ved samme bord å snakke om ny grunnlov når den ene parten ønsker å innføre et islamistisk styre i Syria, styrt etter sharialover. Opposisjonens mann gjør ikke annet enn det USA vil. Nå satser han på at de drakoniske sanksjonene USA innfører blir helt ulevelig for den syriske sívilbefolkningen slik at de vender seg mot egen regjering, at Assad kommer krypende til forhandlingsbordet med avskjedssøknaden. Pedersen gjør heller ikke annet enn det USA befaler. Hadde han gjort det hadde han ikke sagt ja til denne jobben. Han vet at syriske myndigheter er presset til å delta på disse forhandlingen.

Topper vi dette med Mona Juul som er blitt Norges Ambassadør i Sikkerhetsrådet i FN, der mandatet er å sikre at USA får ja fra Norge til fortsatt krig og sanksjoner mot Syria.

15 ganger har vetomaktene Russland og Kina lagt ned veto i Sikkerhetsrådet for å hindre at Syria blir et nytt Libya.

Mona Juul

En annen av Egelands beste venner er Mona Juul gift med Terje Rød-Larsen. Hun fikk jobben i Sikkerhetsrådet med Syria som spesialoppgave. Det hun har gjort på vegne av USA er å sørge for at terrorgruppene i Idlib fortsatt får bistand. Den må nemlig fraktes inn fra Tyrkia til Idlib. Damaskus har sagt nei til grensekryssende bistand fordi bistand kan komme til Idlib fra Damaskus samt at for å få slutt på krigen må bistanden til terrorgrupper opphøre.

2023

15 mars i år er det 12 år siden regimeskiftekrigen i Syria begynte. I dag er både president Assad og Kinas president Xi i Moskva på statsbesøk. Tyrkiske og iranske myndigheter er også i Moskva. Saudi- Arabia og Iran har etablert diplomatiske forbindelser. Krigen i Ukraina pågår. Overnevnte land enten støtter krigen eller stiller seg nøytrale. For å få fred i Syria må Erdogan opphøre okkupasjonen av deler av Syria, få terrorgruppene han støtter ut av Syria. Først da opplyser president Assad fra Moskva han vil snakke med Erdogan direkte. Kina har inntatt en rolle som pådriver for å få USA til å oppheve sanksjonene mot Syria og få de amerikanske troppene til å forlate Syria. Kina forsøker i samarbeid med Saudi-Arabia og Iran å få stanset krigen i Jemen. Kina har startet fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina over krigen som raser. Når dette skrives har Xi vært i telefonisk kontakt fra Moskva med president Zelensky.

En ny æra er i frammarsj. Den eneste det er umulig å innlemme i dette er statsministere Netanyahu i Israel. Om han ikke akkurat ble tatt på senga så er han i hvert fall i Berlin i dag for å få forbundskansler Scholz som medspiller i fiendskapet til Iran. Og er det en som man ikke trenger å be to ganger er det Scholtz. Han har sagt ja til å sende på Nord Stream 2 til bunns i Østersjøen og Europa samme veg.

 

Forrige artikkelKrigshysteriet i Norge er skapt av utenlandske propagandasentraler
Neste artikkelTitusener demonstrerte i Nederland mot forsøkene på å ødelegge landbruket