Angrep på landbruk og matforsyning

0
Nederlands regjering vil legge ned store deler av landbruket. Bøndene protesterer.

Vi må slutte å tro at dette er tilfeldig og bare et resultat av dårlig politisk styring.

Av Romy Rohmann.

Jeg stilte spørsmålet både i ei overskrift på Steigan.no: Vil Regjeringa egentlig ha bønder i Norge? Jeg tok det opp 30. januar i år og i flere andre artikler tidligere på Steigan.no og pekte på den manglende viljen til å satse på økt sjølforsyning og matberedskap. Dette på tross at dagens regjering har i regjeringserklæringa kommet med lovnader om det motsatte.

Når angrepene på landbruket er så massive og koordinerte, kan vi ikke gå rundt å tro det er tilfeldig lenger. Nå er det kanskje på tide å begynne og tenke at det faktisk er slik at myndighetene mener at det ikke er ønskelig med bønder og landbruk i framtidas Norge.

Bønder i Norge avvikler og legger ned, nye regler og forordninger begrunnet med det «grønne skiftet» gjør det økonomisk umulig å investere og drive videre. Vi ser at angrepene på odelsrett og boplikt på gårdsbrukene er økende, og agroindustrien har gjort sitt inntog også i land med forholdsvis små gårdsbruk.

Dette skjer over hele den delen av verden hvor Vesten har kontroll. Jordbrukere blir «kjøpt ut» av aktiv drift som i Nederland, og samtidig kjøper store kapitalkrefter som Gates opp jordbruksland i gigantskala i USA.

Dette skjer samtidig som vi over lang tid har blitt foret med nyheter om ei forestående matkrise, og ulike matprogrammer har blitt lansert for at vi skal legge om kostholdet slik at vi ikke lenger skal være avhengig av maten som produseres i det tradisjonelle landbruket.

Vi blir oversømmet av «løsninger» på denne matkrisa med en GMO, Crispr-teknologi, lab-dyrket kjøtt til «Eat Ze Bugs» agenda.

Ifølge FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, produseres nærmere 70 prosent av maten i verden av småbønder, og spises fortsatt der den blir produsert.  

Er vi vitne til en konstruert matkrise som blir brukt som en unnskyldning for å omstrukturere matforsyningen vår, skriver James Corbett i artikkelen Matens framtid (bestemmer vi!) som vi publiserte på Steigan.no 2. februar 2023

La Via Campesina, en internasjonal småbrukerbevegelse bestående av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner. De skriver på sin hjemmeside: Hva kjemper vi mot: Vi kjemper mot WTO og frihandelsavtalene.

Og hva kjemper vi for, skriver de videre:

  • Matsuverenitet
  • Internasjonal solidaritet
  • Agroøkologi og Bondefrø,
  • Klima- og miljørettferdighet,
  • Rett til land, vann og territorier
  • verdighet for landarbeidere

https://viacampesina.org/en/

Igjen må vi spørre oss: Er vi vitne til en konstruert matkrise som blir brukt som en unnskyldning for å omstrukturere matforsyningen vår?

James Corbett skriver videre: for å virkelig kunne gjøre noe for å avspore det løpske toget som er Great Food Reset, må vi først forstå det. Og for å forstå det, må vi vite noe om menneskene bak denne agendaen.

Og som lesere av Hvem står bak the Great Reset av mat? vil vite inkluderer den globale sammensvergelsen de vanlige mistenkte – Rockefellers, Gates, World Economic Forum, så vel som oppkomlinger som EAT Forum. (Og la oss ikke glemme BlackRock!)

James Corbett kommer også med mange forslag til oss slik at vi kan unngå disse kulinariske påfunnene til Great Food Resetters.

Det viktige er at vi starter en motoffensiv, i tillegg til informasjon og aktivt politisk arbeid mot denne agendaen.

Jeg skreiv denne artikkelen på Stigan.no 31.12 2022: Nyttårsforsett – få orden på beredskapslageret og planlegg for sjølberging.

Her skreiv jeg om to strategier som kan styrke den individuelle og lokale motstandskraften mot påkjenningene vi står overfor: etableringen av lokale sjølbergingssystemer og styrking av fellesskapsnettverk.

Ved å bygge et sterkt lokalt sjølbergingssystem reduserer du matusikkerheten, og ved å bygge et fellesskapsnettverk av spesialister reduserer du effektene av et smuldrende finanssystem ettersom du ganske enkelt kan bytte varer og tjenester.

Sosialt samhold gir også mange psykologiske fordeler.  Lokale sjølbergingssystemer og fellesskapsnettverk reduserer også enkeltpersoners avhengighet av statlige utdelinger, og i forlengelsen er det mindre sannsynlig at de blir tvunget inn i disse nye Great Reset-slavesystemene.

Det er bare å sette i gang 😊

Forrige artikkelHvordan håndtere redsel og bekymring for fremtiden?
Neste artikkelRapport: Biden skal ha tilbudt Russland 20 prosent av Ukraina for å avslutte krigen