30 millioner amerikanere på kanten av «sultstupet»

0

Den midlertidige sosialstøtten som ble gitt til titalls millioner innbyggere i USA under koronakrisa er i ferd med å utløpe. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) skal avvikles i slutten av februar. Reduksjonen i matkuponger vil påvirke mer enn 30 millioner amerikanere i 32 stater – mange av disse menneskene vil stå på kanten av en «hunger cliff,» et «sultstup».

Bloomberg  rapporterer at når støtten utløper, vil familier motta minst $95 mindre per måned. Noen familier kan oppleve en reduksjon på opptil $250 per måned. 

Husholdninger med barn vil i gjennomsnitt tape rundt $223 per måned, ifølge Center on Budget and Policy Priorities, et ikke-partipolitisk forsknings- og policyinstitutt. 

«Akkurat nå er folk virkelig imot det.»

«Det er ikke mange puter som kan dette,»sa Ellen Vollinger, SNAP-direktør ved Food Research & Action Center, en anti-sult forkjempergruppe.

Bloomberg har kartlagt de 32 statene der forbedrede fordeler avvikles. 

SNAP-kostnadene steg til rekordhøye 119,5 milliarder dollar i 2022 ifølge data utgitt av USDA. Her ser man hva som ble sprøytet inn i systemet i form av «koronaoverføringer».

Kostnadene ved matkupongene økte fra 60,3 milliarder dollar i 2019, ett år før «pandemien», til rekordhøye 119,5 milliarder dollar i 2022.

Matusikkerheten kommer til å øke enda mer.

Myndighetene kjøpte seg ro – og nå dumpes de fattigste i grøfta

Dette som skjer nå med de sosiale ytelsene i USA er en bit i det store puslespillet som handler om at finanskapitalen har veltet virkningene av finanskrisa fra 2019 over på statskassene og vanlige folk.

I 2019 ble det klart for toppene i finansinstitusjonene et kapitalismen var på vei inn i ei krise som langt overgikk finanskrisa fra 2008, antakelig lapitalismens største krise noensinne. For sjøl å slippe unna bestemte de seg på et møte i Jackson Hole i USA i august 2019 for å «gå direkte», det vil si ikke bare «trykke penger» gjennom sentralbankene, men forsyne seg direkte av statskassene rundt i hele verden.

For å få politisk aksept for et slikt gigantisk plyndringstokt trengte de ei krise uten sidestykke. Den fikk de med covid-19, og da først og fremst gjennom hvordan virusinfeksjonen ble møtt. WHO og verdens regjeringer snudde opp-ned på alle tidligere vedtatte protokoller for å møte en virusepidemi og innførte global unntakstilstand med lockdown, portforbud, skolestengninger, masketvang og sosial distansering.

Prisen for en slik politikk løp opp i mange titalls tusen milliarder dollar. Alle land måtte øke sin gjeld til finansinstitusjonene kraftig for å betale kompensasjoner, ikke minst til de rikeste, men også til vanlige folk. Hadde de ikke gjort det, ville det blitt opprør.

Nå skremte de folk til underkastelse og betalte dem kompensasjon for en del av det de tapte. Slik unngikk de sosial uro mens plyndringa pågikk.

Nå avvikles denne støtten og hundretalls av millioner mennesker oppdager plutselig at de er blitt veldig mye fattigere. Budsjettene kuttes også over hele verden fordi statene skal betale for den økte gjelda.

På denne måten er årsakssammenhengen tilslørt. Folk ser ikke at det er de ultrarike som har plyndret dem og det framstår som noe som har skjedd på grunn av et virus og på grunn av bortfall av støtte. Kapitalismen har klart å skjule sin eksistensielle krise bak «pandemiens masker». Ganske genialt. Og store deler av venstresida og fagbevegelsen er blitt lurt trill rundt.

Og nå kommer en fattigdom som nålevende mennesker i vesten knapt har opplevd maken til.

Les: Tidligere BlackRock manager: – Koronakrisa er et cover for verdens største finansboble

I 2019 la BlackRock fram planen for den kommende krisa: – En finansiell operasjon uten sidestykke

Forrige artikkelFransk helsepersonell ber verden om hjelp
Neste artikkelSlik er det i velferds-Norge