Slik er det i velferds-Norge

0
Skjermdump ra Debatten
Skjermdump fra Debatten i NRK

Ansatte i det offentlige både henviser til og henter mat til sine brukere

Av Romy Rohmann.

Matposer fra Frelsesarmeen:  NAV henviser til Frelsesarmeen, barnevernet kommer og henter til familiene de har, og kommunehelsetjenesten kommer og henter til sine brukere, sier hjelper i Frelsesarmeen.

Fafo rapporten: Veldedighet i velferdsstaten, Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?  skrevet av Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen ble lagt fram nylig.

Dette er dyster lesning, Fafo har undersøkt matutdelingen til Frelsesarmeen i Drammen, Oslo og Sarpsborg. Prosjektet er gjennomført fra slutten av oktober 2022 til januar 2023, sjølsagt i samarbeid med Frelsesarmeen.

Vi har snakket med folk som rett og slett har blitt fulgt fra Nav til Frelsesarmeen av Nav-ansatte. Dette viser at det offentlige ikke strekker til, sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo til NRK.

Her er noen utklipp fra rapporten:

Norge har en omfattende velferdsstat med ytelser og tjenester som sikrer at de fleste nordmenn har gode levekår. Samtidig er det noen som har så dårlig økonomi at de må oppsøke matutdelingene. (Oppsummering s 9)

På bakgrunn av denne undersøkelsen mener vi det er behov for å gå opp grensen mellom det offentliges ansvar og frivillig sektors ansvar. Undersøkelsen viser at det å sikre at de mest utsatte har nok mat, er mer eller mindre satt ut til de frivillige organisasjonene. (kap 9.7 s 61)

En ansatte gir uttrykk for frustrasjon over situasjonen og sier:

NAV henviser til Frelsesarmeen, barnevernet kommer og henter til familiene de har, og kommunehelsetjenesten kommer og henter til sine brukere. Egentlig er det litt irriterende at ikke kommunen tar vare på sine egne selv, det skulle ikke være vår oppgave. Vi gjør det fra egen lomme. Kommunen besøker de som gjerne strever med psykisk helse eller er eldre, og de spør om de kan hente mat til enkelte brukere. Vi gir, men vi syns det er rart at de ikke har et budsjett i kommunen til dette. (Hjelper)  (Kap 5 s 29)

Rapporten kan leses her: https://www.fafo.no/images/pub/2023/20845.pdf

Denne rapporten har blitt omtalt i flere aviser de siste dagene og i går ble den også tema på NRK Debatten.

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202302/NNFA51021623/

De ansvarlige politikerne ble konfrontert med eksempler og tallfakta fra rapporten, og tok dette «sjølsagt på største alvor». Frivilligheten skal være et supplement var politikerne enige om, men når det viser seg at de offentlige velferdsytelsene ikke strekker til var løsningene de kom med sprikende.

NAV-direktøren ble konfrontert med konkrete historier fra en frivillig fra Frelsesarmeen, og tok det sjølsagt med seg tilbake til sin organisasjon.

Som vanlig blei det en diskusjon om hvem som har gjort hva for «de fattige» når, Høyre og AP/SP var sjølsagt uenige om dette.  Forslagene og kokret invitasjon fra SV, Rødt og FrP til å komme med ei akutt krisepakke eller konkrete løsninger nå, blei møtt med fra regjeringshold, det vil og det har kommet tiltak til de utsatte gruppene, øking av minstepensjoner er iverksatt, strømstøtte, ekstra barnetrygd kommer i mars, gratis SFO for 2klassinger i august osv.

Men denne dokumentasjonen i økninga vi har fått i matkøer og ellers økt fattigdom blant våre innbyggere er det helt tydelig at det er de frivillige organisasjoner som må ta seg av.

Jeg har lenge lurt på om de ikke ser eller ikke vil se så jeg tenkte at en rapport vil kanskje være noe våre ansvarlige politikere MÅ forholde seg til. Men dette anses tydeligvis ikke som ei så stor krise at våre ansvarlige politikere er villig til å komme med ei krisepakke NÅ slik de har gjort i andre tilfeller de siste åra: jfr Coronapandemien og Krigen i Ukraina.

For som vi veit er det ikke pengene det står på når det er kriser som dukker opp som våre politikere ønsker å prioritere.  Fattige folk i landet vårt er tydelig ikke særlig høyt prioritert.

Forrige artikkel30 millioner amerikanere på kanten av «sultstupet»
Neste artikkelEcuador: Enda et sammenbrudd for et nyliberalt prosjekt