Språkrådet med sterk kritikk av navnet «Oslo Science City»

0

Navnevalget er ikke i tråd med språkloven

Språkrådet reagerte allerede i 2021 på dette navnet og sa at området må få et norsk navn, Oslo kommune har ikke funnet grunn til å gripe inn, noe som språkrådets direktør Åse Wetås er sterkt kritisk til. Hun mener kommunens argumentasjon ikke holder mål og ikke er i tråd med språkloven og vil nå skrive et brev til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Av Romy Rohmann.

Hun sier at språkrådet nå vil henvende seg til Oslo kommune på nytt og denne gangen helt til topps til byrådslederen. (Forskning.no 6.1 2023)

https://forskning.no/ntb-sprak/sprakradet-ber-byradslederen-gripe-inn-mot-oslo-science-city/2136951

Oslo Science City er et prosjekt som har som mål å etablere seg i området fra Ullevål, Gaustad og Blindern, Marienlyst til og med Majorstuen som et sammenhengende kunnskaps- og innovasjonsdistrikt i Oslo.

Ocean Space Centre på NTNU i Trondheim fikk også kritikk av Språkrådet i 2021 og skiftet i fjor navn til Norsk havteknologisenter.

Vi har tidligere her på Steigan skrevet om hvordan norsk språk taper på universiteter og høyskoler:

Hvert fjerde emne på universiteter og høyskoler undervises nå på engelsk. Det er stadig mer av undervisningen ved universiteter og høgskoler som foregår på engelsk, andelen emner ved statlige institusjoner som blir undervist på et annet språk enn norsk, har økt fra 16,2 prosent i 2012 til 27,6 prosent i 2021. Det viser tall fra tilstandsrapporten for høyere utdanning, melder Khrono.

Høyest er andelen innafor naturvitenskapelige og tekniske fag med en andel på 49 prosent.

NTNU og Universitetet i Oslo, de to største universitetene i Norge, blir nesten fire av ti emner undervist på et fremmedspråk.

Hva er så dette Oslo Science City?

I området fra Majorstua via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevaal stadion og videre til Radiumhospitalet er det 30 000 studenter og 7500 forskere, Universitet, universitetssjukehus, forskingsinstitutter og over 300 bedrifter.

Målet er at Oslo Science City skal bli et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til et bærekraftig og moderne Norge. Det blei etablert i mars 2019 samtidig med Oslo kommunes vedtak fra våren 2019 om å etablere Campus Oslo.

Administrerende direktør er Christine Wergeland Sørbye

Dette er medlemmene:

• Oslo kommune

• Universitetet i Oslo (UiO)

• Oslo universitetssykehus HF

• Helse Sør-Øst RHF

• Oslo Cancer Cluster

• Forskningsparken i Oslo

• NGI (Norges Geotekniske Institutt)

• SINTEF

• Studentsamskipnaden SiO

• Oslo Pensjonsforsikring

• Ferd

• Opplysningsvesenets fond

• Bertel O. Steen

(Kilde: Oslo Science City)

Språkrådets direktør Åse Wetås tok først direkte kontakt med ledelsen for Oslo Science City der UiO-rektor Svein Stølen er styreleder. Etter at hun ikke kom noen vei der, tok hun kontakt med byrådsavdelinga for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune. Saken var oppe i Byrådet den 16. august 2022, og bystyrepolitikerne konkluderte med at Oslo kommune ikke ville foreslå endring i navnet på medlemsforeninga Oslo Science City.

Språkdirektør Åse Wetås er ikke enig i argumentasjonen til Oslo kommune i denne navnesaken og mener at medlemsforeningen bruker Oslo Science City som et områdenavn og skriver sjøl på sine nettsider at «Oslo Science City er en pulserende bydel».

Aftenposten skriver også i desember 2021 dette:

https://www.aftenposten.no/oslo/i/G353j9/vil-gi-t-banestasjon-nytt-navn-oslo-science-city-stasjon

Dette er ifølge Språkrådets direktør i strid med språklovgivningen og når flertallet i denne foreningen er offentlige virksomheter eller virksomheter under offentlig kontroll er de pålagt å følge regler i Språkloven. Språkloven fastslår at det offentlige har et særlig ansvar å bruke og styrke og utvikle norsk som samfunnsbærende språk.

I Oslo kommune finner vi også to andre innovasjonsdistrikter. Det er Innovasjonsdistrikt Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt Sentrum. Begge er altså kalt opp etter det området de ligger i og dette er en praksis som også bør følges i denne saken.

Forrige artikkelBritiskdrevet spionteknologi styrker Ukrainas stedfortrederkrig, og setter sivile i fare
Neste artikkelKrig skaper nasjoner