Norsk industri krever titalls milliarder i strømstøtte

0

Norsk Industri krever 30 til 40 milliarder kroner i strømstøtte til bedriftene. De frykter permitteringer og nedstenging som følge av skyhøye strømpriser. Dette skriver NRK 8. januar 2023.

Kanalen fortsetter:

Toppsjef Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier han daglig blir nedringt av fortvilte medlemsbedrifter.

– De forteller at de ikke klarer å håndtere disse ekstraordinære og skyhøye strømprisene som vi nå har.

Bedriftene har levd med disse prisene siden mai 2021, og nå begynner tålmodigheten å ta slutt, forteller Lier-Hansen.

– Vi ser priser opp mot 7–8 kroner mens normalen de siste ti åra har vært 30–35 øre. Det sier seg selv at disse prisnivåene klarer ikke bedriftene å håndtere, sier han.

Regjeringa har lykkes med å ødelegge privatøkonomien og industriens vilkår

Arbeiderpartiet som ble kalt «ørnen blant norske partier» og som var styringspartiet over alle andre, har nå styrt skuta på grunn og har lykkes med å skade både vanlige folks økonomi og konkurransevilkårene til industrien. Og det gjennom en politikk som Jonas Gahr Støre holder krampaktig fast på. Det er vanskelig å tenke på Arbeiderpartiet som en ørn i dag, det er helt andre deler av faunaen som det er mer naturlig å sammenlikne med. Enhver kan velge sin favoritt.

Lier-Hansens løsning er likevel håpløs. Det han går inn for er en gigantisk støtteordning slik man har i Tyskland.

Men det er ikke blitt dyrere å produsere strøm i Norge. I 2022 var konsesjonskraftprisen fastsatt til 11,57 øre per kWh.

For konsesjoner til utbygging gitt etter april 1959 skal prisen fastsettes på grunnlag av kostnaden ved å produsere strømmen. I loven står det: «Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.»

Når industrien melder om priser opp mot 7-8 kroner har det ingenting med produksjonskostnadene å gjøre. De vanvittige prisen skyldes at det er skapt er prisfastsettingssystem som er basert på spekulasjon og som også er låst til gassprisene på kontinentet.

Denne knuten kunne regjeringa hogd over i morgen som en Aleksander den store da han hogde over den gordiske knuten. Med ett slag kunne prisen vært redusert til 30 øre. Men det er ikke noe stort over Støre. Han vokter dette systemet med nidkjærhet, fordi hans lojalitet ikke går til vanlige folk i Norge, ja ikke en gang til industrien, men til teknokratene i EU.

Forslaget fra Lier-Hansen er at staten skal subsidiere industrien gjennom å subsidiere spekulantene. For kapitaleierne er det sikkert smart. For folk flest er det galimatias, for da blir det vanlige skattebetalere som blir sittende med regninga.

Les også: EU/Acer ikke til hinder for en løsning av strømpriskrisa – her og nå!

Forrige artikkelKinas Zero Covid har vært en økonomisk katastrofe – nå legges det tvert om
Neste artikkelTwitterfilene: Pfizer presset Twitter til å skjule selskapets massive profitt