EU/Acer ikke til hinder for en løsning av strømpriskrisa – her og nå!

0
Skyhøye strømpriser – send en varm tanke til regjeringa og EU. Foto: Shutterstock.

Av Trond Andresen.

Nå er strømpriskrisa verre enn noensinne, også lenger nord. Støre og regjeringa later som om de ikke kan løse problemet på grunn av at Norge er bundet av avtaler med EU. Men det kan man, hvis man vil – og uten at EU/Acer kan peke på noe avtalebrudd.

Og løsninga er enkel, her forklart via et regnestykke:

Anta at gjennomsnittsprisen fra strømbørsen Nord Pool i en gitt måned er 3 kroner/kWt. Sett makspris til 50 øre/kWt. Lag en omregningsfaktor som med vårt eksempel blir

0,5/3 = 0,167

En norsk kunde (husholdning, bedrift, bonde, sjølstendig næringsdrivende – dvs. alle) skylder sin strømleverandør et månedsbeløp basert på 3 kr./kWt. Anta – for å gjøre det enkelt ved å bruke et eksempel – at beløpet er 8.000 kr. Dette inkluderer nettleie og alle avgifter. Strømleverandøren sender da en redusert regning til kunden, på

0,167 x 8.000 = 1.333 kr. Resten sender strømleverandøren til staten, som betaler.

Men staten innfører en særskatt på alle ledd i strømsystemet: produsenter, nettselskaper, strømleverandører. Disse tjener fett for tida, og har råd til det. Særskatten dekker i hovedsak statens utlegg, Resten dekkes av de økte avgiftene som staten tar inn, og – om nødvendig – litt fra de eventyrlige ekstra statlige inntektene fra gass og olje.

Simsalabim! Dette kan Støre og co. gjøre uten å komme i konflikt med EU/Acer. For strømmen kjøpes fra produsentene til markedspris, på like fot med kjøpere utafor Norges grenser.

Det står med andre ord bare på viljen. Men den er fraværende.


––
Trond Andresen, dr.philos, er pensjonert førsteamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Forrige artikkelKrigsdagbok del 35, 15. til 19. oktober 2022
Neste artikkel– Gå sammen om å bygge en verdensomspennende motstand mot den nye kalde krigen