Covid-19 – den gang og nå

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Jeg rir min kjepphest «cc19» og ser på og sammenligner oppfatninger fra den gang da med dagen i dag

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Den 11.3.2020, én dag før det første corona/covid19 (cc19)-dødsfallet i Norge, publiserte NRK artikkelen: «FHI-scenario: 2,2 millioner kan bli smittet». Den ble oppdatert 22.5. samme år, og nettadressen er: FHI-scenario: 2,2 millioner kan bli smittet – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet.

Det er interessant og fristende for en småkverulerende cc19-kjepphestrytter som meg, å se tilbake tre år i tiden og trekke frem talltråder fra artikkelen og sammenligne dem med dagens virkelighet.

Hvor mange ble «smittet»?

Det er formentlig slik at FHI med ‘smittet’ mente ‘positivt testet tilfelle’. Det tok ganske lang tid før helsemyndighetene og de fleste mediene forsto og tok i bruk sistnevnte betegnelse. Det fremgår òg klart av artikkelen at antallet 2,2 millioner kunne bli smittet «i løpet av det kommende året», hvilket vel må ha vært frem til 11.3.2021 (ett år etter artikkelpubliseringsdatoen) eller 22.5.2021 (ett år etter artikkeloppdateringsdatoen).

Uansett: Jeg har sjekket nettstedet «Our World in Data», (OWD), https://ourworldindata. Der kan man beregne seg frem til at det kumulativt antallet ‘tilfeller’ –  ‘confirmed cases» på engelsk – var 598 den (a) 11.3.2020 og 78.946 den (b) 12.3.2021 (Jeg finner ingen data for 11.3.2021) og 120.797 den (c) 20.5.2021. Det var en økning med henholdsvis 78.348 personer for (a) til (b) og med 120.199 personer fra (a) til (c).

FHIs/Aavitslands prognose på 2,2 millioner smittede/tilfeller var fullstendig astronomiske i forhold til virkeligheten.

Hvor mange havnet på sykehus på grunn av cc19-sykdom?

Jeg leser videre i NRKs artikkel at FHIs Preben Aavitsland viste til at 22.000 nordmenn ifølge det nye planscenarioet kunne havne på sykehus med virussykdommen. Det tilsvarer 3 prosent av dem som blir syke samt at på det meste kunne det bli snakk om 1.700 sykehusinnleggelser samtidig.

Jeg regner med at det også her gjelder for perioden 11.3.2020 til 11.3.2021, eventuelt til 20.5.2021.

FHI opplyser i sin egen publikasjon «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner», oppdatering 12.1.2023, https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/, i grafen/tabellen «Status for pandemien nasjonalt» at kumulativt antall cc19-sykehusinnleggelser fra uke 11/2020 (som omfatter datoen 11.3.2020) til uke 10/2021 (som omfatter datoen 11.3.2021) var 3033 personer, og eventuelt frem til uke 20/2021 (som omfatter datoen 20.5.2021) var 4451.

Tallene er også her astronomisk langt fra de 22.000 som FHI/Aavitsland hevdet.

Og det høyeste tallet overhodet innlagte per uke (jeg finner ikke antallet per dag) var i uke 9/2022 med 557 personer. Det er også svært langt fra FHIs/Aavitslands 1.700 personer.

Hvor mange havnet på intensivsykehusbehandling på grunn av cc19-sykdom?

NRK-artikkelen gjengir at FHI prognostiserer at én av fire som legges inn på sykehus, ville trenge intensivbehandling. Det ville utgjøre 5.500 personer totalt, og på det meste kunne 600 ligge på intensiven samtidig.

Igjen tar jeg det for gitt at det dreide seg om perioden 11.3.2020 til 11.3.2021 eller perioden 11.3.2020 til 20.5.2021. Så bruker jeg den forannevnte FHI-publikasjonen «Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner», oppdatering 12.1.2023, https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/, i grafen/tabellen «Status for pandemien nasjonalt» der jeg finner at kumulativt antall cc19-intensivsykehusinnleggelser fra uke 11/2020 (som omfatter datoen 11.3.2020) til uke 10/2021 (som omfatter 11.3.2021) var 559 personer, og eventuelt frem til uke 20/2021 (som omfatter datoen 20.5.2021) var 864.

Astronomiske sammenligningsforskjeller mellom FHIs/Aavitslands prognoser og realitetstallene viser feilprognosene fra FHI/Aavitsland.

Et forbehold fra FHI/Aavitsland

I NRKs artikkel kom FHI/Aavitsland med forbehold. Jeg siterer ett in extenso:

Stor usikkerhet

Folkehelseinstituttet understreker at det er betydelig usikkerhet om tallene. Scenarioet skal derfor ikke regnes som en prognose.

I stedet er beregningene ment som en støtte for staten og kommunene når smittevernberedskapen skal planlegges i tida framover.

– Det er et scenario som skal gi et rimelig bilde av det framtidige mulighetsrommet, eller mulige utviklinger, slik at dere vet hva dere kan planlegge for, sa FHIs Preben Aavitsland da presenterte en skisse til det nye planscenarioet på et seminar for intensivpersonell tidligere i uka.

For meg ser det ut som om det profesjonelle FHI og fagpersonen Aavitsland ‘tenkt på et tall’, fortolket for mye og telte for lite. Dermed sikret de retrettalternativer i fall deres beregninger skulle vise seg gale. Det er etter mitt skjønn ikke holdbart av profesjonelle aktører! Men et hovedstrømsmedium som NRK som våtdrømmer om «clicks» og økte leserskarer, brydde/bryr seg ikke om dét.

Utgangspunktet mitt for dette innlegget har vært myndighets- og/eller hovedstrømsmediaoffentligpubliserte misvisende opplysninger for snart tre år siden. En mengde likeartede har siden tsunamioversvømt oss hver eneste dag og kommer helt sikkert til å fortsette når det gjelder cc19, og jeg er sikker på at kjepphesten min med samme navn og jeg vil, om vi ønsker og har kraft, kunne fortsette vårt engasjementsritt ad Infinitum.

+++000+++

Terje Sørensen

Pensjonert advokat


Våren 2021: Nakstad 4. mars: – Vi risikerer 50 ganger flere smittede og innlagte i sykehus når vi kommer til 17. mai.

Aftenposten: FHI har bommet gang på gang

FHI gjorde alle statistikeres amatørtabbe og skremte regjeringa til stengning

Forrige artikkelKinadebatt: Klarer fredens kraftsentrum sin hovedoppgave?
Neste artikkelNy forskning: vaksinene har gjort viruset mer smittsomt