Rovdyrkapitalisme: Vestens økonomiske elite raner til og med Vesten

0
Fra omslaget til en av bøkene til John Perkins

Av Lars Malmgren

«Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet av storkapitalen og deres politikere. Den vestlige verdens økonomiske elite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter». Det skriver Lars Malmgren i sin analyse, som er basert på John Perkins’ erfaringer som rovdyrkapitalist for USA.

For 18 år siden ga John Perkins ut boken «Confessions of an Economic Hitman», der han i detalj beskriver hvordan den økonomiske eliten utnytter den tredje verden, hovedsakelig Afrika og Sør-Amerika, og tilraner seg deres eiendeler. Dette foregår i stor grad i det skjulte og det er vanskelig å oppdage det som skjer.

Beskrivelsen av boken gir imidlertid en klar indikasjon på omfanget og metodene:

«Trusler, bestikkelser, utpressing, gjeld, svindel, kupp, drap og uhemmet militærmakt. Dette er verktøyene som brukes av den «økonomiske eliten» – et enormt nettverk av selskaper, banker, samarbeidende regjeringer og rike og mektige individer – for å sikre at de opprettholder og utvider sin rikdom og innflytelse, og blir rikere og rikere etter hvert som de fattige blir fattigere. John Perkins gir skremmende bevis på hvordan eliten har utvidet sin innflytelse til hvert hjørne av verden, og gjort oss alle til slaver under deres regime».

Selve tilnærmingen er enkel: Den innebærer å kontakte makthavere, presidenter, statsministre osv. og tilby dem alle slags fordeler, økonomiske, så vel som materielle og seksuelle, samtidig som de kommer med forslag til hvordan de skulle «utvikle» seg, det aktuelle landet eller området. «Utviklingen» er i stor grad basert på at det ble gitt lån til landene, og at amerikanske selskaper får mulighet til å starte utvinning av råvarer av ulike slag. Landet er dermed bundet av avtaler og lån, som gjør at den økonomiske eliten hadde den reelle makten over et lands fremtid, og dermed også kan høste store overskudd.

Den åpenlyse plyndringen

En stadig mer synlig plyndring av folk og stater fulgte 11. september 2001 og krigen mot terror. Krigene i Irak, Libya og Syria brakte inn landenes eiendom som olje, men også direkte ran som Libyas gullreserve på 144 tonn. Libya markerte også begynnelsen på en ny fase av den økonomiske elitens maktutøvelse. På et møte i den amerikanske utenrikskomiteen ble det bestemt:

«I overskuelig fremtid vil US styrker vil hovedsakelig delta i irregulær krigføring».

I fremtiden ville man derfor hovedsakelig drive ukonvensjonell krigføring. I Libya var det ingen vestlige bakkestyrker, men radikale islamister, IS-krigere, ble brukt til å styre de direkte kampene.

På den annen side brukte de sin teknologiske kunnskap, via luftangrep, strategisk kontroll gjennom rekognosering fra satellitter osv., til å hjelpe og lede «opprørerne». Sverige var med i krigføringen når det gjaldt å knuse den velutviklede staten Libya. JAS-fly bidro med sine rekognoseringsbilder for å informere hvor luftkampstyrker ville bombe. Her ser vi NATO’s rolle – ikke som en forsvarsallianse – men som en krigførende makt på vegne av den økonomiske eliten.

Håndbok for ukonvensjonell krigføring

Det ble til og med utarbeidet en manual for hvordan disse proxy-krigene kunne gjennomføres. En kritisk faktor for å lykkes med disse ukonvensjonelle operasjonene var å skape et image, som rettferdiggjorde støtte til en bestemt geriljabevegelse eller -regime. Etter motstanden mot Vietnamkrigen så vel som mot invasjonen av Irak, (som var motivert av falsk informasjon om «masseødeleggelsesvåpen»), innså de viktigheten av å få opinionen på sin side.

Derfor uttrykkes viktigheten av å skape et positivt bilde av egne handlinger, og samtidig mistenkeliggjøre parten man ønsker å nøytralisere, eller å sitere manualen: «Denne formen for virksomhet krever etableringen av en virtuell virkelighet – en strategisk kommunikasjon.» Denne funksjonen utføres av store mediemonopol og internasjonale nyhetsbyråer. Dermed har regimet i Damaskus og Syria blitt mistenkeliggjort på alle måter og baktalelsen av Russland og Putin fremstår enda tydeligere. Dette svartmaleriet har blitt utført på alle nivåer, selv i sportsverdenen.

Samtidig har tidligere kansler Angela Merkel innrømmet at Minsk-avtalene bare var en måte å kjøpe tid for å bygge opp Ukrainas økonomiske og militære kapasitet. For Russland har det vært viktig å prøve å gjennomføre avtalen fordi man antok at konflikten i seg selv er et internt ukrainsk problem. De ønsket ikke å blande seg inn i Ukrainas indre anliggender, men forsto at Vesten ønsket å trekke Russland inn i konflikten ved å gjøre dem til en part i saken.

Les også: NATO ønsket aldri fred i Ukraina – Minsk-avtalene skulle bare kjøpe tid ifølge Merkel

I uken før Russland gikk inn i Ukraina for å beskytte den russisktalende befolkningen der, ble Donbass beskutt ikke mindre enn 7.000 ganger, ifølge OSSEs statistikk av Ukraina. Russland gikk inn med en begrenset styrke for å beskytte Donbass gjennom en «spesiell operasjon» og for å tvinge fram forhandlinger. Dette lyktes også og de var nær ved å ha en fullført traktat med Ukraina i slutten av mars i år, før press fra Vesten, ikke minst gjennom Boris Johnson som lovet Zelensky og Ukraina utvidet støtte, umuliggjorde en fredsløsning.

I tillegg var det sterke nasjonalistiske (les delvis nazistiske) styrker innad i Ukraina som ikke ønsker fred. Så krigen eskalerte og Vesten, hovedsakelig USA, har nå investert hele 1000 milliarder dollar i bistand til Ukraina. Russland har mobilisert en større styrke (300.000 reservister og minst 70.000 frivillige) for å øke krigsinnsatsen. Samtidig med den utvidede krigen har Vesten valgt å sanksjonere Russland på alle måter, noe som gjør at Europa ikke kan få tilgang til de russiske råvarene som det er så avhengig av. Alt dette bidrar til en økonomisk katastrofe for Europa. Her har vi selve grunnlaget for ranet som vil overføre enorme summer fra vanlige borgere til finanseliten.

Julian Assange sin analyse av krig som overføring av kapital

I forbindelse med krigen i Afghanistan kom Julian Assange med en skarp uttalelse som avslører kreftene bak de endeløse krigene. Han sa det omtrent slik:

«Hensikten med disse endeløse krigene er ikke at de skal lykkes, men de er bare en måte å hvitvaske penger på, å overføre skattepenger fra det offentlige, til den private sektoren, i dette tilfellet det militær-industrielle komplekset».

  • De enorme kostnadene ved krigene er dermed en måte for den økonomiske eliten å tilrane seg offentlighetens eiendeler eller skatteinntektene til de ulike statene.
  • På samme måte kan de endeløse pandemivarslene og vaksinasjonsprogrammene, forstås som en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger fra befolkningen til den økonomiske eliten, eller det biomedisinske komplekset.
  • Og de konstante klimaalarmene er en måte for den økonomiske eliten å overføre skattepenger til den økonomiske eliten eller energiselskaper, oljeselskaper etc.

Ingenting av dette skjer ved en tilfeldighet. Det er nøye planlagt. Og mulige utveier, som tilgang til russisk gass, umuliggjøres gjennom sprengning av gassrør. Det er ikke Russland som kjemper mot Europa, det er den økonomiske eliten som dels vil ha Russlands naturressurser, og dels vil ha tilgang til Europas statsbudsjetter. Enhver innbygger merker nå med sterkt økende strømregninger og økte matvarepriser, hvordan en økonomisk elite kan øke deres profitt, og alt kan skyldes på Russland og Putin; – «en strategisk kommunikasjon skaper en virtuell virkelighet» for uvitende borgere, og dessverre også for uvitende politikere.

Europas arbeiderklasse og middelklasse blir ranet

Den vestlige verdens finanselite har beriket seg rundt om i verden siden kolonialismens dager, men nå retter denne eliten seg også mot sin egen base, opprinnelseslandene der de har sine bankvirksomheter. Mange amerikanere har allerede opplevd dette – ikke minst de som mistet hjemmene sine i kjølvannet av bankkrisen i 2008. Og nå blir Europa ranet, noe som skjer helt åpent i et samarbeid mellom USA, EU, World Economic Forum og naive regjeringer i de respektive nasjonalstatene.

For de som tror at Sverige ville vært et unntak, anbefaler jeg å lese Andreas Cervenkas bok «Greedy Sweden». Enorme summer overføres nå fra det arbeidende folket til de som kontrollerer pengestrømmen, og som også kontrollerer vår virkelighetsoppfatning – som «skaper en virtuell virkelighet via strategisk kommunikasjon».


Fra News Voice, publisert 15 desember 2022.
Oversatt fra svensk for Derimot.no av Northern Light.
Orginalartikkel:

Västvärldens ekonomiska elit rånar nu även Väst – Predatorisk Kapitalism.

Forrige artikkelAustralske Dr Kerryn Phelps avslører ‘ødeleggende’ Covid-vaksineskade, sier leger har blitt ‘sensurert’
Neste artikkel«Twitter-filer» gjør det klart: Vi må avskaffe FBI
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.