Hva skjer med Vestens pristak på russisk olje?

0

I ei pressemelding fra regjeringa 8. desember 2022 heter det: «Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.» Hva vil dette egentlig si og hva kan det føre til?

Dette er jo økonomisk krigføring, og som i all annen krig, er det minst én motpart. Det er naturligvis noe spesielt at ei gruppe kunder erklærer et pristak uten at selger er involvert.

Russland vil naturligvis svare på dette vestlige vedtaket, og vi har undersøkt hva russiske myndigheter sier om dette. Den russiske avisa Vedemosti skriver at landets myndigheter har utarbeidet et dekret som forbyr salg av russisk råolje til kjøpere som er en del av Price Cap-koalisjonen.

EU forbød fra 5. desember maritime transporttjenester å frakte Russlands råolje til tredjeland dersom oljen kjøpes over pristaket på 60 dollar per fat, og innførte en embargo på sjøbåren import av russisk olje til EU.

Dekretet forbyr russiske firmaer å selge råolje hvis kontrakten spesifiserer et medlem av Price Cap Coalition som kunde, eller hvis kontrakten spesifiserer et pristak som en betingelse for salg, ifølge Vedomostis kilder. Dekretet forventes å forby slikt salg fra Russland innen 1. juli 2023, med mulighet for forlengelse, sier kildene.

Under en briefing med journalister på mandag sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov  at dekretet vil bli publisert «i de kommende dagene». Moskva sier at pristaket kunstig begrenser prisene i en ikke-markedsmekanisme de ikke vil akseptere.

Ved utgangen av dette året forventer Russland å ha utarbeidet lovgivning som vil forby russiske selskaper å selge olje til land som er del av Price Cap-koalisjonen, sa Russlands visestatsminister Alexander Novak  forrige uke.

Også forrige uke sa Kremls talsmann Peskov at Russland forbereder et svar på EU-embargoen og pristaket.

Moskva hevder at pristaket ikke vil ramme oljeproduksjonen og økonomien alvorlig. 

«De fleste markeder er tilgjengelige for oljen vår basert på tilstrekkelige markedsprinsipper, mens eventuelle svingninger i oljeproduksjonen som kan oppstå, ikke er kritiske og ikke vil overstige de som ble registrert på våren,» sa Sorokin til journalister i Moskva i dag, ifølge det russiske nyhetsbyåret TASS .

Russisk oljeproduksjon falt på våren rett etter den russiske invasjonen av Ukraina, men stabiliserte seg senere i juni. Likevel anslås Russland å ha vært rundt 1 million fat per dag (bpd) under OPEC+ oljeproduksjonskvoten siden den gang.

Saudi-Arabia og Russland er forsterket sin allianse i det globale oljemarkedet gjennom Opec+, og det er grunn til å regne med at denne alliansen ikke vil rokkes av det vestlige pristaket. Saudi-Arabias oljeminister prins Abdulaziz bin Salman sa søndag at dette er «politiske tiltak og at det fortsatt er uklart om de kan oppnå disse politiske målene».

Financial Times skriver at det ikke er så sikkert hva slags virkning pristaket vil ha siden russisk olje selges omkring dette nivået og dessuten til partnere som ikke er direkte under vestlig kontroll.

Forrige artikkelIndividuelle karbonkvoter vil bestemme hva du får kjøpe og hvor du for lov til å reise
Neste artikkelEr det på tide å reversere Reform 97 – det er da aldri for seint å snu?