En fortelling om Verden Vest Ltd. Kynisk selskap, eller verdens ledestjerne?

0

Like sikkert som at julenissen kommer med Coca Cola, er at problemene vil stå i kø i 2023 også, og de fleste av oss vil bli fattigere. Våre folkevalgte derimot, uansett rød, blå, grønn eller internasjonal partipins, synes å være vel tilpass med at mye av verden nå styres som et multinasjonalt selskap, Verden Vest Ltd, fra hovedkontor i Brussel og Washington, og med eiere som har formuene vel plassert i selskapets enorme finansfond. Julen og overgangen til nytt år er gjerne tid for ettertanke, tilbakeblikk og fest. Vi kan bidra.

Av Lars Ranes.

Mens fiolinene spiller

Det kan være lurt å ta en ekstra dans mens fiolinene fortsatt spiller i salongen, og et ekstra stykke ribbe i år. Hvem vet hva matindustrien har på juletallerkenen neste år, som er godkjent grønn og bærekraftig, og gir sosial og økonomisk karbonkreditt.

Det vil nok ikke stå på kreative investeringer fra den grønne finanskapitalen, som snart har full kontroll på den helt grunnleggende maten og energien.

Mark og syntetisk føde for underklassen

Kan vi se for oss genmanipulerte mark eller syntetisk kjøtt med ribbesmak.

Og et enda bedre tilbud for de enda mer tidsriktige vegetarianerne. Allerede kan de glede seg over Norgesgruppens Folkets Vegansk Sylte, som har rikelig med sunt og magert vann som hovedingrediens, godt med luft fra hele erter og ertefiber, og ellers mye fyll og konservering fra E-stoff-fabrikken, og koster mindre enn tre hundre kroner per kg (299,-).

Hvis vi er gode grønne kunder kan vi ikke se bort fra at Høyre også vil subsidiere en slik juletalerken med penger fra karbonavgiften de vil pålegge landbruket. Det vil riktignok ikke bety mer enn litt over kronestykket for et biffmåltid har de regnet ut, men mange bekker små og en dråpe i havet i forhold til utgiftsbyrden for folk fleste i disse dager.

Deilig er jorden, Ja vi elsker

Vil også kirken våge seg på en «Deilig er jorden» i år?

Sikkert er at statskringkasteren NRK vil bringe oss over i det nye året med høytidsstemt «Ja vi elsker dette landet», om ikke annet for å preppe oss for fremtiden:

«Kvinner selv stod op og strede som de vare mænd; andre kunde bare græde; men det kom igen!… Hårde tider har vi døjet, blev tilsidst forstødt; men i værste nød blåøjet frihed ble oss født… Norske mand i hus og hytte, tak din store Gud! landet vilde han beskytte, skønt det mørkt så ud.»

… og håpe på det beste at ikke alle skjønner at friheten som ble oss født er i ferd med å dø ut.

Bare gode verdier

Verden Vest Ltd er en stor og moderne bedrift med mange avdelinger og lag i pyramiden, men det praktiseres bedriftsdemokrati.

Policyen er upåklagelig hva angår gode verdier for multietnisitet og -kjønn, likestilling og homofiles rettigheter, og ellers en moderne fremtidsrettet profil og visjon for grønn omstilling, for et bærekraftig samfunn hvor alle kunder og medarbeidere er lykkelige og jobber sammen for felles mål.

Selskapets ledelse og representanter høster stor respekt og gir alt av sin tid og penger, til og med bruker de sine private fly for å møte statsledere på viktige konferanser og fora som i Davos, og der strategier for grønn omstilling, energiforsyning, global helse og matpolitikk legges.

De nye kapitalistene

Er det noen grunn til å betvile selskapets gode intensjoner og mål for verden. Tiden er definitivt over for de gamle, grådige og fossile kapitalistene, som bare tenkte på å tjene mest mulig penger for seg selv, på bekostning av arbeidere og miljøet.

Den gamle brutale og brune modellen er uansett avslørt, og dårlig tilpasset kundenes og medarbeidernes sosialdemokratiske skolering. Det er en ny tid nå, og alle må gå i samme takt for noe bedre.

Men mange farer truer. En truende konkurrent i øst vokser seg stadig mektigere: Verden Øst. Den dominerende posisjonen Verden Vest Ltd har hatt i sin flerhundreårige historie står på spill, og dermed muligheten for å berge planeten, demokratiet og verdensfreden.

Samme budskap i alle kanaler

God og ensrettet kommunikasjon i alle kanaler, inkludert alle avdelingene i datterselskapet Norge AS, Marienlyst, Akersgata og Løvebakken med flere, er avgjørende. Alternative synspunkter som skaper tvil om prosjektet, og friksjon i det store bedriftsmaskineriet, må bort. Gode og lojale medarbeidere søkes. Dobbeltmoral og hykleri er ingen ulempe. Lær av kommunikasjonsmedarbeiderne i NRK:

«Stadig flere samler seg og protesterer» mot sensur, nedstengninger og frihetsberørende tiltak, «nå er det snart over 1000 her», kunne en reporter med NRK-logo melde med stort engasjement fra sin post i Kina, Søndagsrevyen 5 desember.

Da nærmere 2000 protesterte mot det samme i sentrum av Oslo i begynnelsen av dette året, og NRK var til stede med kamerateam, ble ingen ting sendt eller meldt.

Hvis det var for lite å rapportere om, trenger kanskje kommunikasjonssjefen litt hjelp i matematikk og demografi, når 1000 protestanter er mye i et land som har 250 flere innbyggere enn Norge, og det er dobbelt så mange protestanter som protesterer mot det samme her.

Larmen fra 1000 tutende traktorer på vei til Haag for å berge 3000 gårdsbruk fra å bli nedlagt eller tvangsintegrert i Verden Vest Ltd, toner fort ned til et lite sykkelhorn på veien gjennom NRK-redaksjonen.

Kanskje tid for søndagsskolen igjen, og lytte bedre til ligningen om bjelken i eget øye denne gangen.

Moderne korsfarere

For å berede grunnen for nye markeder i fremmede kulturer, som fortsatt har lang vei å gå for å tilpasse seg Verden Vest Ltd´s gode verdier og policyer, reiser selskapets kommunikasjonsarbeidere ut med en moralsk overbevisning som er likeverdig de gamle korsfarerne.

Selv strengt patriarkalske og muslimske samfunn som ikke for lenge siden bodde i beduintelt, må først bli verdensmestre i likestilling og menneskeretter hvis de kan forvente god PR for å arrangere verdensmesterskap i fotball. Selskapets egne upåklagelige verdier og policy på området frontes av fotballspillerne de sponser, nå stolte bærere av selskapets regnbuelogo.

Hvis reklamen for vårt tolerante og gode samfunn ikke tillates på fotballbanen, må kommunikasjonsarbeiderne vifte med sensurflagget foran kamera så hele verden ser hvem som er best på demokrati og menneskeretter.

Det enkleste er pistol

For strategiske markeder med avgjørende betydning for Verden Vest Ltd´s globale dominans, oljeforsyning og fortsatt dollarvelde, er det satt av store summer på sponsorbudsjettene for folkelige protester og støtte der selskapets posisjon er svak. Det er mange gode merkevarer å spille på, som Fargerevolusjon eller den globale merkevaren Nobels fredspris, som kan brukes der den har størst effekt.

Hjelper ikke protester og motstand må tøffere korsfarerne på banen. Det er spesielt viktig når selskapets interesse direkte trues av hovedkonkurrenten Verden Øst, hvor Kina og Russland har en dominerende posisjon.

Krig er alltid profitabelt

Krig er dyrt, men svært lukrativt for de som eier våpenfabrikkene, og kan lett finansieres ved å øke gjelden i de mange datterselskapene, som Norge AS.

I tråd med Verden Vest Ltd´s policy og modernitet er det også viktig for krigsavdelingen, også kalt forsvarsavdelingen, å fronte myke verdier.

Forsvarsjefene og hoved koordinatoren for innkjøp og mobilisering av våpen i alle datterselskapene, NATO Stoltenberg, fronter nå alle selskapets gode policy på kjærlighet og toleranse på aller beste måte ved å marsjere først i folketogene med regnbueflagget. Feiringen er nå utvidet fra 1 dag til 1 måned for alle medarbeidere.

Alle kan uttale seg

I Verden Vest Ltd kan alle kunder og medarbeidere snakke fritt, men selvsagt ikke på selskapets egne betalte sendeflater, og de som sponses. Altså alle kanaler bortsett fra noen små og uavhengige kanaler for nyheter og debatt som har kommet til de siste årene.

Et felles budskap er viktig for at Verden Vest Ltd skal nå sin store visjon innen 2030, hvor alle kunder og medarbeidere skal være lykkelige, også selv om de ikke eier noe som helst, eller har mistet alt de har. I de mange tenketankene som selskapet har opprettet og sponser, eller organisasjoner for offentlig og privat eierskap, bør det heller ikke tenkes fritt.

Moderne hjelpemidler

Å luke ut budskap som ikke er i tråd med selskapets interesser er enklere nå. På nettet bruker selskapets Big Tech-avdeling kunstig intelligens som varsler, og sorterer ut de som snakker ned selskapets produkter og gode intensjoner. Bruk av roboter gir mange kostnadsbesparelser.

Hvis kundene ikke tror på budskapet eller den ikke-merkete innholdsmarkedsføringen, må faktabyråene gjøre jobben de er betalt for. Står det fakta i headingen så bør det i iallfall ikke være tvil selv for de aller dummeste kundene om at selskapet besitter den beste kompetanse og har fasiten på det meste.

Bare gode rollemodeller

Verden Vest ltd. sponser bare gode rollemodeller.

De sponsede idrettsheltene og kjendisene har blitt gode til å fremstå som politisk korrekte, og snakke om frukt og grønt, og grønn omstilling.

Heter man Charther-Svein og brenner selskapets ansiktsmasker blir det ikke mer engasjement på selskapets sendeflater. Heter man Lothepus og kjefter på Svein fordi han ikke vil bære maske belønnes det med programserie på TV 2 og egen bobil.

Når var det sist trimdronningen Kari Jaquesson var på TV mon tro? Det må være før hun ble radikalisert og engasjerte seg på den alternative nyhetskanalen steigan.no, og ikke lenger kunne representere selskapet.

Internasjonale utfordringer

Verden Vest Ltd møter nå store utfordringer i øst, samtidig som det selv mister tillitt på hjemmemarkedet.

Kunder og medarbeidere i det største og mest kommersielt utviklede markedet, USA, har ikke hatt lønnsøkning på 40 år, men gått ned i reallønn og levestandard hvert år i denne perioden, hvor eierutbyttet ellers er «all time high».

Det tar seg heller ikke ut at lederen for Verden Østs store avdelingen i Russland hadde suksess med å øke veksten i BNP med 6-gangen etter han tok over for forrige CEO, Boris, som satset på å stykke opp selskapet på billigsalg til rike oppkjøper på hjemmemarkedet, for senere salg og fusjonering med Verden Vest Ltd.

Det er også utfordrende at den store Kina-avdelingen for Verden Øst snart overgår Verden Vest Ltd på nær sagt alle områder, fra utvikling av ny teknologi og produksjon, og nå utfordrer selskapets markeder i både øst og sør. Det hjelper heller ikke at deres medarbeidere og kunder har hatt en eventyrlig vekst i levestandard i samme tidsrom som det motsatte har skjedd på hjemmebane.

Skjønnmaling og styggmaling

Heldigvis er eksportsjefen på hovedkontoret for Verden Vest Ltd. i Brussel, Josep Borell, god på å fremstille selskapets hjemmemarked attraktivt, så alle forstår: «Europa er en hage – resten av verden er en jungel».

Ingen ting slår PR-effekten av svartmaling, og ingen er bedre til å male stygge bilder av den russiske konkurrentens CEO, enn kommunikasjonsekspertene i Dagbladet. De mestrer alle sjatteringer i sort, med prioritert plassering på førstesiden minst annenhver dag. Repetisjon og gjentagende budskap fungerer alltid best i markedsføring, og negative oppslag som skaper hat og frykt forbereder hjemmemarkedet for drastiske tiltak og virkemidler mot konkurrentene.

Avisen har vært igjennom en forbilledlig omstrukturering og kommersiell reise, fra radikal kulturavis, fremste i sitt slag, til mer tabloid og salgsfremmende i spåkoneannonser, sexstoff og kreative oppslag av typen «naken greve jager jeger med øks». Endog gir det småpenger sammenlignet med sitt nåværende bidrag for amerikansk våpenindustri og Verden Vest Ltd strategier for ekspansjon og dominans østover.

Budsjettkontroll

Sjefene og administratorene som selskapets kunder og medarbeidere velger inn hvert fjerde år til Løvebakken AS, har en viktig rolle for å fordele små og store budsjettposter i datterselskapet Norge AS. Det må knipes inn på offentlig forbruk som ikke skaper inntekter, mindre på tjenesteyting og større satsing på innkjøp av selskapets produkter.

I helsesektoren kan det bety mer løping på lavere nivåer, hvor sykepleierne nå løper foran, til fordel for mer penger til rapportering og kontroll, og til sjefene som styrer det hele. Det frigir også budsjetter til selskapets medisinske produkter, salgsfremmende tiltak som vaksinasjonskampanjer, og innkjøp av årlige oppfriskingsdoser, like lukrativt som faste kundeabonnement.

For å unngå dårlig produktreklame må staben som behandler alle bivirkningene kuttes ned, og nåløyet for pasientklager og erstatningsspørsmål gjøres så lite som mulig. Stopp av videre overføringen til den frivillige Pasientskadeforeningen i 2023 var et godt budsjettgrep.

Lovende karriereutsikter

For en lovende karriere i Løvebakken AS søkes helst nyutdannede og uplettede blad fra bedriftsøkonomiske studier på BI, eller universitetsstudier i samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Alle rekrutter må gjennom intensiv trening i snakking, debatteknikk og tungetale på broilerfabrikkene. Det tilbys gode lønnsbetingelser og frynsegoder, og ellers gode karriereutsikter på nasjonalt eller internasjonalt plan i moderselskapet.

For de mest lovende kandidatene tilbyr selskapet et flerårig program for fremtidige ledere, for de fremvoksende globale nye markedene innen helse og grønn matproduksjon og energi. Young Global Leaders i regi av Verdens økonomiske forum har gjennom flere tiår vist sin suksess i internasjonal nettverksbygging og frembrakt flere eminente statsledere som nå fremme selskapets interesser på aller beste måte.

Krevende omstilling

I en overgang må selskapet leve med at noen av de nye «politikerne» kan virke litt ukomfortable med fullt ut å forsvare selskapets globale strategier og policy i forhold til folkets forventninger i markedet, og fremstå litt stotrete eller robotaktige, som om de følger eller leser fra et manuskript. Dette kan det drilles på med hjelp av gode medierådgivere og kommunikasjonsarbeidere.

Å fremstå som besluttsomme og bestemte i omstillings- og omstruktureringsprosessene er viktig, selv i skjebnesvangre spørsmål for folkets fremtid som å endre rammebetingelsene som Norge AS er bygd på de siste 100 årene, fra energi til selvkost til høystbydende markedspris.

Næringsministeren og Olje- og energiministeren har mestret den nye politikerrollen særdeles bra, og høres overbevisende ut selv om kundene ikke alltid henger med i argumentasjonen.

Kompetansebasert ledelse

Det settes av rikelige budsjetter til forskning og utredninger av eksperter og fagfolk, så kundene og medarbeidere på lavere nivåer skjønner at alle beslutninger og vedtak er basert på best tilgjengelig kompetanse i markedet. Minst mulig av tilgjengelige ressurser må gis bort til selvkost, og så mye som mulig må gjøres om til handelsvare til høyest mulig pris.

Varer og tjenester som alle datterselskapene i Verden Vest Ltd produserer må flyte fritt mellom de forskjellige landene. 13 000 EU-direktiver og forordninger som er utarbeidet ved hovedadministrasjonen i Brussel har lagt et godt fundament for å standardisere vareflyten, og endelig bidra til at inntektene strømmer oppover for maksimalt utbytte og investeringsevne i de store eierskaps- og finansfondene.

Statsmannskunst forbeholdes portrettmaleriene i korridorene på Løvebakken AS.

Empatiske sjefer

En empatisk og forståelsesfull retorikk i møte med svake kundegrupper og fattige klienter er i tråd med selskapets gode policy og verdier.

Arbeidsministeren, og Høyres Sanner som har studert markedskommunikasjon og markedsøkonomi, lykkes begge med å gjenopprette det dårlige inntrykket som ble skapt da de først ikke ville eller kunne møte de nyfattige, men fikk en ny mulighet på Debatten 22 november: «Renate får omsider møte AP».

Forklaringen på hvorfor uføre og minstepensjoner ikke kunne få mer var ikke bare empatisk, men også brilliant: «Hvis dere får mer får dere egentlig mindre på grunn av inflasjon.»

De interne regnestykkene

Sjefene på Løvebakken AS har vært gode til å fremstille engangsutbetalingen på 3000 kr til uføre på minstesats, og 4000 kr mer per måned for minstepensjonister, som en relativt generøs gave til de dårligstilte.

Pengegavene til de ultrarike bør det ikke snakkes så mye om, som 18 milliarder til farma-milliardærene og helse-filantroper øremerket pandemi i 2020. Alternativt omfordelt til 500 000 nyfattige i henhold til EUs fattigdomsstandard: 3000 kr ekstra hver per måned.

Totale kostnader for inflasjonsdrivende viruskrig og nå storkrig mot konkurrenten Verden Øst i Ukraina, fordelt på en halv million mennesker: En flerårig dobling av månedslønn for 500 000 som ligger under fattigdomsgrensa på 21 675 kr i måneden?

Arbeid gjør fri

«I likhet med politikere i Europa fikk norske politikere for seg på 90-tallet at trygden måtte kunne brukes på en annen måte, som en produksjonsfaktor som det ble sagt i papirene – for å mobilisere arbeidskraft til markedet. … De fikk det for seg at folk manglet motivasjon for å arbeide. Trygdene var for gode.» – Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner, Debatten 22.11.22.

Arbeidslinjen må opprettholdes, og styrkes av kompetanseutvikling som Sanner talte for i dialog med Knut Ragnar i samme Debatten. Ragnar delte fra et liv med mange plager og utfordringer, og om krevende møter med det offentlige, og hvordan det er å kun ha 1000 kr i måneden igjen til mat. Han var utslitt. Litt høyere sats på månedlige utbetalinger var det eneste han ba om.

Nei, dessverre måtte Sanner empatisk meddele, men hadde en god trøst i bakhånd: Ordninger for å øke kompetansen.

Mer sirkus og mindre brød

Nå som Verden Vest Ltd har økt tempoet med å kanalisere ressurser og inntekter fra datterselskapene til moderselskapet, øke gjelden og stramme inn på budsjettene, for å finansiere alle krisene, er det ekstra viktig å vise til eksterne faktorer bortenfor landenes egen kontroll, og at veien ut er ansvarlig og stø kurs på hjemmebane, og valg av riktig politikk.

Det kan bli mye god underholdning og engasjement når NRK byr på paneldebatt og folkemøter, land og strand, fra Bergen til Tromsø, med applaus i salen når folks favorittlag får inn et skudd eller to.

En god bekreftelse på at folkestyret og demokratiet er levende innen trygge rammer fra folkelige Rødt til folkelige Frp. Begge gjenkomne og tilgitte sønner etter en fortid på avveie.

Gode velgere

Etter at kundene har svelget unna tidenes kamel med hud og hår – strømprisen som gikk fra selvkost til høyeste markedspris over natten – akseptert frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og rasering av lokale virksomheter under selskapets store kampanje for pandemien, er det mye som tyder på at velgerne kan fordøye det meste.

Markedsøkonomene fra vekstpartiene kan dra fordel av at folk flest er godt oppdratte forbrukere som har stor aksept for markedets logikk, og utslitt og sløvet etter mange års løping i selskapets hamsterhjul og bruk av selskapets egne produkter: Glyfosfat og helfabrikat mat, patent-medisin for alle tilstander, Hollywood i alle kanaler og et liv foran små og store skjermer.

Miljøpartiet byr på urban grønn livsstil

De moderne pastellgrønne politikerne kan by på smarte løsninger og urban grønn livstil hvor alt konsum og bevegelse kan måles umiddelbart og trådløst, slik at folk flest slipper å tenke selv, men får grønne og røde varselsignaler på skjermen som konstant veileder for riktig produktvalg og livstil som ikke slipper ut karbongasser.

Alle partiene kan forvente forståelse for at de kostbare sjokkdoktrinene innen pandemihåndtering og krig mot Verden Øst, som truer helse, fred og sikkerhet i verden, må finansieres med nye sjokkdoktriner på skatt og avgifter, uten tid til tilpasninger eller en kaffeprat med ordførere og berørte parter i lokalt næringsliv.

Gode tider for de røde

Blant administratorene med de rødeste partipinsene kan det allerede spores selvtilfredse smil ettersom de fleste får mindre å rutte med og er klare for en mer rettferdig politikk. Både Lysbakken og Moxnes stiller sterkt i rollen som Robin Hood.

Hvem kan skjære de likeste kakestykkene med millimetermål for det usle kjøpekakestykket som er igjen? Hvem er best til å fordele smulene av den store kransekaka som Norge AS og alle andre datterselskaper baker for moderselskapet, etter at eierne har forsynt seg.

Det er ikke tema for Debatten eller i salen for allmannamøtene på Løvebakken AS. De som vil snakke om det – kritikerne av systemet – er illojale.

De nye spedalske

Kritikerne av systemet, og hvordan selskapet er rigget, bør helst gjøres om til et spøkelse som skremmer folk på høylys dag, eller utstøtes blant tidens urene og spedalske som ingen vil assosieres med. De som truer det store prosjektet, og fortjener en drittpakke:

«Nasjonalister, antiglobalister, og usolidariske mennesker» som vil melde landet ut av EU, siden det ikke holdt å si nei i første omgang. Skeptikere til den store klimafortelingen, mål og virkemidler. Skeptikere til mRNA-teknologi og det medisinsk industrielle komplekset. Alternative og uavhengige nyhetsformidlere. Pasifister og motstandere av USAs og NATOs mange krigsprosjekter. Og de som tror at gamle og nye formuer ikke har sluttet å konspirere, i iallfall i teorien.

Drittpakkene er produsert og merket med ditto merkelapper, og fås i oppgradert stank, merket nazist og terrorist.

Når selv gamle Nei til EU-kjemper må bedyre med dirrende røst på fjernsynet at den robuste grasrotbevegelsen Nei til EU selv kan takle rasister og ekstremister i rekkene, lover det bra for selskapets splitt og hersk-strategi (Debatten 3.11.22).

Fair trade utenfor

Mens Lysbakken og Moxnes leker Robin Hood på trygge Løvebakken kan det bli mindre trivelig for de som protesterer mot kynismen til Verden Vest Ltd, og ikke vil ha livslangt kundemedlemskap, men søker alternativer og fair trade.

Livet i Sherwoodskogen kan friste, men vil nok kreve en titt over skulderen iblant. Hvem vet når Sheriffen av Nottingham kommer på jakt for å samle inn skatter til kongens mange kriger, i mikro og makroverdenen, og utsteder tvangsbøter.

Skriftrullen over mulige ulovligheter kan bli lang: 5 års lagring av skrift og mening hos sikkerhetspolitiets PST-databank, sjekket mot fasiten hos selskapets mange byråer for fakta, Høyres desinformasjonsbyrå, 13000 EU-direktiver som utbroderer hvordan ting skal gjøres på riktig måte, og med mulighet for dobling av forordninger når det individuelle karbonkonsumet skal finjusteres.

Er det noen forbrytere her?

Kan det være noen som spiser mer enn to måltider med biff og ribbe per måned? Noen som har fjernet sin smartmåler eller elektroniske pipemåler? Noen som ikke bruker grønne EU-godkjente pellets fra Verden Vest grønn energi AS, men hugger og brenner egen ved eller den som kongen eier? Noen som har brutt sin tilmålte radius for karbonkonsumerende kjøretøy, eller kjørt utenfor pandemisonen?

Men kanskje blir det ikke sånn. Kanskje kollapser det store selskapet med sine grandiose planer for verden, og store våte drøm om absolutt monopol, før det får høstet inn alle verdiene på billigsalg, og gjort om alle kundene til eierløse slaver med digitale og sporbare penger utstedt av selskapet selv.

Sunnere med et liv utenfor

Uansett kunne et liv i Sherwoodskogen være sunt for mange. Foredle lokale ressurser på småbruk eller i medlemsbaserte samvirkeforetak, i levende bygdesamfunn hvor en møter ekte mennesker og ikke roboter, eller må vente i en time i telefonkø for å snakke og så evaluere og rapportere med terningkast.

Å lære seg å verdsette den grunnleggende maten og energien på nytt, som en grunnleggende verdi for å bygge opp folkestyre på nytt.

For sikkerhets skyld kan nok være lurt å forsyne seg to ganger av ribben i år.

Forrige artikkelDet gjør vondt når imperier brister
Neste artikkelBritiske leger krever regjeringsundersøkelse av mRNA-covid-vaksiner