Streiken i barnehagene fortsetter

0
Vi heier på dere! Foto: stdanielsen / Utdanningsforbundet

17. oktober 2022 gikk barnehageansatte ut i streik. Det har vært flere opptrappinger og fra i går 2.november er det 2400 ansatte som il være i streik i PBL-barnehagene.

Av Romy Rohmann.

Vi skrev om bakgrunnen for streiken på Steigan.no den 17.oktober:

Det har i flere runder de seinere åra blitt avtalt at ansatte i de private barnehagene skulle få den samme pensjonen som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager. Nå har PBL ifølge Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta gått tilbake på dette løftet. PBL vil ikke gi ansatte i PBL-barnehagene en AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, selv om dette er avtalt i protokollene både i 2019, 2020 og 2021. I tillegg må de ansatte i PBL-barnehagene betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, på tross av dette får de en dårligere pensjon ut i den andre enden når de ikke får livsvarig AFP.

Det har ikke vært noen formell kontakt mellom PBL som representerer arbeidsgiversida på den ene sida og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som representerer arbeidstakerne.

I tida fra 1. september til lørdag 15. oktober, da det ble klart at det ble streik, meldte 302 barnehageansatte seg inn i Fagforbundet. Etter dette har 319 barnehageansatte kommet til. Fagforbundet fått totalt 620 nye medlemmer siden konflikten startet.

– Dette viser med all mulig tydelighet at de ansatte i de private barnehagene støtter streiken. De mener det er blodig urettferdig at PBL gir dem dårligere pensjonsordning enn ansatte i kommunale barnehager. Barnehageansatte er også oppgitt over at PBL har brutt pensjonsløftene de tidligere har gitt oss, sier lederen av Fagforbundet.

https://www.fagforbundet.no/nyheter/streik-gir-medlemsboom-i-fagforbundet/

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta hevder at PBL har publisert en rekke feilaktige påstander om pensjon på sine nettsider.

PBL hevder at deres pensjon er fullt på høyde med pensjonen til ansatte i kommunale barnehager til dette svarer Utdanningsforbundet på sine sider:

Lønns- og pensjonsvilkårene i PBL er bare konkurransedyktige dersom livsvarig AFP blir innført og tjenestepensjonsordningen ikke blir dårligere enn den er i dag. Med sitt tilbud i årets oppgjør legger imidlertid PBL opp til en svekkelse av tjenestepensjonen – i tillegg til at de ønsker å utsette innføring av livsvarig AFP.

PBL kan heller ikke kan garantere for pensjonsbeholdningen, som barnehagepensjonen baserer seg på. Mens den offentlige pensjonsordningen har en såkalt garantert regulering, noe som innebærer at pensjonsutbetalingene reguleres ut fra gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, reguleres nemlig tjenestepensjonsordningen til PBL ut fra avkastning på aksjer. Dermed er de ansatte i PBL-barnehager prisgitt et gunstig aksjemarked for at tjenestepensjonsordningen deres skal kunne konkurrere med tjenestepensjonen til ansatte i offentlige barnehager.

På siden til Utdanningsforbundet finner du også svar på flere av de påstandene som Fagforeningene mener er feil.

En påstand som heller ikke får stå uimotsagt er at PBL hevder at Innføringen av Fellesordningen i dag ikke vil være bærekraftig for PBL-barnehagene. Svaret vi kan lese på dette er:

Dette er feil. Tilskuddet private barnehager får til pensjon er tilstrekkelig til å dekke både Barnehagepensjon, ny AFP og forsikringsdekninger. Hvis barnehagene har høyere kostnader til pensjon, støtter arbeidstakersiden at de skal få disse dekket av kommunen. PBL blander sammen alle elementene i tilskuddet og bruker dette som argument for ikke å tilby likeverdig pensjon til sine ansatte.

Arbeidstakersiden krever ikke en «mye bedre ordning», slik PBL påstår. PBL lover også noe de ikke kan holde, nemlig at avkastningen på Barnehagepensjonen blir så god at den i seg selv blir bedre enn en offentlig ordning inkludert AFP. 

Du finner til sammen 10 påstander med svar her:

https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/barnehagestreiken-2022/svar-paa-pbls-paastander-om-pensjon/

Tirsdag 25. oktober samlet 400 streikende fra Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet seg til en samling på Klingenberg kino, etter appeller fra forbundene og innlegg fra leder Linn Herning i For velferdsstaten gikk de streikende gjennom Oslos gater og endte opp foran lokalene til arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund.

Streikeleder i Delta, Tonje Øverbekk etterlyser hvor pengene blir av.

Hun får ofte høre at barnehagene ikke har penger til leker og vedlikehold de får beskjed om å spare.

– Samtidig ser vi at det går med overskudd, sier hun.

https://www.delta.no/lonn-og-avtaler/private-barnehagers-landsforbund-pbl/barnehagestreik-2022/400-barnehageansatte-marsjerte-for-pensjon-i-oslo

Det er jo da interessant å lese i Finansavisen at de to eierne bak Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har meldt flytting til Sveits.

Jessheim-ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby startet sin første barnehage i 2003. Det skulle bli en lukrativ satsing, og paret har siden tjent over to milliarder på skattefinansierte barnehager.

Ifølge ligningstall for 2021 hadde paret en samlet formue på over 1,4 milliarder kroner.

Det ville jo være sørgelig om de skulle være nødt til å dele av overskuddet med de ansatte så det er vel best å ta med formuen å stikke mens man først kan.


Se strukturen til konsernet bak Læringsverkstedet

Resten av det omfattende skjemaet finnet på Proff

Denne utbyttefesten og den gigantiske omlegginga fra offentlig til privat, profittbasert omsorg har først og fremst skjedd etter barnehageforliket i 2003, som SV har sett på som sin store seier. 

Les ogsåPrivatisering – lagtempo i flere etapper

Forrige artikkelHvem er redd amerikanske tropper i Ukraina?
Neste artikkelWolfowitz-doktrinen førte til den katastrofale krigen i Irak – nå fører den til en potensielt enda mer katastrofal krig i Asia