En ny streik starter fra i dag, ansatte i 112 private barnehager går ut i streik

0
Shutterstock

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta tar ut 1007 medlemmer i 112 barnehager i streik i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet fra i dag og det er varslet opptrapping på nye 492 medlemmer fra torsdag.

Av Romy Rohmann.

Arbeidsgiver er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og striden står om de ansattes pensjon. PBL er arbeidsgiver for 29.500 ansatte i 1.742 medlemsbarnehager.

Det har i flere runder de seinere åra blitt avtalt at ansatte i de private barnehagene skulle få den samme pensjonen som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager. Nå har PBL ifølge Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta gått tilbake på dette løftet. PBL vil ikke gi ansatte i PBL-barnehagene en AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, selv om dette er avtalt i protokollene både i 2019, 2020 og 2021. I tillegg må de ansatte i PBL-barnehagene betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, på tross av dette får de en dårligere pensjon ut i den andre enden når de ikke får livsvarig AFP.

https://www.utdanningsforbundet.no/

https://www.fagforbundet.no/a/366774/lonn-og-avtaler/pbl/aktuelt/streik-i-private-barnehager/

https://www.delta.no/lonn-og-avtaler/private-barnehagers-landsforbund-pbl/barnehagestreik-2022

Meklingen foregikk fram til rundt klokken 02.00 natt til lørdag, men partene kom ikke til enighet.

På sine nettsider skriver PBL:

Overraskende og svært beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik på dette grunnlaget og etter å ha fremsatt helt urealistiske krav, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Det er riktig at vi i forbindelse med enigheten om Barnehagepensjon hadde punkter i protokollen der vi tegnet opp en ønsket vei videre for AFP og fordeling av pensjonskostnader. Men det lå noen forutsetninger til grunn for denne enigheten, ikke minst at eventuelle endringer skulle skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver. Når politikerne har kuttet pensjonstilskuddet med mange hundre millioner kroner, er forutsetningene for å følge opp intensjonene ikke lenger til stede.

Flere medier skriver om denne streiken og som de gjorde under lærerstreiken er fokuset på foreldre som får vanskeligere hverdager, men nytt er det at de også tar med de ansattes krav om lik pensjon som andre ansatte.

VG refererer til og med til en mor som på tross av vanskene dette medfører sier:

Hun har likevel forståelse for at barnehageansatte går ut i streik, men håper at det ikke blir langvarig.

Forrige artikkelSporing av strømmen av stjålet syrisk olje inn i Irak
Neste artikkelBritisk politikks ødemark