Politisert forskning

0
Skjermdump fra Twitter

«Hver tredje østtysker støtter Putins syn på krigen. Stadig flere tyskere mener at Natos utvidelse i Øst-Europa tvang Russland til å gå til krig i Ukraina, viser ny undersøkelse» (NRK).

Av Lars Birkelund.

En stadig større del av den tyske befolkningen forstår altså hvorfor Russland invaderte Ukraina og at USA/NATO, med Tyskland, er medansvarlige. Det må vel være bra at tyskerne forstår det?

Det syns ikke NRK. Hvordan bortforklare dette, må NRK snarere ha tenkt, før de spurte ‘ekspertene’ Robin Allers, Eskil Grendahl Sivertsen, Jens Fauth og Julia Smirnova.

Sivertsen sto også bak den omstridte FFI-rapporten som nylig ble publisert, der den underliggende påstanden er at det kun er Russland og Kina som kan ha uheldig påvirkning på Norge. USA, som stadig presser og truer Norge inn i kriger, har altså ikke dårlig påvirkning på Norge mener Forsvarets ‘forsker’ Eskil Grendahl Sivertsen, som også tidligere har synset mer enn han har forsket. Som da han pekte ut «Folkeopprøret mot klimahysteriet» som «gavepakke til russisk påvirkning» (Aftenposten 25. februar 2020). Og det var altså akkurat han NRK spurte da de skulle ha en uttalelse om den nevnte utviklingen i den tyske opinionen.

De andre ‘ekspertene’ som NRK spurte var alle enige med Sivertsen. De så kun EN forklaring på endringen i tysk opinion: russisk propaganda. Faktum er imidlertid at det er NATO-propaganda som råder i de fleste NATO-land, med stor margin til den russiske. I alle fall er det slik i Norge. Og jeg tror ikke det er særlig annerledes i Tyskland. Hva kan da være årsaken til at den tyske opinionen later til å ligge ‘foran’ den norske?

Den norske befolkningen har så langt vært lite rammet av virkningene av krigen. Tyskerne, derimot, ser sine arbeidsplasser forsvinne sammen med tilgangen til billig russisk gass og ser derfor en kald og fattig vinter i møte. Derfor spør de seg sjøl og andre: Hva skjer, hvorfor skjer det osv. Og derfor har det da også vært store demonstrasjoner mot den tyske regjeringens politikk og mot NATO, med opprop for fredsforhandlinger, slutt på sanksjoner osv. I motsetning til i Norge.

Det at mange tyskere, nordmenn og andre forstår årsakene til Russlands invasjon betyr naturligvis ikke at de støtter invasjonen, like lite som jeg gjør det. Men det er ikke alle som nøyer seg med å konstatere at ting skjer. De ønsker også å vite hvorfor ting skjer. Og det er det ikke alle som liker.

Politisert forskning er noe man forbinder med fascisme eller autoritære stater. FFIs forskningsrapport om fremmede makters mulige påvirkning på norske valg er politisert forskning av to grunner. 1. Den bygger på at det kun er Russland og Kina som kan ha uheldig påvirkning på Norge. 2. Den peker på bestemte folkebevegelser, som forskerne åpenbart misliker, som utsatt for uheldig påvirkning fra utpekte fremmede makter, mens den utelukker muligheten for at storting, regjering, norske medier og Forsvaret selv kan bli utsatt for uheldig påvirkning fra andre fremmede makter.

Og det er altså slik ‘forskning’ og slike ‘eksperter’ norske medier og politikere benytter seg av.


PS:

FFI skriver om Eskil Grendahl Sivertsen blant annet:

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver tilknyttet C-SPI-prosjektet (Cyber-Social Propaganda & Influence) som han var med på å etablere i 2019. Her har han spesialisert seg på kognitiv krigføring og påvirkningsoperasjoner som en del av sammensatte trusler, inkludert aktører, metoder, risikoer og motstandsdyktighet.

Fra krisestaben i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet har han erfaring med tverrsektoriell krisehåndtering og samvirkeøvelser. Eskil har flere roller i forsvarssektoren, blant annet i Heimevernet og som veileder i InfoOps og PSYOPS ved Forsvarets Høgskole. Han er en hyppig brukt foredragsholder, gjesteforeleser og kommentator i mediene.


KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStrømkunder tapte i ankesak om smartmålere – må betale 1,65 millioner kroner i saksomkostninger
Neste artikkelMaktens narrespill?