Oberstløytnant: Kherson, ingen ukrainsk seier

0
General Sergei Surovikin som nylig ble utnevnt til operativ leder for Russlands militærkampanje i Ukraina tok personlig beslutningen om å trekke troppene ut av Kherson.

Den russiske tilbaketrekningen fra Kherson en nødvendig taktisk operasjon.

Av Einar Magnus Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste 

I strømmen av meldinger om ukrainske avdelinger som har gjenerobret Kherson, er det nødvendig å forsyne leserne med sannferdige opplysninger. De er basert på forfatterens notater ført under Ukrainaoperasjonen og hva som finnes troverdig på TV og Internet.

Samtidshistorie

Ukraina ble selvstendig land i 1991 ved Sovjetunionens oppløsning, hvorvidt Generalsekretær Gorbachov da handlet etter instruks fra USA må stå ubesvart. 

Umiddelbart etter at Ukraina ble selvstendig fosset Vestens mange undergravningsorganisasjoner inn der med hensikt å gjøre landet til en angrepsbase mot Russland. Da den ukrainske regjeringen i 2014 var i ferd med å søke medlemsskap i NATO startet frigjøringskrigene i Oblastene (fylkene) Luhansk og Donetsk støttet av Russland for å hindre medlemsskapet. NATOs regler sier at et land i krig ikke kan bli nytt medlem i organisasjonen. 

Den russiske militære operasjonen 24. februar 2022 ble utløst av at USA i 2021 nektet å gi Russland de nødvendige sikkerhetsgarantier i Ukraina. 

What is Ukraine? | Reconsidering Russia and the Former Soviet Union
Språkkart over Ukraina.

Geografi

Etter en tids russiske operasjoner ble de ukrainske Oblastene Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia og Kherson overført til Russland. De ligger innenfor det tidligere russiskdominerte området av Ukraina kalt Novo Russia (Ny-Russland), og danner et sammenhengende område grensende til Krim og de tidligere landegrensene med Russland.

Sytti prosent av folket i Luhansk og Donetsk har russisk som morsmål, i Zaporizhzhia og Kherson er antallet tretti prosent russiskspråklige. På Krim snakker åtti proset av folket russisk.      

Det opprinnelige Kherson Oblast omfatter land på begge sider av den store floden Dnjepr. Oblastets administrative senter var Kherson by som ligger inntil vestre bredd av Dnjepr.

Politikk

Allerede i begynnelsen av ukrainaoperasjonene ble den delen av Kherson Oblast som er vest for Dnjepr besatt av russiske styrker. 

Det er meget nødvendig å understreke at den russiske militære sjefen som da ledet operasjonene handlet på ordre fra Moskva hvor den overordnede stridsledelse er. 

Det kan se ut som at ideen i Moskva var at en fredsslutning med den ukrainske regjering i Kiev skulle omfatte hele oblastet, som er eneste troverdige forklaring på besettelsen av oblastets vestside av Dnjepr.   

Ukrainas, les USAs utholdende uvilje til fredsforhandlinger har endret Moskvas opprinnelige tanker om nye grenser mellom Russland og Ukraina, derfor mener nå Moskva at den for fremtiden skal gå langs Dnjepr i tidligere Kherson Oblast. Slik er årsaken til at de russiske styrkene forlater Kherson by med omland. 

Uten at noe om Zaporizhzhia Oblast er nevnt om uttrekkingen fra Kherson, kan det tyde på at de samme russiske tanker også gjelder der. Østsiden av Oblastet er besatt av russiske styrker, vestsiden med regionhovedstaden er under ukrainsk kontroll. Det blir logisk at den fremtidige landegrensen også der blir gående langs Dnjepr som i Kherson Oblast.

Russian occupation of Kherson Oblast - Wikipedia

Militært

Med tanke på de kamper og tap av personell som ligger bak den russiske erobringen av Kherson vest for Dnjepr, er det selvsagt bittert å få ordre om å trekke ut styrkene derfra. 

Ifølge opplysninger fra Moskva er uttrekkingen av tretti tusen soldater fullført. Likevel kan spesialsoldater ligge igjen der for å gjøre rydding av området problematisk for ukrainerne. 

Fordi den politiske situasjon utviklet seg annerledes enn hva Moskva først antok mistet Kherson by all militær betydning: Det ble absolutt ingen militær fordel ved å kontrollere byen, isolert og alene vest for Dnjepr som den ligger. 

Etterlatt til Ukraina er nå den delen av Kherson som var innredet til forsvar mot angrep fra ukrainske styrker, med fysiske sperringer, minefelt og stillinger for soldater i betongbunkere i et godt forberedt dybdeforsvar. Ryddingen av det tidligere russiske forsvarsområdet vil bli preget av frykten for minefeller og fjernutløste eksplosjoner, hvorfor en rydding av det forberedte forsvarsomtådet vil ta lang tid. 

Russia, Ukraine to fight 'heaviest of battles' in Kherson – EURACTIV.com
Minerydding er en risikabel affære og vil måtte ta lang tid.

Som eksempel på trusselen mot ryddestyrkene viser TV-bilder 13. november et lagergulv med omlag femti etterlatte 152 mm artillerigranater og 120mm bombekastergranater, som må forutsettes å være utstyrt med flere uavhengige og djevelske innretninger for å utløse en eksplosjon av hele stasen.

President Zelensky sier iflg. France TV24 at all viktig infrastruktur i Kherson by er ødelagt av russerne.

Et usikkerhetsmoment er hvorvidt russerne har forberedt sprenging av en demning i ett av sideløpene til Dnjepr. Ødelegges demningen vil de lavestliggende delene av Kherson by bli oversvømt. 

De store russiske styrkene som er trukket ut fra vestsiden av Dnjepr kan nå disponeres slik stridsledelsen bestemmer, og innebærer en betydelig forsterkning av kampkraften øst for Dnjepr.

Ukrainas forberdelser til angrepet mot Kherson by er etter russernes uttrekking uten mening. Styrkene vil nå antakelig få oppdrag om innsetting mot russerne andre steder, som innebærer lange forflytninger av materiell og personell. 

Da frontene ligger øst for Dnjepr må styrkene passere floden for å komme frem dit, mot de herskende russiske trusler som eksisterer.

Konklusjon

Å holde 30 000 russiske tropper vest for Dnjepr i Kherson by og omland ga ingen mening slik den politiske situasjon er blitt. Derfor er det en klok beslutning bak uttrekkingen, for innsetting av de russiske styrkene langs den lange frontlinjen. 

At USAs propagandatjenester kaller uttrekkingen av russiske styrker en ‘seier’ er direkte latterlig, enhver kan gå inn i et uforsvart område slik TV-bilder viser.

Toppen av det amerikanske PR-idiotiet kom iflg. Singapores TV-kanal Channel News Asia fra White House lørdag. 12. november: ‘Ved erobringen av Kherson har Ukraina vunnet en ekstraordinær stor seier!’    

Etter uttrekkingen av styrkene fra Kherson by har russerne gjort et fornuftig skritt mot vinteren som kommer, ved å forberede den lange fronten på en utmattelseskrig som er i ferd med å starte.

Med sterke mobile reserver for å knuse forsøk på gjennombrudd av fronten, kan Russland holde en utmattelseskrig gående uendelig lenge uten nevneverdig belastning på samfunnet.

Det er et spørsmål om tid, måneder og år før USA og stormaktens europeiske vasaller i Europa blir krigstrette og vil søke en fred i Ukraina.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelDansk forsker: Sykehuskrisa skyldes den nyliberalistiske styringsmodellen
Neste artikkelGourmetmat til eliten – insekter til massene