– Norsk Bonde og Småbrukarlag kommer til å bli den ledende krafta i norsk jordbrukspolitikk

0
Tor Jakob Solberg / Pressefoto - Småbrukarlaget

«Vi kommer til å bli den ledende krafta i norsk jordbrukspolitikk,» sa nyvalgt leder Tor Jakob Solberg til Landsmøtet etter at han blei enstemmig valgt som leder. NBS har de siste dagene etter av det blei kjent at Solberg blei leder opplevd at medlemmer har strømmet til organisasjonen. Dette lover godt for bønder og småbrukere, landbruket og sjølforsyninga i landet vårt framover.  

Av Romy Rohmann.

Før valget uttalte Solberg til Klassekampen 29. oktober at han har blitt inspirert av den nederlandske Bart Kemp, sauebonden som sendte de nederlandske bønder ut i gatene.

Bondeopprøret i Nederland resulterte som kjent med at Landbruksministeren måtte gå av.

Solberg fikk gode råd av Kemp, men dem ville han ikke ut med til Klassekampen. Så vi kan vel bare glede oss til jordbruksoppgjøret.

Tor Jacob skal fornye bondens makt, skriver Hallvard Grotli i Gudbrandsdølen Dagningen 2. november.

Han fortsetter; Tor Jacob Solberg (41) er gard­bru­ker fra Skip­tvet i Østfold. Lær deg navnet like godt først som sist.
Han kan bli en person for his­to­rie­bø­kene, slik Hans Haga fra Akershus ble det da han på 1970-tallet som leder i Norges Bondelag, fanget opp Hitra­aksjo­nens opprør for bedre kår i norsk jord­bruk.

Grotli avslutter med:

Sol­bergs kon­takt med fag­be­ve­gel­sen blir her helt avgjø­rende. Lykkes han i å favne og vide­re­føre fjor­å­rets opprør må andre aktø­rer følge etter, inklu­dert Bon­de­la­get, Ap og Sp.
I ly av krig og bered­skaps­debatt vil dette utvikle seg til en viktig og spen­nende makt­kamp i og om jord­bru­ket. Om dets sam­funns­opp­drag.

Bondeopprøret var helt nødvendig, og Tor Jacob Solberg var en av opprørerne. Nå håper vi at NBS lykkes med å videreføre dette framover.

Vi skreiv bla om dette på Steigan.no den 20.august. Da refererte vi oppropet til bondeopprøret som fikk over 60.000 underskrifter på kort tid:

Vi er bønder. Vi er forvaltere i evighetsperspektiv. Vi er dine naboer. Vi er mennesker. Vi er mødre og fedre. Vi forvalter matjorda. Maten du og de du er glad i spiser hver dag lages av oss.

Vi kan ikke leve med en utvikling der det i raskt tempo forsvinner jord, bønder, flittige hender, bygder og grobunn for framtidig trygg norsk mat.

Aldri før har så få produsert så mye mat for det norske folk for å sitte igjen med så lite for å dekke arbeid, investeringer, risiko og generasjoners innsats og slit.

Politikken er skakkjørt og virker ikke lenger. Det kan vi ikke akseptere.

Vi krever ved den norske bonden skal ha en økonomi som gjør oss i stand til å produsere trygg norsk mat nå og i framtiden. Slik er det ikke nå.

Skal vi oppnå det krever vi at det skal lønne seg å investere i næringa vår. Dette må tallfestes ved at egenkapitalen vår trekkes ut og blir gitt en forrenting.

Tallmaterialet i jordbruksoppgjøret MÅ reflektere den reelle økonomien i næringen. Slik er det ikke i dag. Dette må endres!

Politikerne har ansvar på vegne av det norske folk å fylle sine fagre ord med innhold. Ingen har de siste årene gjort det. Bonden sitter igjen med smuler. Vi faller stadig fra grupper vi tidligere kunne sammenligne oss med. Dette er totalt uakseptabelt!

Gjennomsnittet har det bonden sitter igjen med vært uendret siste fem år. Kapitalkravet øker, og lønnsevnen minker år for år. Yngre investeringsvillige bønder er framtida. Allikevel er det de som er de største taperne med dagens elendige system. Mange har ingen inntekt i det hele tatt. Deres vilje til å produsere med å gjøre de til økonomiske tapere.

Vi aksepterer ikke at de flittig unge flinke bøndene som kommer etter oss skal måtte jobbe seg til ødelagt helse og minstepensjon fordi noen skal tjene seg rike på å selge billig mat.

Systemet for investeringsstøtte må legges om. Det bygger i dag på et system som lokker til investeringer på fremtidig sviktende økonomisk grunnlag.

Politikken må tenke mer på de som skal inn i næringen en de som skal ut.

Politikken må ha mot å endre norsk matproduksjon på en rettferdig måte. Uten et kraftig oppgjør med kjedemakten og EMV har den norske bonden ingen mulighet.

Politikken må synliggjøre og verdsette det fantastiske grunnlaget vi har med lite medisinbruk, respekt for dyr og natur og en god beredskap

Vi godtar ikke å være som tjener minst for å jobbe mest i Norge.

Politikken må ha som mål å gi et sterkt samspill mellom folket og matprodusentene, hovedintensjonen med hva landbrukspolitikk faktisk er.

Bondeopprøret konsentrerte seg om to overordnede mål: Riktig tallgrunnlag og økonomisk jevnstilling innen fire år.

Bondelaget vil få en forferdelig bakoversveis når de møter Solberg til oppgjøret til våren uttaler Fylkesleder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Frank Valø til Bondebladet 3. november. 

Mange fylkes- og lokallag skriver om og deler oppslag fra sine lokalaviser i etterkant av Landsmøtet hvor den nye ledelsen i NBS bli kommentert og skrevet om, mange mener at dette kan bety en skikkelig ny giv for landbrukspolitikken i landet.

Det nye Sentralstyret består av:

https://www.smabrukarlaget.no/om-oss/organisasjonen/sentralstyret/

Leder Tor Jacob Solberg  (i midten foran), Politisk nestleder Vegard Vigdenes (til venstre foran),

Organisatorisk nestleder Margrethe Figved (til høyre foran), Styremedlem Eli Berge Ness (til venstre bak), Styremedlem Kjell Erik Brandstadmoen (til høyre bak), Styremedlem Inge Aukan (til venstre bak Solberg) og Styremedlem Margit Fausko (til høyre bak Solberg).

Forrige artikkelIngen smerte, ingen terte: Putins comeback i Svartehavet
Neste artikkelTyskland: Barneskoleelever blir stadig dårligere til å lese og regne