Tyskland: Barneskoleelever blir stadig dårligere til å lese og regne

0
Foto: Oberhessische Presse

Utdanningstrenden 2021 viser en tydelig nedadgående trend i prestasjonene til barneskolebarn: Stadig flere fjerdeklassinger når ikke lenger minimumskravene i lesing, skriving eller regning. Dette skriver den tyske avisa Oberhessische Presse.

Avisa skriver videre:

Fjerdeklassinger over hele landet har økende problemer i tysk og matte og har falt betydelig etter i forhold til for ti år siden. Det viser IQB-Bildungstrend 2021, en studie fra det statlige instituttet for kvalitetsutvikling i utdanningen, som for tredje gang med fem års mellomrom representativt har undersøkt ferdighetene i denne aldersgruppen.

Resultatene har blitt dårligere overalt. Det er spesielt merkbart når det gjelder rettskrivning: Under halvparten av fjerdeklassingene (44 prosent) nådde den såkalte regelstandarden, nesten en tredjedel (30 prosent) bommet på minimumsstandarden. Omtrent én av fem nådde ikke minimumsstandardene i lesing, lytting og matematikk. Sammenlignet med undersøkelsene fra 2011 og 2016 er det en økende nedgang i kompetanse. Endringer i elevmassens sammensetning, nye krav eller organisatoriske endringer i skolene nevnes som mulige årsaker.

Studien bekrefter ikke bare at suksess på skolen i stor grad avhenger av foreldrehjemmet, men kommer også frem til at forholdet mellom ferdigheter og familiens «sosioøkonomiske status» har økt «betydelig» på alle områder. Det vises også til at den «innvandringsrelaterte heterogeniteten» i elevmassen økte ytterligere mellom 2016 og 2021. Den kraftigste nedgangen i ferdigheter er nesten universelt sett blant utenlandsfødte elever. Det var mindre nedgang for ikke-innvandrerelever.

Se: IQB-Bildungstrend 2021

I Hessen presterte elevene som følger:

Lesing : 17,1 prosent av barna mislykkes i minimumsstandarden. 58,4 prosent når den vanlige standarden, 7,9 prosent den optimale standarden.

Lytting : 14,8 prosent av barna lever ikke opp til minimumsstandarden. 63,0 prosent når den vanlige standarden, 9,6 prosent den optimale standarden.

Stavemåte : 29,1 prosent av barna mislykkes i minimumsstandarden. 45,2 prosent når den vanlige standarden, 6,0 prosent den optimale standarden.

Matematikk : 21,7 prosent av barna mislykkes i minimumsstandarden. 54,5 prosent når standardstandarden, 10,0 prosent den optimale standarden.

Kommentar: Generell nedgang med klassekarakter

At det tyske skoleverket melder om så elendige resultater er spesielt illevarslende. Landet har pleid å være et forbilde når det gjelder utdanning. Tyskland bruker nå mindre på utdanning enn gjennomsnittet for OECD.

Dette rammer aller mest barn fra arbeiderklassen og fra innvandrerfamiliene.

EU Read melder:

«Skolestengninger tidenes tabbe»

Det er grunn til å tro at når resultatene etter skolestengningene kommer, vil resultatene bli enda mye verre.

I en lederartikkel i Wall Street Journal skriver redaksjonen: The School Lockdown Catastrophe

Lockdownpolitikken var tidenes politisk tabbe, og de økonomiske, sosiale og helsemessige konsekvensene vil fortsette å utspille seg. Men den verste katastrofen rammet amerikanske skolebarn, som mandagens utgivelse av den siste National Assessment of Educational Progress viser.

2022 NAEP-testen, ofte kalt nasjonens karakterkort, fant en rekordnedgang i læring over hele USA siden den siste testen i 2019. Testene målte ferdigheter i matematikk og lesing for fjerde- og åttendeklassinger, og skaden fra stengte skoler og nett er alvorlig og deprimerende.

Amerikas skoler gjorde det ikke så godt før pandemien, men mangelen på læring i skolen under nedstengningene gjorde situasjonen verre. Åttendeklassinger mistet åtte poeng på matematikk siden 2019, og falt til gjennomsnittlig 274 av mulige 500. Fjerdeklassinger mistet fem poeng til et gjennomsnitt på 236 i 2022. Ikke en eneste delstat eller stor skolekrets viste bedre matematikkprestasjoner.

Nyhetene sier at det er blitt litt bedre med lesing, men gjennomsnittsskåren for fjerde- og åttendeklassinger synker med tre poeng. På landsbasis leser bare 33% av fjerdeklassingene og 31% av åttendeklassingene på eller over klasseferdigheter.

Det er vanskelig å understreke sterkt nok den menneskelige skaden som disse tørre statistikkene representerer. Læringstapet er betydelig og vil ta år å ta igjen, hvis det noen gang vil bli tatt igjen. Barn som henger etter i leseferdigheter, har problemer med å lære andre fag. Tallene betyr også at millioner av unge amerikanere ikke kan engang det grunnleggende om skriving og regning.

Forrige artikkel– Norsk Bonde og Småbrukarlag kommer til å bli den ledende krafta i norsk jordbrukspolitikk
Neste artikkelBritene bedriver nå amatørmessige terrorangrep mot Russland