Norges utvikling på imperialisters side

0
Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Av Trond Ali Linstad

Jeg leser steigan.no 04.11.2022 og tillater meg å hente noen utdrag fra det. Med tillegg om NORWAC, i mine egne kommentarer.

Syria i fokus. Besøk i en syrisk kirke som ble bombet av «opprørere». (Linstad til høyre.)

«Etter at vi ble med i NATO i 1949 har Norge hele tida vært en del av det vestlige imperialistiske systemet med USA som anfører og overkommando.» (Pål Steigan)

NGOene inkorporeres i den imperialistiske statens maktapparat

Professor Terje Tvedt har gjort en grundig studie av den ideologiske endringa i Norge og norsk offentlighet i forholdet til omverdenen. Her har vi tidligere vist hvordan de «frivillige organisasjonene» er blitt kooptert av staten og omdannet til redskaper for norsk politikk, og særlig norsk utenrikspolitikk (Steigan).

I 2003 skrev Terje Tvedt:

Det svært tette samarbeidet mellom staten, frivillige organisasjoner og forskningsinstitutter beskrives som “Den norske modellen”. I 2003 er flere tusen ansatte i statsforvaltningen, i rundt 150 frivillige organisasjoner, på forskningsinstitutter og universiteter knyttet opp til norsk politikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

I Stortingsmelding 15 skriver regjeringa Stoltenberg:

Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsam­lede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksi­mere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolu­sjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktø­renes evne til nettverksbygging og politisk påvir­kningsarbeid på tvers av grenser og aktører. (Vår uth., red.)

Dette er en svært presis beskrivelse av hvordan de såkalte bistandsorganisasjonene har fungert som en ytre etat for UD for å realisere Norges imperialistiske interesser. Dette gjelder ikke minst Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge, samt NORWAC og andre tilsvarende organisasjoner.

Kommentar – om NORWAC

Trond Ali Linstad

Jeg som daværende formann i Palestinakomiteen, og Erik Fosse, sentralt medlem i komiteen, etablerte i sin tid NORWAC, «Norwegian Aid Committee. Vi var på den tiden begge medlemmer av partiet AKP. NORWAC var ment å bli «venstresidas» hjelpeorganisasjon i Norge. Erik Fosse har senere vært leder i NORWAC.

NORWAC har spilt en sentral rolle som medisinsk organisasjon, en forlenget arm, til norsk og amerikansk utenrikspolitikk i Syria. Se anførsler av Terje Tvedt og Pål Steigan over, les også en rekke artikler av Eva Thomassen, Syria-kjenner.

NORWAC har hele tiden vart lokalisert og arbeidet med opposisjonsgrupper i Syria, til dels rene terrorgrupper, i samsvar med norsk og amerikansk utenrikspolitikk. Det har skjedd, og skjer, innen den strategi som ble streket opp av USAs utenriksminister Hillary Clinton om «soft power» for Syria: «Hard power med militær makt – og «soft power med «diplomatisk, økonomisk, humanitær og kulturell innflytelse». (Hillary Rodham Clinton: Hard Choices.)

NORWAC med millioner av kroner i støtte fra det norske Utenriksdepartementet, ivaretar «humanitær» innflytelse for norske og amerikanske interesser som foreskrevet av Hillary Clinton. Vi bør vite det, som eksempel på hvordan «venstresiden» i Norge ofte har valgt å gå feilaktige veier.

Bilde under: Leder i NORWAC, Erik Fosse, holder appell på en demonstrasjon i Oslo til støtte for opposisjonsgrupper og faktiske terrorister i Syria, etter oppskrift fra USAs utenriksminister Hillary Clinton og norske UD.

Forrige artikkelPakistan: Drapsforsøk på den avsatte statsministeren Imran Khan
Neste artikkelRiflene til IRA