Nå er tida inne for at «bonde og arbeider» igjen står sammen

0
Edvard Munch: Slåttekar (utsnitt)

Depresjonen etter børskrakket i 1929 i USA preget hele verden, også Norge. Arbeidsledigheten skjøt i været. Bønn om at staten skulle skyte inn penger i økonomien for å bedre situasjonen, det vi i dag kjenner som motkonjunkturtiltak, ble avfeid av den borgerlige regjeringa.

Av Romy Rohmann.

Situasjonen i jordbruket var ikke særlig lystig. Det var trange tider, en situasjon som ble forsterket av regjeringens politikk for frihandel også for basisvarer i jordbruket, som korn. I stedet for å beskytte norsk kornproduksjon, lot Venstre-regjeringen Mowinckel utenlandsk korn utkonkurrere norske bønders livsgrunnlag.

Bondepartiet valgte å samarbeide med sosialistene i Ap om det som ble hetende «kriseforliket». Forliket sikret Arbeiderpartiet regjeringsmakt, mens Bondepartiet fikk politisk gjennomslag i form av nydyrking, bureising, økte priser på smør og kjøtt, og at staten forpliktet seg til å kjøpe norskprodusert korn før import av korn fra utlandet. Samarbeidet resulterte også i innføringen av omsetningsloven for jordbruksvarer.

Olav Randen har skrevet ei bok om denne bureisningstida: Brøyte seg rydning, bureisingstid og bureiserliv, 2002.  I tida mellom første og andre verdenskrig blei det etablert 19.000 bureisningsbruk i Norge. Mange arbeidsledige fant en levevei gjennom å rydde nytt land å bygge seg små gårdsbruk.

Men antallet gårder/småbruk steig hele tida fram til ut 50 tallet, så begynte nedgangen.

Her er en oversikt over antall jordbruksenheter fra 1870 – 1959

1870190719391959
145 693246 634328 181345 125

(Kilde Ottar Brox; på vei mot et postindustrielt klassesamfunn)

Nå er vi er midt i egenberedskapsuka. 31. oktober startet en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. Her får vi informasjon om hva vi bør ha slik at vi kan klare oss i tre døgn, i tilfelle en krise skulle oppstå. Jeg opplever å ha hørt mer om denne i år enn noen gang.

https://www.dsb.no/reportasjearkiv/egenberedskap/

Preppere er ikke lenger ei gruppe med sære interesser som snakker om ting ikke folk forstår, svært mange er opptatt av egenberedskap, sjølforsyning og matberedskap.

Vi har skrevet om dette på Steigan.no tidligere.

Interessen for å dyrke grønnsaker i hagen, på verandaer og på tak er også økende. Mange steder tilbys det parseller og part i andelsjordbruk. Den russiske datsja-kulturen og vår tidligere kolonihagekultur har igjen blitt populær.

Vi har også fått en økning i interessen for bearbeiding og konservering av mat, det tilbys kurs og opplæring i hjemmeslakting, salting, røking, hermetisering osv.

Det er også flere og flere som ønsker å leve «off grid» og vil være sjølberga med strøm, vann og mat, og disse har mye tilfelles med «prepperne», de ønsker å være mer uavhengige av samfunnet og mener at kunnskap og evne til sjølforsyning er viktig.

På Landsmøtet til Norsk Bonde og Småbrukarlag hadde vi besøk av LO sekretær Are Tomasgard.

Han starte sin tale med deler av Terje Vigen av H. Ibsen som handlet om Hungersnøden i 1807, den gang engelskmennene blokkerte havnene til Norge. Da var vi som nå ikke sjølforsynt og det fikk store konsekvenser.

Han påpekte hvor sårbare vi er når sjølforsyninga er lav, og hvor grunnleggende matberedskap er for våre liv. Jordvern er helt nødvendig, og beredskap handler om mye mer enn militær beredskap.

Det er god beredskap i bærekraftig landbruk, sa A. Tomasgard.

Han sa videre at hele LO, med til sammen snart 1 million medlemmer vil være med oss (NBS) og støtte oss i å øke norsk matproduksjon på norsk ressurser. Han fortsatte med å si at vi i fagbevegelsen og dere bønder og småbrukere er gjensidig avhengig av hverandre, og samarbeidet mellom oss skal styrkes.

Hele talen hans kan høres her, fra 04.52

https://www.facebook.com/smabrukarlaget/videos/445913780989398

Nærmere «bonde og arbeider» hand i hand kan det vel ikke sies. Med sjøl rundt 20 års erfaring som tillitsvalgt i LO systemet er dette flotte ord å høre. Vi er mange som ser fram til dette samarbeidet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEtter vaksinene: sjokkerende økning av barnedødsfall i Europa
Neste artikkelSteinmeiers krigstale til nasjonen