Lurer kroppen til inflammatorisk selvmord

0

Av enigma.

Professor i mikrobiologi og immunologi Dr Sucharit Bhakdi forklarer i dette intervjuet hvordan mRNA vaksinene programmerer kroppen til å drepe sine egne celler. Som forsker står han blant annet bak oppdagelser omkring aktivering av immunforsvarets komplementsystem.

Immunologisk feilkoding

Menneskets immunforsvar baserer seg på evnen til å kunne skille fremmede fra kroppsnære proteiner. Dersom celler begynner å produsere fremmede proteiner som følge av mutasjoner, viral infeksjon eller genterapi «tagges» disse av immunforsvarets B-celler og drepes deretter av lymfocyttene. Prosessen aktiverer inflammasjon – hvor mengden involverte celler er avgjørende for graden av vevsødeleggelse i kombinasjon med hvilke celler og strukturer som spesifikt rammes.

CV19 Vax Destroys Hearts & Brains of Billions of People – Dr. Sucharit Bhakdi

Se komplementsystemet

Endoteldysfunksjon

Dr Sucharit Bhakdi forklarer videre hvordan mRNA-pakkene fra vaksinen entrer blodbanen hvor de integreres i endotelcellene hvilket er det innerste laget i blodårene – hvorpå immunforsvaret angriper disse som følge av at de nå produserer det kroppsfremmed spikeproteinet. På bakgrunn av at det nettopp er endotelet som angripes – dannes blodpropper som et sekundærforhold til kroppens forsøk på å reparere skadene med fibrindannelse i tilknytning til karveggen. Tematikk omkring blodpropper har den siste tiden gjentatte ganger vært løftet fram av patologer, medisinere og balsamører – som mener å ha registrert en markant økning av atypiske og tidvis enorme blodpropper ved obduksjon og preparering av lik.

Les: «Aldri sett noe lignende»

Se endotel

Pandoras krukke: et differensiert bilde

Fordi blodkarsystemet omfatter hele kroppen i form av både store kar og mikrosirkulasjon – har denne type blodpropper potensiale for å ramme nær sagt ethvert vevs- og organsystem som følge av opphørt sirkulasjon. Symptombildet fra slike propper vil arte seg nokså differensiert – alt etter hvorvidt det er store eller mindre blodkar som rammes. Hjerteinfarkt, lungeemboli, aortaruptur, hjerneslag og DVT vil naturlig være langt mer dramatisk og symptomgivende enn mindre og mer diffus proppdannelse over tid i tilslutning til eksempelvis eggstokker, testikler samt andre organer.

Forrige artikkelUkraina: Stemningsskifte i Tyskland
Neste artikkelHvorfor tror folk på propagandaen?