Har Folkehelseinstituttet fått endelig knock-out og kastet inn håndkleet?

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

I dag, 15.11.2022, tidlig mens jeg tørket søvnen ut av øynene rundt klokken 05.20 og satt meg til laptoppen for å gjøre klar for dagens oppgaver, herunder især det samme som jeg har gjort omtrent hver eneste dag siden midten av mars 2020, nemlig å loggføre og systematisere nasjonale og internasjonale tall og informasjoner om corona/covid19 («cc19»). Kildene har vært legio, og mang en dag har jeg arbeidet til langt på natt for å danne meg begrunnede meninger – og ikke minst argumentere for dem i ulike fora. Facebook-veggen min har vært mest i bruk, og jeg har samlet de fleste av mine innlegg der i min scrapbook «Terje på Facebook CORONA SPECIAL», som nå har 450+ sider. Nettavisen «steigan.no» har tatt inn drøyt 30 av mine cc19-artikler, se oversikt her. Én av mine mange viktige kilder for meninger har vært Folkehelseinstituttets ulike nettsider. Og spesielt «Statistikk om koronavirus og covid-19», https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags–og-ukerapporter/dags–og-ukerapporter-om-koronavirus/.

Her har jeg kunnet – i alle fall alle ukedager, i perioder sågar oftere – hente opplysninger om blant annet sykehusinnleggelses-, intensivsykehusinnleggelses-, dødsfalls- og vaksinasjonstall. FHIs fremstillinger, grafer og tabeller har vært til stor nytte for meg og lett forståelige.

Så PAAAANGGGG!!!!

I dag, per ovennevnte klokkeslett, uten noe forhåndsvarsel, kom denne meldingen på «Statistikk om koronavirus og covid-19»-siden opp på skjermen:

(sitat 1)

Avvikling av daglig statistikk om covid-19

Fra tirsdag 15. november kl. 05 fjerner Folkehelseinstituttet innholdet på denne nettsiden. Grunnen er at kilden til de daglige oppdaterte tallene, Sykdomspulsen, stenger ned tjenesten tallene hentes fra. Dette gjøres av budsjettmessige årsaker:

(sitat 1 slutt)

Kanskje skylder jeg FHI å gå budsjettunnskyldningen nærmere etter i sømmene – det kan jo være realitet. Men jeg er av den oppfatning at hvis opplysningene på den fjernede nettsiden hadde støttet FHIs og helsemyndighetenes syn om hvor vellykket deres håndteringer av cc19 hadde vært, tror jeg bestemt at nettsiden hadde fått fortsette. Det er dog en kjensgjerning at håndteringene har vært langt fra vellykket – snarere tvert om; de har vært preget av mangler og feildisponeringer, ført til enorme skader for etater, institusjoner og personer. Rett nylig for noen dager siden, 13.11.2022, hadde jeg en artikkel hos «steigan.no» med overskrift «Covid19-vaksineringen har ikke hatt noen positiv virkning – en kort gjennomgang»:

https://steigan.no/2022/11/covid19-vaksineringen-har-ikke-hatt-noen-positiv-virkning-en-kort-gjennomgang/.

Samme artikkel finnes også på side 451 i min FB-scrapbook. Der beviser jeg at vaksineringene siden oppstarten i slutten av desember 2020 ikke har hatt noen positiv virkning.

Og det kommer stadig frem nye opplysninger om ulike negative og/eller rent skadelige virkninger av myndighetenes håndteringer av cc19 – se f.eks. dagens «steigan.no» «Ikke noe som tyder på at håndsprit beskytter mot koronaviruset»,

https://steigan.no/2022/11/ikke-noe-som-tyder-pa-at-handsprit-beskytter-mot-koronaviruset/.

Og jeg er helt sikker på at flere for helsemyndighetene ugunstige opplysninger kommer i store mengder!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelOppgjøret til pelsdyrbøndene utsatt igjen
Neste artikkel– Missilet som rammet Polen og drepte to kom antakelig fra Ukraina