– Ikke noe som tyder på at håndsprit beskytter mot koronaviruset

0
Verken masker eller håndsprit har noen positiv virkning mot virus. Men du verden så fint de fungerer som disiplineringsverktøy. Shutterstock.

«I drøye to år har vi spritet hendene for å unngå covid-19. I ettertid er det vanskelig å finne forskning som sier at håndspriten har hatt effekt mot koronasmitten.» Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

Flere internasjonale forskningsartikler sier at koronaviruset i all hovedsak sprer seg via dråpesmitte i luften.

Viruset kan smitte gjennom kontakt med infiserte overflater, men risikoen for det er svært lav.

Det skriver blant annet National Library of Medicine (NIH) og Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

– Fokuset på overflatesmitte blomstret tidlig i pandemien basert på hva folk visste fra tidligere når det gjelder denne type sykdommer, sier ingeniør Linsey Marr til magasinet Nature.

Det samme sier mikrobiolog Emanuel Goldman ved Rutgers New Jersey Medical School i Newark.

Med andre ord: Det er lite som tyder på at all bruken av håndsprit har bidratt til å holde oss friske fra koronaviruset. Rett og slett fordi viruset smitter på andre måter.

Mette Fagernes er seniorådgiver ved FHI. Hun kan heller ikke underbygge at håndsprit har noen betydning for å hindre koronasmitte.

Men det kan ikke herske tvil om at FHI og Helsedirektoratet gikk tungt i bresjen for håndsprit.

Like sikkert er det at det har vært kjent lenge at dette praktisk talt ikke har noen positiv betydning. Derimot kan håndspriten være skadelig.

Kreftframkallende midler funnet i håndsprit

En studie fra Valisure, et uavhengig laboratorium som vurderer legemiddelproduktkvaliteten, fant farlige nivåer av benzen i 21 av 260 prøver av håndrensemiddel. Dette skrev Newsweek på sine nettsider 31. mars 2021.

I en undersøkelse av 168 forskjellige merker overskred benzennivåer Food and Drug Administration ( FDA ) midlertidige grense for mengden av kjemikaliet som er tillatt i håndrensere, eller 2 ppm.

«Disse funnene er alarmerende og avslører en alvorlig potensiell risiko for folkehelsen som [Valisure] ber om rask handling fra [Food and Drug Administration] for å adressere riktig,» heter det i rapporten .

Benzen regnes som et kreftfremkallende kjemikalium , og tidligere studier har funnet at det er «sannsynligvis ikke noe sikkert nivå» av eksponering for mennesker. Når det gjelder håndrensere, kan benzen komme inn i kroppen gjennom innånding eller absorpsjon gjennom huden, og er kjent for å kunne forårsake blodkreft som leukemi.

Valisure oppfordret FDA til å tilbakekalle de forurensede produktene og gi ny veiledning om akseptabel daglig eksponering for benzen i håndrensere.

Norske råd

Helse Norge skrev på sine nettsider om håndsprit:

Å smake på håndsprit (antibac) er sjeldent farlig, men mengden barnet ditt har fått i seg er avgjørende for om det er fare for forgiftning. Sprut i øyet med håndsprit gir umiddelbart ubehag og svie, men sjelden alvorlig øyeskade. Men de tar ikke høyde for at det kan være benzen i spriten.

Vi tror ikke Helse Norge mener dette, for hvis noe er sjeldent farlig, så er det helt uvanlig farlig. Vi tror dette bare skyldes manglende kunnskaper om norsk grammatikk, og at det de mener er at det er sjelden farlig.

FHIs veileder for bruk av håndsprit nevnte heller ikke faren for at produktene kan inneholde benzen.

Myndighetene har kort sagt lurt millioner av nordmenn til å overforbruke et middel som kan være skadelig og etfolk har trodd på dette, slik de har trodd på det meste andre som har kommet fra Nakstad & co i denne perioden.

I likhet med håndsprit har heller ikke skolestengninger, lockdowns eller ansiktsmasker noen viktig rolle i å bekjempe viruset.

Se også: Håndsprit kan skade kroppens eget forsvar

Forrige artikkelFruktbarhetens fall
Neste artikkelKrigsdagbok del 31, 9. til 19. september 2022