Covid19-vaksineringen har ikke hatt noen positiv virkning – en kort gjennomgang

0
Shutterstock

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Da «corona/covid19» (cc19) kom til Norge i mars 2020, fikk vi fra ulike kilder mange tall. De vanligste var ‘antall smittede’. Helt ukritisk, og som regel uten at dette antallet ble relatert til hvor mange som var blitt testet/undersøkt, ble vi presentert for stadig nye og flere tall på tall. Etter en stund – og etter kritikk fra mange – ble det etter hvert opplyst om antallet testede/undersøkte, og det ga i alle fall mer mening; nå kunne man f.eks. beregne prosentvis utvikling og sammenligne ulike forhold etter en felles og forståelig nevner.

Begrepet ‘antall smittede’ blir fortsatt stadig brukt, men det har aldri betydd det samme som ‘antall syke’. To personer som etter min mening især gjorde oppmerksom på dette, var lege/professor Mette Kalager og lege med doktorgrad i immunologi, Charlotte Haug som under NRK-programmet «Debatten» 9.3.2021 hevdet at ved å bruke antall sykehusinnlagte og intensivinnleggelser som målestokk for spredningsantallet, forholder man seg til reelle tall og IKKE til høyst usikre og feilbefengte forholdstall, f.eks. beregnet ut fra antall positive tester i forhold til antall testede.

Seriøse meningsaktører – sågar flere hovedstrømsmedier – har da også etter hvert i økende grad gått over til å bruke Kalagers/Haugs begrepsbruk.

Legger man i tillegg til ‘antall cc19-døde’ får man så tre parametere som forteller oss noe av verdi.

Tar man videre med i ulike beregningsgrunnlag ‘antall vaksinerte’, får man ytterligere en meningsviktig parameter.

Jeg skal nå se på disse parameterne. Og jeg har snekret sammen en Photoshop-montasje til illustrasjon.

Illustrasjonen inneholder fire grafer, identifisert med røde bokstaver:

  1. Antall personer vaksinert med 1., 2., 3. og 4. dose siden første vaksinasjon 27.12.2020
  2. Pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen per dag, etter innleggelsesdato
  3. Antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling, etter innleggelsesdato
  4. Covid-19 assosierte dødsfall meldt til Folkehelseinstituttet etter uke for dødsfall

Av graf A ser man at

Første vaksinedose nådde sitt toppunkt rundt midten av oktober 2021 og har siden holdt seg på dette nivået

Andre vaksinedose nådde sitt toppunkt rundt årsskiftet 2021/2022 og har siden holdt seg på dette nivået

Tredje vaksinedose nådde sitt toppunkt rundt midten av februar 2022 og har siden holdt seg på dette nivået

Fjerde vaksinedose har per i dag blitt gitt til rundt 700.000 personer. Hvor mange som etter hvert får denne dosen, vet vi ikke

I grafen B jeg lagt inn et tidspunkt E (8.3.2022) for henholdsvis høyeste daglige sykehusinnleggelsestall for cc19 (99 personer)

I grafen C jeg lagt inn et tidspunkt E (7.12.2021) for henholdsvis høyeste daglige intensivsykehusinnleggelsestall for cc19 (17 personer)

I grafen D jeg lagt inn et tidspunkt E (uke 11 2022) for høyeste ukentlige cc19-dødsfall (200 personer)

Av grafene B, C, D synes det helt klart at vaksineringene ikke har hatt noen synderlig positiv virkning – antallet sykehusinnleggelser, sykehusintensivinnleggelser og dødsfall har gått opp og ned hele tiden. Helsemyndighetene og hovedstrømsmediene har noen ganger «rodd» og ymtet innpå – etter min mening uten noe støttende, vitenskapelig bevis – at «vaksinene har ført til mindre alvorlighet» eller noe i den duren, men alvoret ved en sykdom kan ikke bli særlig høyere enn at personer legges inn på sykehus eller intensivavdeling – for ikke å snakke om at noen dør!!!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkel– Jeg, en konspirasjonsteoretiker og antivakser? La oss heller bygge bro
Neste artikkelUSA kan få krigen til Norge