Revolusjonerende beklagelse

0

Etter at Viggo Kristiansen ble frikjent, har media gått i flokk, og er enige om at de sviktet sitt samfunnsansvar. De gikk også i flokk da alt ropte korsfest, korsfest morderen.

AvThore K. Aalberg.

Dagsnytt atten 24.10. viet store deler av programmet til å diskutere medias manglende evne til å sette søkelyset på sin egen håndteringen av Baneheia-saken de fleste årene Viggo Kristiansen satt uskyldig dømt. NRKs etikkredaktør måtte presses fra skanse til skanse før han i generelle termer måtte innrømme at man alltid kan gjøre ting bedre. Den som presset hardest var politisk redaktør i Dagsavisen godt sekundert av NRKs egen journalist.

Den som virkelig gikk i seg selv var politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Som tidligere journalist i Aftenposten forklarte han sin manglende kritiske journalistikk med forutinntatte holdninger. Det var ikke mange i media som fikk positiv omtale. TV2 fikk riktignok ros for at de satte unge og ubesudlede freelancejournalister på saken. Alt det de sier er i tråd med flere punkter i Vær Varsom-plakaten, som har ligget på sotteseng i denne saken. Men det er ikke den eneste. I VVP står det blant annet hvis noen skulle ha glemt det:

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Jeg undres på om NRK nå har brukt opp kvoten for kritisk søkelys på seg selv. Derfor er jeg er spent på hvor langt tid det tar, i selvransakelsens ånd, før NRK og Dagsnytt atten tar et kritisk blikk på laksenæringens manøvrer for å skjule at laksen i verste fall er helsefarlig. To yngre freelancejournalister avdekket det hele, men ingen av de store avisene eller etermediene omtalte funnene.

Det skal også bli spennende å se, når det gjelder Covid-19-tiltakene, om NRK kommer til å være en spydspiss, være etternøler eller bruker taushet som strategi.

Forrige artikkel– 1 av 35 boosterpasienter får hjerteskader
Neste artikkelUkraina: Stemningsskifte i Tyskland