– 1 av 35 boosterpasienter får hjerteskader

0
Shutterstock

«Alarmerende: 1 av 35 boosterpasienter har laboratorieverdier som indikerer akutt hjerteskade.» Det er overskriften på en artikkel av på transparenztest.de. Funnet er basert på resultater fra en sveitsisk observasjonsstudie av prof. Christian Eugen Mueller publisert her.

1 av 35 individer viste laboratorieverdier som indikerer akutt hjerteskade etter booster-mRNA-vaksinasjon. Forskere ledet av professor Christian Eugen Müller fra Universitetssykehuset i Basel undersøkte i hvilken grad hjerteskader oppstår etter mRNA-booster-vaksinasjoner. Hjerteskader fra mRNA-booster-skuddene ser ut til å være en mye høyere risiko enn tidligere antatt, viser de siste funnene.

777 ansatte ved Basel Universitetssykehus, medianalder 37 år og 69 % kvinner, hadde fått boostervaksinasjon. Etter 3 dager ble deres troponinnivåer (hs-cTnT) målt. Troponin er en laboratorieverdi som indikerer akutt skade på hjertet.

Mye høyere hos kvinner

«40 forsøkspersoner viste forhøyede troponinnivåer. I 18 av disse tilfellene var andre årsaker til stede. De resterende 22 tilfellene tilsvarte en forekomst på 2,8 %. Forekomsten hos kvinner var 3,7 % og hos menn bare 0,8 %», rapporterer transparenztest.de.

«De fleste av forsøkspersonene hadde ingen kardiovaskulær historie. Tre dager etter vaksinasjon ble deres troponinnivåer (hs-cTnT) målt for å oppdage hjerteskade. Hvis nivåene var forhøyet, fulgte en ny hs-cTnT-måling og bildeundersøkelse neste dag.» De overraskende resultatene ble presentert på ESC-kongressen i 2022. Det hadde tidligere blitt antydet at slike komplikasjoner var svært sjeldne, med en forekomst i området på bare 0,0035 %. Men de nye studieresultatene tyder på at det er langt verre.

800 ganger høyere enn tidligere vist

Ifølge professor Christian Müller:

«Studien bekrefter hypotesen om at forekomsten av akutt hjertepåvirkning er høyere enn antatt. Med 2,8 % var den 800 ganger høyere enn i passive observasjonsstudier. Men nå som vi trenger årlige boostervaksinasjoner, kan det være mye vaksinerelatert hjerteinvolvering.»

Prof. Christian Müller legger til.

«Fra dag 3 til dag 4 observerte vi et tydelig fall i troponin hos nesten alle deltakerne, noe som indikerer at dette var et akutt problem.»

“Alarmerende høyt”

«Forekomsten av 2,8 % av akutt hjerteskader er alarmerende høy,» advarer transparenztest.de. «Dermed viser 1 av 35 boosterede personer slike verdier kort tid etter mRNA-vaksinasjonen. Omregnet ville man f.eks. med 350.000 boostervaksinasjoner, følgelig få 10.000 personer eller med 3,5 millioner 100.000 personer, som viser slike laboratorieverdier av en akutt hjerteskade.»

Sammenheng med idrettsskader

Ingen alvorlige hjertekomplikasjoner oppsto senere i denne gruppen innen 30 dager. Imidlertid kan de ha vært på kanten og ville ha skjedd med større fysisk anstrengelse.

Dette tyder på at det kan være sportsaktiviteter rett etter mRNA-vaksinasjon som fører til alvorlige kardiologiske problemer som myokarditt. Denne risikoen er også spesielt høy hos barn, siden barna må forventes å ha en sterk trang til å bevege seg, selv etter vaksinasjon. En konsekvens er åpenbar: ingen sportsaktiviteter eller sport i det minste de første 3 dagene etter boostervaksinasjonen.

40 prosent av myokarditttilfellene dør i løpet av de neste 10 årene

Ifølge en analyse fra tyske kardiologer er prognosen for viral myokarditt generelt ugunstig: nesten 40 % av de berørte pasientene døde i løpet av de neste ti årene. De fleste døde av en hjerteårsak, én av ti led plutselig hjertedød.

Kritiske spørsmål

transparenztest.de spør:

  • Hvorfor igangsettes tester med laboratorieverdier først nå, selv om de kardiologiske vaksineskadene har vært rapportert i stort antall i alle legemiddeldatabaser i mange måneder?
  • Hvorfor gjorde ikke myndighetene med ansvar for legemiddelsikkerhet dette selv?
  • Hvorfor publiseres ikke varselsignalanalysene av de enkelte vaksineskadene?
  • Hvorfor blir så få obduksjoner etter dødsfall, spesielt etter kardiologiske, arrangert i direkte tidsmessig sammenheng med mRNA-vaksinasjonen?
  • Hvorfor ikke suspendere mRNA-vaksinasjonen til risiko-nytte-forholdet er klart avklart?

Kommentar:

Vi kan føye til: Hvorfor tar ikke norske helsemyndigheter og norske politikere dette alvorlig? Hjerteskader etter mRNA-«vaksine» er nå en velkjent og svært alvorlig bivirkning. Svært mange dør av det, også unge mennesker. Hvorfor fortsetter norske helsemyndigheter å vaksinere folk når de vet at dette er tilfelle? Og hvorfor lar politikerne dette skje? Og hva med legene – har de glemt sin hippokratiske ed?

Forrige artikkel«The bird is free!»
Neste artikkelRevolusjonerende beklagelse