WHO enda mer avhengig av finansiering fra sterke kapitalgrupper

0

Av Paul Anthony Taylor.

Tilsynelatende ikke fornøyd med milliardene av dollar organisasjonen allerede mottar fra de multinasjonale korporasjonene og relaterte ikke-statlige finansinstitusjoner, har Verdens helseorganisasjon (WHO) i det stille begynt å søke enda mer finansiering direkte fra multinasjonale selskaper.

Den nye finansieringskampanjen drives av en lite kjent WHO-stiftelse som ble opprettet i de første dagene av COVID-19-pandemien, og ledes av Anil Soni , en tidligere farmasøytisk leder som har vært seniorrådgiver for Bill & Melinda Gates Foundation. Med WHO Foundation – styremedlemmer og andre høytstående embetsmenn som har flere interessekonflikter og forbindelser med organisasjoner som World Economic Forum (WEF), har bedriftens pengefangst fra WHO og dens aktiviteter nådd et helt nytt nivå.  

WHO Foundation ble opprettet i mai 2020 og hevder at den eksisterer fordi WHO sjøl mangler tilstrekkelige ressurser til å oppfylle sitt mandat. WHO er allerede svært avhengig av bedriftsfinansiering, siden organisasjonens 194 medlemsland nå bare gir WHO rundt 16 prosent av inntektene gjennom medlemskontingenter. Resten kommer fra såkalte ‘frivillige bidrag’, hvorav 88 prosent går til prosjekter som er spesifisert av giverne. Flertallet av slike donasjoner kommer fra den multinasjonale kapitalsektoren og relaterte ikke-statlige finansinstitusjoner, med Bill & Melinda Gates Foundation som gir hundrevis av millioner dollar i året som den klart største ikke-statlige bidragsyteren.

Lover «økonomisk avkastning» til investorer

Med hovedkontor i Genève, Sveits, i umiddelbar nærhet til selve WHO, er WHO-stiftelsen tilknyttet WHO og har, sjøl om den er juridisk uavhengig av den, et nært forhold til ledelsen. Regelmessige møter finner sted mellom representanter for de to organisasjonene, hvor WHO har en assisterende generaldirektør som sitter som observatør i WHO Foundations styre.

I en spesielt urovekkende utvikling har WHO Foundation nylig inngått et samarbeid med venturekapitalfirmaet OurCrowd for å lansere et « Globalt Health Equity Fund » på 200 millioner dollar. I en tale ved lanseringen av prosjektet , som fant sted i september 2022 ved Clinton Global Initiative i New York, skrøt administrerende direktør i WHO Foundation, Anil Soni åpent av at fondet var på utkikk etter «avkastningssøkende privat kapital» og «økonomisk avkastning» for investorer. . Mens en del av overskuddet vil gå til WHO, er det vanskelig å se denne virksomheten som noe annet enn åpenbar profitt på sjukdom.

Ikke overraskende avslører derfor biografiene til WHO-stiftelsens styre og ledelse koblinger til bransjer, organisasjoner og enkeltpersoner som av mange blir sett på som å sette profitt foran helse. Administrerende direktør Anil Soni var sjef for globale infeksjonssykdommer i legemiddelselskapet Viatris, for eksempel. Han har også fungert som administrerende direktør for Clinton Health Access Initiative og var seniorrådgiver for Bill & Melinda Gates Foundation. Chief Operating Officer Karen Hitschke var tidligere Chief Financial Officer for farmasøytisk selskapet Affectis AG, mens styremedlem Clare Akamanzi var en ung global leder av Klaus Schwabs World Economic Forum. Styremedlem Dr. Silvia Gold var medstifter av et multinasjonalt farmasøytisk selskap ved navn Insud Pharma.

Finansiering fra Gates Foundation

Gitt sine enorme pågående donasjoner til WHO, er det neppe overraskende at Bill & Melinda Gates Foundation også har begynt å gi penger til WHO Foundation. En første donasjon på $280.000 ble gitt i mai 2021 for å «støtte innsamlingsarbeid for COVAX AMC og vaksinekapital», med ytterligere $1.000.000 deretter gitt i april 2022 for å «støtte den organisatoriske kapasiteten til WHO Foundation». Det er allerede en økende bekymring over innflytelsen Gates har over WHO, så hans finansiering av den nye WHO-stiftelsen vil invitere til ytterligere mistenksomhet.

Global helse fortjener definitivt bedre enn dette. Som covid-19-pandemien har vist nok en gang, ser farmasøytisk industri og dens allierte på menneskeliv utelukkende som en kilde til uendelig fortjeneste fra salg av patenterte legemidler og vaksiner. Langt fra å forsøke å endre denne uetiske forretningsmodellen, ser WHO og WHO Foundation i stedet ut til å støtte den fullt ut. Det er derfor viktig at det opprettes et nytt organ for å erstatte WHOs modell og ha i oppgave å gjøre naturlig forebyggende helse til en menneskerettighet over hele verden. Å oppnå » Helse for alle » på global skala avhenger av det.


Originalens tittel: World Health Organization Seeking Direct Corporate Funding Through Group Headed By Former Bill Gates Foundation Official

Paul Anthony Taylor er administrerende direktør for Dr. Rath Health Foundation og en av medforfatterne av deres bok,»The Nazi Roots of the ‘Brussels EU'».

Forrige artikkelTusenvis av spanske studenter demonstrerte for «en sjokkplan for mental helse»
Neste artikkelBjørnar Moxnes trår over streken
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.