NATO øver på å slippe atombomber i Europa

0
Et av USAs strategiske bombefly under trening med bruk av "taktiske atomvåpen".

Av Andre Damon, WSWS.

NATOs militærallianse avholder en treningsøvelse, kjent som Steadfast Noon, der amerikanske B-52 bombefly og F-16 jagerfly vil simulere å slippe atombomber over Europa midt i en stadig alvorligere kjernefysisk eskalering mot Russland.

Treningsøvelsen kommer bare ti dager etter at USAs president Joe Biden advarte om en atom «apokalypse», og sa at risikoen for atomkrig er den største siden Cubakrisen i 1962.

«Dette er øvelsen som praktiserer NATOs atomangrepsoppdrag med dobbeltkompatible fly og de taktiske B61-atombombene USA utplasserer i Europa,» skrev Hans Kristensen fra Federation of American Scientists.

Flyet vil øve på å slippe B61s «taktiske» termonukleære bomber, som hver er opptil 20 ganger kraftigere enn våpenet som ødela Hiroshima i andre verdenskrig, og drepte så mange som 126.000 sivile.

Mens kjernefysiske treningsøvelser vanligvis presenteres som rutinemessige, ikke-truende og ikke rettet mot noe spesifikt land, gjorde NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i år klart at øvelsen er ment som en trussel mot Russland.

I en tale som omtalte Russland fem ganger, kunngjorde Stoltenberg: «Neste uke vil NATO holde sin lenge planlagte avskrekkingsøvelse, Steadfast Noon». Han la til, «Russland vet at en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes.»

Fra og med 2019 hadde USA 150 «taktiske» atomstridshoder stasjonert over hele Europa som en del av NATOs kjernefysiske arsenal, inkludert i Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia.

Søndag, en dag før den planlagte atomøvelsen, ba Kina sine innbyggere som bor i Ukraina om å evakuere landet, med henvisning til den «alvorlige sikkerhetssituasjonen».

I juni publiserte NATO-alliansen et dokument som lover å «levere hele spekteret av styrker» som trengs «for høyintensiv, flerdomene krigskamp mot atombevæpnede jevnbyrdige konkurrenter.»

I kunngjøringen av Steadfast Noon-øvelsen sa NATO at treningsflyvningene inkluderer «14 land og opptil 60 fly av forskjellige typer, inkludert fjerde og femte generasjons jagerfly, samt overvåkings- og tankfly.» Den la til at «US B-52 langdistansebombefly» vil «fly fra Minot Air Base i North Dakota» for å delta i øvelsen.

Flyvningene vil finne sted «over Belgia, som er vertskap for øvelsen, samt over Nordsjøen og Storbritannia.»

NATO la til: «Ingen levende våpen brukes,» som er en lettelse fordi våpnene involvert i øvelsen ville bestråle flere hundre kvadratkilometer og spre nedfall i flere land.

Den 7. oktober sa president Joe Biden at verden står i fare for atomvåpen «Armageddon», og antydet at den raske eskaleringen av krigen i Ukraina kan føre til atomkrig mellom USA og Russland.

«Vi har ikke vært stilt overfor utsiktene til Armageddon siden Kennedy og Cubakrisa,» sa Biden.

Biden la til at han ikke trodde «det er mulig å ta i bruk et taktisk atomvåpen og ikke ende opp med Armageddon.»

I februar advarte han om at sending av offensive våpen til Ukraina ville utløse «tredje verdenskrig». Siden den gang har USA sendt hundrevis av pansrede kjøretøyer, avanserte langdistansemissilsystemer og andre avanserte våpen til Ukraina.

USAs «taktiske» atommissil B61 er et av de våpnene som senker terskelen for bruk av kjernefysiske våpen. Det er utplassert i Europa.

I en artikkel publisert i forrige uke i Politico , skrev tidligere CIA-direktør Leon Panetta at de amerikanske etterretningsbyråene tror oddsen for at krigen i Ukraina skal gå over i en atomkrig er så høy som én av fire.

«Noen etterretningsanalytikere mener nå at sannsynligheten for bruk av taktiske atomvåpen i Ukraina har steget fra 1-5 prosent ved starten av krigen til 20-25 prosent i dag,» skrev Panetta.

Fredag ​​rapporterte The Guardian at regjeringer legger planer for å forhindre «panikk» dersom krigen i Ukraina skulle eskalere til en atomkonflikt. «Vesten legger planer for å unngå panikk hvis Russland bruker atombombe i Ukraina» var overskriften på rapporten, som siterte en ikke navngitt tjenestemann som sa at regjeringer gjennomfører «forsiktig planlegging for en rekke mulige scenarier».

NATOs kjernefysiske øvelse skal finne sted nesten samtidig som Russland gjennomfører sin «grom» atomøvelse. Mens NATO høylytt har kunngjort sine atombombeøvelser, har ingen lignende kunngjøring kommet fra Russland.

Det har imidlertid ikke hindret NATO-tjenestemenn i å fordømme den ennå uanmeldte russiske øvelsen som en provoserende eskalering.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sa til Reuters: «Å fekte med atomvåpen for å tvinge USA og dets allierte er uansvarlig.»

Han la til: «Vi mener at sabelrasling er hensynsløs og uansvarlig. Russland kan velge å spille den kampen – men det vil vi ikke.» Den amerikanske tjenestemannen sa dette bare dager før Washington planla å fly bombefly til Europa for å øve på å slippe atombomber.

Josep Borrell, EUs utenrikspolitiske sjef, truet forrige uke med å «utslette» det russiske militæret hvis atomvåpen ble brukt i Ukraina, og sa: «Ethvert atomangrep mot Ukraina vil skape et svar, ikke et atomsvar, men et så kraftig svar fra militær side at den russiske hæren vil bli utslettet.»

Den 7. oktober, samme dag som Bidens kommentar om kjernefysisk Armageddon, ba Ukrainas president Volodymyr Zelensky, på et møte i en australsk tenketank, NATO om å utføre forebyggende angrep på Russland for å forhindre «muligheten for Russland å bruke atomvåpen».

Hva bør NATO gjøre? Eliminer muligheten for at Russland bruker atomvåpen, sa Zelensky. «Vi trenger forebyggende angrep, så de vet hva som vil skje med dem hvis de bruker atomvåpen, og ikke omvendt.»

I denne overopphetede atmosfæren øker den USA-ledede kjernefysiske treningsøvelsen utsiktene til en stor feilberegning. Det er en kjent sak at den årlige NATO Able Archer-øvelsen under den kalde krigen nesten førte til en fullskala atomkrig i 1983, da ledelsen i Sovjetunionen ble overbevist om at USA faktisk kom til å lansere et atomvåpenangrep.


Kommentar: Faren for atomkrig er reell, når skal fredsbevegelsen komme på banen?

Vi har sett faren for at konflikten og krigen i Ukraina kan utvikle seg til en europeisk storkrig, og dermed eventuelt en atomkrig, siden våren 2014. Vi har advart mot dette gang på gang. Det var også en av flere grunner til vi tok avstand fra Russlands invasjon 24. februar 2022. Men overfor det som skulle ha vært ei antiimperialistisk og antimilitaristisk venstreside har vi talt for døve ører. Der er den dominerende holdninga å støtte NATOs krig mot Russland og rope på mer våpen!

15. april 2014:

Det er ennå mulig å hindre krigen

11. april 2016:

Er verdenskrigen allerede i gang? Og i så fall, kan den stoppes?

Les også om USAs nye retningslinjer for bruk av atomvåpen:

The Nuclear Posture Review bringer atomkrigen mye nærmere

President Vladimir Putin presenterte Russlands nye våpensystemer under sin valgtale 28. februar 2018. Han advarte om at Russland nå har våpensystemer som gjør det mulig å gå utenom alle USAs forsvarssystemer og ramme nordamerikanske byer med kjernefysiske våpen. I enkelte vestlige medier blir talen utlagt som krigersk. Det er riktigere å se den som en desperat appell til Vestens politiske ledere om å ta til vettet.

Etter å ha presentert disse våpnene sa Putin:

«Jeg ser det som min plikt å kunngjøre følgende: All bruk av atomvåpen mot Russland eller dets allierte, våpen av kort, middels eller noen rekkevidde i det hele tatt, vil bli betraktet som et atomangrep på dette landet. Gjengjeldelsen vil være øyeblikkelig, med alle tilhørende konsekvenser.»

Skal ikke snart de nyfrelste krigstilhengerne våkne og innse hva slags ferd de er med på?

Forrige artikkelDomstol i Missouri krever at Fauci og andre tjenestemenn i Biden-administrasjonen avsettes
Neste artikkelPå tide å reise samvirketanken igjen
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.