Kraftige menstruasjonsblødninger føres opp som bivirkning av koronavaksiner

0

Legemiddelverket skriver 28. oktober 2022:

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert at kraftige menstruasjonsblødninger etter koronavaksinering skal omtales som en bivirkning i produktinformasjonen til mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax.

FHI prøver å gi et inntrykk av at de har tatt dette alvorlig lenge:

-Vi har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinering. Allerede i juni 2021 tok vi signalet og begynte å undersøke nærmere. Folkehelseinstituttet var raske med å inkludere spørsmål om menstruasjonsforstyrrelser i sine befolkningsundersøkelser og vi løftet problemstillingen til EMA, sier overlege Ingrid Aas. 

Men hvis de har visst dette siden juni 2021, hvorfor har de ikke advart mot dette før?

Ja, det har stått på nettsidene til Legemiddelverket, men har kvinner fått advarsel om dette før de har tatt vaksinen? For hvis myndighetene har visst det, men ikke gitt beskjed før vaksinering, så er informasjonsplikten i lovverket brutt.

Vi tok opp dette allerede i juli 2021, og da faktisk bygd på informasjoner i mainstream media:

Kvinner over hele verden melder om mens-endringer etter koronavaksine

Over hele verden har kvinner meldt om uregelmessigheter i menstruasjonen etter å ha fått vaksinen. Likevel er det foreløpig gjort svært lite forskning på det. Dette skriver avisa Aftenposten.

Fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen sier han ikke avviser at det kan være en sammenheng. Han sier derimot at fordi det er så vanlig med uregelmessigheter i menstruasjon kan det være vanskelig å sette det direkte i sammenheng med koronavaksinen.

Aftenposten og andre medier omtalte historiene til kvinner som har opplevd uvanlig menstruasjon. I løpet av helgen har Statens legemiddelverk mottatt mange meldinger fra kvinner som har opplevd det samme. De jobber nå med å gjennomgå disse.

Rapporter om blødninger og menstruasjonsproblemer over hele verden

Det prestisjetunge medisinske tidsskriftet British Medical Journal (bmj) skrev 14. april 2021:

Mange kvinner over hele verden klager over uregelmessigheter i menstruasjonsblødningen etter å ha mottatt CoViD-vaksiner. Noen opplever kraftig menstruasjonsblødning (menoragi), noen blødninger før menstruasjonen skyldes eller blør ofte (metrorragi / polymenoré), mens noen klager over blødning etter menopausen.

Men dette bekymrer ikke fagdirektør Steinar Madsen. Men så er det vel også lenge siden han avla den hippokratiske eden

Les også denne artikkelen fra september 2021:

Personlige erfaringer med bivirkninger av Covid-19 vaksinen i Norge

Det finnes personlige erfaringer i titusentall om disse problemene uten at myndighetene har tatt det alvorlig. Disse problemen er også tatt opp av Foreningen Lov og Helse i denne artikkelen:

Fenomenet vaksinebivirkninger

I september 2021 skrev vi:

Mange kvinner rapporterer forbigående menstruasjonssykdommer etter vaksinasjon mot Covid-19, rapporterer den franske mainstreamavisa Le Monde.

I Spania, fra 18. juli, var nesten 450 rapporter om forstyrrelser i menstruasjonssyklusen eller livmorblødning etter vaksinasjon blitt identifisert og gjaldt alle godkjente vaksiner.

I Storbritannia, hvor vaksinasjonskampanjen ble utvidet tidligere, er det rapportert totalt 28.943 lidelser til UK Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA). 

Les: Nearly 4,000 women report menstrual problems including heavy bleeding and delayed periods after getting their Covid vaccine 

Tallet på kvinner i Storbritannia som rapporterer om menstruasjonsproblemer etter vaksinene hadde økt til 13.000 innen 7. juli, rapporterte Sky News.

Blødningsforstyrrelser etter vaksinen: − Vi må bli tatt på alvor

Jenny Hewig Abelson (28) blødde over 150 dager etter at hun tok vaksinen. Nå etterlyser hun svar. Dette skriver avisa VG.

28-åringen fikk andre vaksinedose i september 2021.

Siden det blødde hun hver dag med unntak av to dager. Det er over 150 dager med blødning.

– Jeg har vært redd for å si dette, men jeg har ikke tatt dose tre med vaksine fordi jeg ikke tør.

Omfattende problem

I august 2021 viste en internasjonal undersøkelse at 140.000 kvinner hadde rapportert endringer i blødninger etter vaksinen.

Dette er også registrert av British Medical Journal, bmj, som skriver:

Den «tunge menstruasjonsblødningen» er tidligere rapportert hos kvinner med underliggende blodplateforstyrrelser. Det er sannsynlig at den vaksineinduserte trombocytopenien kan være en forklaring på de nylige forekomstene av kraftige menstruasjonsblødninger opplevd av kvinner i forskjellige land etter CoViD-19-vaksinasjonen. Det betydelige tapet av blod hos mange kvinner kan føre til alvorlig anemi, ytterligere forverre trombocytopeni, og kan derfor øke risikoen for blødninger og blodpropp betydelig.

Når Legemiddelverket først nå i november 2022 kommer med en forsiktig advarsel er det for lite og for seint. Dette har myndighetene visst i snart halvannet år, og utallige kvinner har bli påført store lidelser og problemer samtig som de har følt seg tvunget til å ta disse vaksinene.

Og enda er dette bare toppen av isfjellet. De alvorlige skadene er langt større og, har det vist seg, også livstruende.

Det må komme et rettsoppgjør etter dette hvor de ansvarlige pusjerne av de skadelige «vaksinene» blir stilt til ansvar for sine handlinger.

Forrige artikkelBrygger det opp til handelskrig mellom USA og EU?
Neste artikkelItalia: – Tilbake til normaliteten, bort med vaksinetvang, suspensjoner og unntaksregler