Koronavaksiner godkjent for småbarn

0
VGs oppslag fra 2012

EUs legemiddelbyrå (EMA) har godkjent bruk av Pfizer og Modernas koronavaksiner til barn ned til seks måneders alder. Dette melder NRK.

Statskanalen skriver videre:

EMA anbefaler at Pfizers vaksine kan gis som tre doser til barn i alderen seks måneder til fire år, mens Moderna kan gis som to doser til barn mellom seks måneder og fem år.

Byrået understreker at vaksinedosene til de minste barna er mindre enn for barn fra fem år og oppover.

Koronavaksinene til Pfizer og Moderna er allerede godkjent av EMA for barn fra henholdsvis fem og seks års alder.

Hindrer ikke sjukdom – hindrer ikke smitte

Dette skjer til tross for at stadig mer forskning viser at disse «vaksinene» ikke hindrer smitt og ikke hindrer sjukdom.

Nylig spurte et medlem av EU-parlamentet fra Nederland, nederlandske Rob Roos, den ledende representanten fra Pfizer, Janine Small, president for internasjonalt utviklede markeder i Pfizer om mRNA-vaksinen noen gang ble testet for å se om den blokkerte overføring av viruset. Og hun innrømmet at det ikke hadde skjedd.

Epoch Times skriver at i slutten av 2020 skrev Food and Drug Administration at det ikke var noen data tilgjengelig for å avgjøre om vaksinen ville forhindre overføring og hvor lenge. Omtrent på samme tid sa Pfizers administrerende direktør Albert Bourla at firmaet hans var «ikke sikker» på om de som mottar vaksinen vil være i stand til å overføre COVID-19 til andre mennesker.

Pfizer-sjef Albert Bourla nektet å vitne i EU-parlamentet etter å ha vært invitert til det.

Fra nødgodkjenning til anbefaling

FDA, den amerikanske Food and Drug Administration, nødgodkjente 15.juni-22 mRNA sprøytene for barn 6 måneder opp til 5 år.

CDC trengte bare tre dager, til 18.juni, på å bestemme seg for å anbefale mRNA sprøyten til ALLE barn over 6 måneder. 

Barn trenger ikke vaksinen

Dr. Tracy Beth Høeg (cv) som er dansk-amerikansk epidemiolog. Hun har gitt vitnesbyrd til kongressen i USA om barn og covid: “Putting Kids First: Addressing COVID-19’s Impacts on Children”. Der viser hun at små barn har en mikroskopisk sjanse for å bli alvorlig sjuke og dø av covid.

Les: Trenger barn under 5 år en mRNA sprøyte?

CDC: Naturlig immunitet seks ganger sterkere beskyttelse enn vaksinene under «deltabølgen»

Naturlig immunitet var seks ganger sterkere under deltabølgen enn vaksinasjon, ifølge en ny rapport fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Dette skriver Microsoft News.

Rapporten ble publisert 19. januar og analyserte COVID-data fra New York og California, som utgjør omtrent én av seks av USAs totale COVID-dødsfall. Studien har sine begrensninger – den ble nemlig gjort før omikron-bølgen og tar ikke hensyn til informasjon om boostere. Den stemmer imidlertid stort sett med studier fra andre land.

«Tidligere COVID-sykdom (mange arbeiderklasse) gir bedre immunitet enn vaksiner (mange fagfolk), så vaksinemandater er ikke bare vitenskapelig tull, de er også diskriminerende og uetiske,» skrev Harvard Medical School-professor Martin Kulldorff, en epidemiolog og biostatistiker.

CDCs funn ble frigitt dager etter at Høyesterett avgjorde at president Joe Bidens vaksinasjons- eller testkrav for virksomheter med mer enn 100 ansatte var grunnlovsstridig. Høyesteretts avgjørelse fikk noen virksomheter, inkludert Starbucks, til å skrote vaksinemandatene for ansatte.

Andre studier indikerer at vaksinene på lang sikt skader immunsystemet i tillegg til at de har gitt enormt mange vaksineskader over hele verden.

Les: Sverige stanser vaksiner for barn mellom 5 og 12 år.

Alvorlige vaksineskader i Norge

De vaksinene som egentlig burde kalles genterapier er fortsett bare godkjent på prøve, og det er usikkert når de eventuelt får endelig godkjenning. Injeksjonene fører til langt flere vaksineskader enn noen tidligere vaksiner i norsk historie.

Advokat Jørgen Heier i advokatfirmaet Campbell & co skriver:

Til bekjempelse av COVID-19 har helsemyndigheter over store deler av verden gjennomført massevaksinasjon i et historisk omfang, nok en gang med hurtigutviklede vaksiner. Vaksinene ble bragt til markedet etter komprimerte testfaser, og distribueres fortsatt i medhold av betingede godkjenninger, som forlenges for ett år av gangen. Ved koronavaksinenes introduksjon i 2020 ble det opplyst at endelig godkjenning kunne forventes å foreligge tidligst 2023. Legemiddelverket opplyser nå på sine hjemmesider at det er uklart når koronavaksinene kan forventes å få endelig godkjenning.

Ifølge Legemiddelverket har ca. 4 330 000 mennesker fått én eller flere koronavaksinedoser i Norge, og ifølge Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport (side 4 flg.) har det innkommet 59 303 meldinger om mistenkte bivirkninger i den forbindelse. Den som eventuelt tror at man er alene om å oppleve ubehagelige bivirkninger etter vaksinasjon, skal altså vite at man ikke er den eneste, og at det er all grunn til å oppsøke hjelp. Av innkomne meldinger er foreløpig bare 36 065 meldinger behandlet. 6 256 av de behandlede meldingene har blitt kategorisert som alvorlige, og blant disse er det 2 940 meldinger om sykehusinnleggelser og 260 meldinger om dødsfall. Meldinger inngis basert på mistanke, og utgjør ikke i seg selv bevis for årsakssammenheng. Enkelte sammenhenger begynner imidlertid å avtegne seg.

Europeiske og norske helsemyndigheter legger nå til grunn at det er sammenheng mellom koronavaksinene og betennelser i hjertet. Norske helsemyndigheter har også funnet økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser i kjølvannet av vaksinasjon. Hva angår blodpropper, har europeiske helsemyndigheter konkludert med sannsynlig årsakssammenheng med AstraZeneca (og Janssen), mens man foreløpig følger dette nøye med hensyn til Pfizer og Moderna, der sammenhengen synes å foreligge i enkelte studier, men foreløpig ikke anses like sikker.

Helsemyndighetene legger til grunn at fem av de seks dødsfallene som er meldt i tilknytning til AztraZeneca skyldes blodpropper som ovenfor nevnt, og vaksinen ble raskt tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. De første 100 meldingene om dødsfall etter vaksinasjon med Pfizer på norske sykehjem, ble gjenstand for nærmere undersøkelse. Årsakssammenheng ble ansett som «sannsynlig» i 10 av tilfellene, og «mulig» i ytterligere 26. For de resterende 154 meldingene om dødsfall etter Pfizer og Moderna, som har påløpt suksessivt og sammenfallende i tid med vaksinasjon ned gjennom yngre aldersklasser, er noen tilsvarende undersøkelse ikke publisert. På bakgrunn av den offisielle statistikken i Dødsårsaksregisteret oppgir imidlertid FHI henholdsvis 19 + 22 dødsfall for 2021 der koronavaksine var henholdsvis «underliggende» og «medvirkende» årsak.  

Kommentar: Sannsynligvis store mørketall

Av grunner som det ikke er vanskelig å gjette seg til har myndigheter over hele verden gjort sitt beste for å gjemme bort vaksineskadene. Men de har ikke lykkes helt. Det som har lekket ut gjør det rimelig å anta at det kan være store mørketall. De offisielle tallene Heier viser til er derfor antakelig bare toppen av isfjellet.

Les: Tyske forskere: Tallet på vaksineskader kan være 40 ganger høyere enn antatt

En bombe av et innlegg om vaksineskader i australsk parlament

Europeisk database viser mange vaksineskader og et stort antall dødsfall

Forrige artikkelNår starter etterforskningen av Erna Solberg og norske helsemyndigheter?
Neste artikkelFN og Jerusalems legale status, en påminning