FN og Jerusalems legale status, en påminning

0
al-Aqsa-moskéen (til venstre) og den gylne Klippedomen er symboler på Jerusalem og palestinernes viktigste helligdommer. Foto: Shutterstock.

Hyklersk «glemt» av Vesten i forhold til Ukraina

Av Trond Ali Linstad.

Er det hyklersk? Vesten protesterer mot Russlands «ulovlige og illegitime annektering av ukrainske områder» (Stoltenberg). Men tier om Israels «ulovlige og illegitime annektering av palestinske områder». Ta Jerusalem som eksempel.

Jerusalems internasjonale legale status

Vi går tilbake i tid. FNs Hovedforsamling – som vedtok å dele Palestina, urettmessig riktignok – gjorde vedtaket under om Jerusalems status. Det er fortsatt det internasjonalt legalt gjeldende vedtak for Jerusalem, med etterfølgende relevante FN-resolusjoner for byen:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 181

«Jerusalem by skal være en corpus separatum (internasjonalt administrert sone, vår anm.) under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner.»

Vedtaket er ikke blitt gjennomført, men er fortsatt det gjeldende internasjonalt legale vedtak for Jerusalems status.

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 303

«Hovedforsamlingen … gjentar derfor sitt mål om at Jerusalem skal bli plassert under et permanent internasjonalt styre … og bekrefter spesielt de følgende bestemmelser av Hovedforsamlingens resolusjon 181 (II): (1) Jerusalem by skal bli etablert som et corpus separatum under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner.»

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 31/106

«Hovedforsamlingen … erklærer videre at alle lovgivende og administrative tiltak truffet av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer og forflytning av befolkning, som har til hensikt å endre den legale status av Jerusalem| er ugyldige og kan ikke endre denne status.»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 252 (1968)

«Sikkerhetsrådet … anser at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som tjener til å endre den legale status til Jerusalem er ugyldige og kan ikke endre den status; Inntrengende oppfordrer Israel til å gjøre om alle slike tiltak som allerede er truffet og omgående avstå fra videre tiltak som bidrar til å endre status av Jerusalem.»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 267 (1969)

«Sikkerhetsrådet … kritiserer på sterkeste vis alle tiltak som er gjort for å endre status for byen Jerusalem. Bekrefter at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel i den egentlige mening å endre status til Jerusalem, inkludert ekspropriering av land og eiendommer på det, er ugyldige og kan ikke endre dets status; Inntrengende oppfordrer på nytt Israel til omgående å gjøre om fra alle tiltak truffet av det som kan bidra til å endre status til Jerusalem by, og i fremtiden avstå fra all virksomhet som kan ha slik effekt.»

Jerusalem er okkupert by

Jerusalem er okkupert by, militært tatt av Israel! Israel eksproprierer land og eiendom, forflytter urettmessig befolkning – palestinere/arabere, ut av Jerusalem og jøder inn i byen. Israel iverksetter lovgivende og administrative tiltak for å beholde Jerusalem – gjøre okkupasjonen varig. Og har – i strid med all internasjonal rett – innlemmet okkupert Jerusalem i Staten Israel.

Protester uteblir

Hvem protesterer mot Israels overgrep og brudd på internasjonal rett? I hvert fall ikke de som nå roper høyt om overgrep og brudd på internasjonal rett – i Ukraina! Hyklersk er det!

USA har godtatt Israels annektering av Jerusalem. England sier de kan gjøre det samme. Norske politikere deltar på møter og seminarer i Jerusalem – lagt dit av Israel i den hensikt å gi «legitimitet» til Israels okkupasjon og annektering av byen.

FN-vedtak kritiserer «på det sterkeste» dette! De færreste bryr seg om det. Hyklersk? Det er sant.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKoronavaksiner godkjent for småbarn
Neste artikkelKonkurser i vindkraftindustrien