Alvorlige vaksineskader i Norge

0

De vaksinene som egentlig burde kalles genterapier er fortsett bare godkjent på prøve, og det er usikkert når de eventuelt får endelig godkjenning. Injeksjonene fører til langt flere vaksineskader enn noen tidligere vaksiner i norsk historie.

Advokat Jørgen Heier i advokatfirmaet Campbell & co skriver:

Til bekjempelse av COVID-19 har helsemyndigheter over store deler av verden gjennomført massevaksinasjon i et historisk omfang, nok en gang med hurtigutviklede vaksiner. Vaksinene ble bragt til markedet etter komprimerte testfaser, og distribueres fortsatt i medhold av betingede godkjenninger, som forlenges for ett år av gangen. Ved koronavaksinenes introduksjon i 2020 ble det opplyst at endelig godkjenning kunne forventes å foreligge tidligst 2023. Legemiddelverket opplyser nå på sine hjemmesider at det er uklart når koronavaksinene kan forventes å få endelig godkjenning.

Ifølge Legemiddelverket har ca. 4 330 000 mennesker fått én eller flere koronavaksinedoser i Norge, og ifølge Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport (side 4 flg.) har det innkommet 59 303 meldinger om mistenkte bivirkninger i den forbindelse. Den som eventuelt tror at man er alene om å oppleve ubehagelige bivirkninger etter vaksinasjon, skal altså vite at man ikke er den eneste, og at det er all grunn til å oppsøke hjelp. Av innkomne meldinger er foreløpig bare 36 065 meldinger behandlet. 6 256 av de behandlede meldingene har blitt kategorisert som alvorlige, og blant disse er det 2 940 meldinger om sykehusinnleggelser og 260 meldinger om dødsfall. Meldinger inngis basert på mistanke, og utgjør ikke i seg selv bevis for årsakssammenheng. Enkelte sammenhenger begynner imidlertid å avtegne seg.

Europeiske og norske helsemyndigheter legger nå til grunn at det er sammenheng mellom koronavaksinene og betennelser i hjertet. Norske helsemyndigheter har også funnet økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser i kjølvannet av vaksinasjon. Hva angår blodpropper, har europeiske helsemyndigheter konkludert med sannsynlig årsakssammenheng med AstraZeneca (og Janssen), mens man foreløpig følger dette nøye med hensyn til Pfizer og Moderna, der sammenhengen synes å foreligge i enkelte studier, men foreløpig ikke anses like sikker.

Helsemyndighetene legger til grunn at fem av de seks dødsfallene som er meldt i tilknytning til AztraZeneca skyldes blodpropper som ovenfor nevnt, og vaksinen ble raskt tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. De første 100 meldingene om dødsfall etter vaksinasjon med Pfizer på norske sykehjem, ble gjenstand for nærmere undersøkelse. Årsakssammenheng ble ansett som «sannsynlig» i 10 av tilfellene, og «mulig» i ytterligere 26. For de resterende 154 meldingene om dødsfall etter Pfizer og Moderna, som har påløpt suksessivt og sammenfallende i tid med vaksinasjon ned gjennom yngre aldersklasser, er noen tilsvarende undersøkelse ikke publisert. På bakgrunn av den offisielle statistikken i Dødsårsaksregisteret oppgir imidlertid FHI henholdsvis 19 + 22 dødsfall for 2021 der koronavaksine var henholdsvis «underliggende» og «medvirkende» årsak.  

Kommentar: Sannsynligvis store mørketall

Av grunner som det ikke er vanskelig å gjette seg til har myndigheter over hele verden gjort sitt beste for å gjemme bort vaksineskadene. Men de har ikke lykkes helt. Det som har lekket ut gjør det rimelig å anta at det kan være store mørketall. De offisielle tallene Heier viser til er derfor antakelig bare toppen av isfjellet.

Les: Tyske forskere: Tallet på vaksineskader kan være 40 ganger høyere enn antatt

En bombe av et innlegg om vaksineskader i australsk parlament

Europeisk database viser mange vaksineskader og et stort antall dødsfall

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDemokratiet avvikles ved hjelp av demokrati
Neste artikkelDet hellige mantra