Bøndene krever handling nå, det lønner seg ikke å høste årets grønnsaker

0
Skjermdump fra Facebook

I et felles brev fra Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag til Landbruks- og matminister Sandra Borch den 6.september går begge organisasjonenes ledere ut og ber om et raskt møte for å drøfte løsninger for å redde årets høstklare grønnsaksavlinger. De kommer med klare forslag til å løse problemene med de høye strømprisene.

Av Romy Rohmann.

Flere bønder melder om at de ikke vil høste årets avling, da det ikke lønner seg.

Vi har tidligere skrevet om bonden på Toten som harvet ned årets avling og han er ikke aleine. Det er flere grønnsaksbønder som melder om at dette blir en konsekvens av de høye strømprisene.

På Ogna gard på Jæren har grønnsakbøndene Marthe og Sigbjørn Skjørestad startet et Facebook-arrangement som de har kalt «Se gulrøtter råtne».

Nationen skriver: «Alle er invitert til å se den tragiske og sosialrealistiske forestillingen som beskriver tingenes tilstand i norsk grønnsaksproduksjon, men bøndene lover å holde av stoler på første rad til landbruksministeren, statsministeren og finansministeren.»

Slike aksjoner vil vi nok se flere av framover dersom det ikke gjøres noe raskt.
 
Strømstøtta bøndene har fått monner ikke for de som har et forbruk på over 20.000 kwh/mnd, og det var det fra 214 – 327 landbruksforetak som hadde i perioden fra desember 2021 til mars 2022. Den gang var prisene mellom 1 og 1,5kr/kwh og nå er prisene opp til 4 ganger så høye.

Grønnsaksprodusenter er avhengig av å tørke, kjøle og lagre grønnsakene og disse lagrene har et strømforbruk på opptil 3 – 4ganger 20 000kwh. Mange bønder har gått sammen om felles lagre, og slike produsenteide lagre omfattes heller ikke av denne strømstøtteordningen.

Det er også noen store husdyrproduksjoner som i vintermånedene har et forbruk som overstiger dette taket på 20 000 kwh/mnd, disse vil også møte store utfordringer når kulda kommer. Når vil vi se slaktebilene komme til gårdene.

Dette skjer i ei tid hvor Regjeringa skulle øke sjølforsyningsgraden i landet, og det har vært en rekordøkning i matprisene. I Nederland har bøndene tvunget landbruksministeren til å gå av. Når vil vi se det samme her?

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) viser til at Næringsministeren kommer med et svar til Stortinget om støtteordninger næringslivet.

Næringsminister Jan Christian Vestre hadde fredag 9.septeber et møte med LO, NHO og Virke om strømstøtteordningen for bedriftene, han sier at regjeringa også vil lytte til bøndene som vi lytter til andre bedrifter som forteller oss om utfordringene de står overfor.

Det vi ser er at regjeringa går ut med det samme den har gjort lenge, en «vente å se» holdning som grønsaksbøndene ikke har tid å vente på. Bøndene har ikke tid å vente, gulerøttene råtner nå minutt for minutt.

Forrige artikkelVerdens dummeste energipolitikk har gitt resultater
Neste artikkelOpprøret i Europa trappes opp