Vil bøndene få kompensasjon for kostnadsøkninga med årets jordbruksoppgjør?

0
Shutterstock

Agrianalyse publiserte 23.8 en priskostnadsindeks for jordbruket, denne priskostnadsindeksen baserer seg på prisøkning av sentrale innsatsfaktorer som blir brukt i produksjonen. Tallen viser at i perioden juni 21 – juni 22 var det en prisvekst på 23%.

Av Romy Rohmann

Det blei enighet om en ekstrautbetaling i september som baserer seg på søknadsomgangene i oktober 2021 og mars 2022. Denne ekstrautbetalinga skulle være enkompensasjon for økte kostnader. Jordbruksavtalen inneholdt 2,4 milliarder kroner til kompensasjon av ekstraordinære kostnader for 2022, hvor 1,764 milliarder kroner skal utbetales i september.

Noe av kostnadskompensasjonen skal også tas gjennom økte priser i markedet. Men som vi tidligere har skrevet om er det svært lite av økninga på matvareprisene som har tilfalt bonden. 

Les: Økte matvarepriser- bøndene får skylda

Nå er det slik at ingen gårder er like, derfor brukes en referansebruksmodell. Det er utarbeida en modell for 30 ulike bruk som utgjør denne modellen. Ulike driftsformer har ulike fordeling av kostnader på innsatsfaktorene, og prisveksten på de 8 innsatsfaktorene Agrianalyse her har undersøkt har sjølsagt hatt forskjellig prisvekst.

Innsatsfaktorer i Bondens Prisindeks:                      

  • Kalk og gjødsel                      
  • Kraftfôr                      
  • Såfrø og planter                    
  • Andre kostnader- tjenester              
  • Andre kostnader-varer                     
  • Vedlikeholdskostnader                     
  • Elektrisitet                 
  • Diesel mm      

Tall for juni 2022 viser at Bondens prisindeks har økt med hele 23 prosent sammenlignet med juni i fjor.

(figuren er fra Agrianlyse)

Av innsatsfaktorene er det spesielt diesel og kunstgjødsel som hadde kraftig prisvekst. Ellers er også økninga på pris for kraftforet også en driver for det totale tallet, prisen for elektrisitet vil også slå ut forskjellig for bøndene i de ulike landsdelene.

Vi ser at gjennomsnittlig prisvekst for bøndenes innsatsfaktorer er mye høyere enn konsumprisindeksen som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon.

En fullstendig gjennomgang av Bondens prisindeks (BPI) med utvidet innhold vil skje i løpet av høsten lover Agrianalyse. Når ekstrautbetalinga til bøndene kommer i september, vil vi nok få høre hvordan dette har slått ut for bøndene og om jordbruksforhandlingene har gitt kompensasjon for de økte utgiftene bøndene har hatt.  

Vi regner med at Bondeopprøret og faglaga er på ballen.  

Forrige artikkelSpetalen: – Jonas Gahr Støre og andre politikere forvirrer folk med bortforklaringer om strøm
Neste artikkelLockdown ødela britisk økonomi mer enn noen annen krise på 300 år