Stor nedgang i kjøpekraft i Norge

0

Det har vært en 5% økning i matvarepriser på 12 måneder, og konsumprisindeksen var på hele 6,3%.

Av Romy Rohmann

SSB anslo at konsumprisindeksen ville bli på 4,7% og anslagene for lønnsveksten var for 2022 på 4%.  Dette ville bety en gjennomsnittlig nedgang i kjøpekraft på 0,7 prosent.

Dette var antakelsen, men nå med en konsumprisindeks på 6,3% vil den gjennomsnittlige nedgang i kjøpekraften bli på 2,3%. Nå vil jeg også tro at anslagene for lønnsveksten var satt noe lav. Så nedgangen i kjøpekraften vil antakelig bli høyere enn 2,3% og må få betydning for lønnsoppgjøret neste år.

Men før vi får noe nytt lønnsoppgjør vil denne prisøkninga få store følger for en stor andel av befolkninga i Norge. De som det hittil så vidt har klart seg i hverdagen vil trenge hjelp. Vi vil framover oppleve en stor økning av fattige.

Den 3.august ble tallene for matprisene for OECD landene publisert.

Snittet for økninga i matprisene i OECD-landene var på 13.3%, noe som er den høyeste økninga som OECD har registrert på 47 år.

De siste 12 måneden har prisene på mat og alkoholfri drikke i Norge har steget 5,0 prosent.

I Sverige og Danmark er veksten mer enn det dobbelte, det er bare Sveits (1,9 %) og Japan (4,1 %) som har lavere tall enn Norge.

Prisveksten i våre naboland er slik;

  • Danmark 13,0 % siste 12 måneder
  • Sverige 11,2      
  • Finland 10,9
  • Island 7,4

Det landet som har opplevd høyest økning er Tyrkia, her har matprisene økt med 93,9 % det siste året, dette var altså nesten en dobling.

Dette var matprisene, i lenka over kan man også se energiprisøkninga som for OECD landene var på 40,7%.

I Norge bruker vi 12.9% av disponibel inntekt på matvarer og alkoholfri drikke, det er i utgangspunktet ganske lavt, for dere som er litt eldre veit dere at vi brukte mye større andel før, i 1960 brukte vi rundt 40% ifølge tall fra SSB. Men nå er det slik at andelen av disponibel inntekt vi bruker til bolig har omtrent doblet seg i samme tidsrom.

Med renteøkninger og økte boligpriser, i 2022 har boligprisene i Norge steget med 8,8 5 med en liten nedgang i juni på 0,3% vil antakelig den summen noen har som frie disponible midler av kaka; disponibel inntekt enten bli mindre eller falle helt bort.

Og for mange vil det ikke gå rundt, økningen av køene foran steder som deler ut mat har vi lest om ei stund og disse vil nok bare øke framover.

Fattighuset i Oslo har doblet køene fra februar til juli, og går ofte tom for mat ifølge Utrop:

Fattighuset går tom for mat: Flest ukrainere i køen

Og mens vanlige folk over hele verden blir fattigere og sliter med å sikre seg nok for å overleve, er det jo greit å notere seg at verdens største multinasjonale oljeselskaper rapporterer om rekordprofitter.

«I løpet av den siste uka rapporterte de seks største multinasjonale oljegigantene – ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies og Eni – en samlet profitt på over $ 64 milliarder, bare for andre kvartal. Profittorgien er ikke begrenset til bare de seks største oljeselskapene. De mindre amerikanske selskapene Valero, Phillips 66 og Hess rapporterte også et massivt samlet kvartalsresultat på $ 8,62 milliarder

Det er ikke rart om folk rundt i verden tar til gatene, det vil vi antakelig også se i Norge om ikke så lenge.

Forrige artikkelHøyesterett i Balearene i Spania forlanger kortene på bordet om vaksinekontrakter og vaksineskader
Neste artikkelBlodig opprør mot FN-styrkene i Kongo